Bibel 2000 (B2000)
24

241Avundas inte gudlösa människor,

sök inte deras sällskap.

2De tänker bara på våld,

allt de säger vållar olycka.

3Med vishet byggs huset,

insikt ger det stadga,

4genom kunskap fylls rummen

med vackra och dyrbara ting.

5Den som är vis har styrka,

en man med kunskap är full av kraft.

6Utan överläggning kan du inte föra krig,

med många rådgivare vinner du seger.

7Visheten är för hög för dåren,

i rådslag kan han inte öppna munnen.

8Den som gör upp onda planer

kallar man ränksmidare.

9Dårens ränker är synd,

smädaren avskys av alla.

10Förlorar du modet i nödens stund

har du också förlorat din kraft.

11Rädda dem som släpas i väg för att dö,

undsätt dem som förs bort för att mördas.

12»Vi visste ingenting«, säger du,

men han som prövar hjärtan ser,

han som vakar över ditt liv vet,

och han ger alla deras gärningars lön.

13Ät honung, min son, det är gott,

jungfruhonung är söt för tungan.

14Så är insikt och vishet för din själ,

finner du dem finns en framtid för dig

och ditt hopp skall inte stäckas.

15Lura inte ondsint vid den rättfärdiges hem,

ödelägg inte hans boning.

16Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen,

men de onda stupar för olyckan.

17Gläd dig inte åt din fiendes fall,

jubla inte när han störtar omkull.

18Det kan väcka Herrens misshag

så att han vänder sin vrede från honom.

19Förarga dig inte på uslingar,

avundas inte de onda.

20För den gudlöse finns ingen framtid,

den ondes lampa slocknar.

21Frukta Herren, min son, och frukta kungen,

men ha inget med uppsatta män att göra.

22De kan överraskas av olyckan

och när som helst mista sin ställning.

TILLÄGG TILL TREDJE SAMLINGEN (24:23–34)

23Detta är också de visas ord:

Att vara partisk när man dömer är illa.

24Den som förklarar den skyldige skuldfri

förbannas och fördöms av alla,

25men den som dömer rätt går det väl

och han blir rikt välsignad.

26Som en kyss på munnen

är ett ärligt svar.

27Uträtta arbetet på åkern,

sköt dina sysslor där ute.

Sedan kan du bygga ditt hus.

28Vittna inte mot din broder utan fog.

Inte skall du låta dina ord bedra?

29Säg inte: »Jag skall göra mot honom

som han har gjort mot mig,

jag ger honom vad han förtjänar.«

30Jag kom förbi en lat mans mark,

en oförnuftigs vingård.

31Där växte tistlar överallt,

marken var täckt av nässlor,

stenmuren hade rasat.

32Jag tog intryck av denna syn

och drog lärdom av vad jag såg.

33Sov lite till, slumra lite till,

vila lite till med armarna i kors —

34och fattigdomen är över dig som en rånare,

armodet som en beväpnad man.