Bibel 2000 (B2000)
22

221

22:1
Pred 7:2
Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

aktning bättre än silver och guld.

2

22:2
Job 31:15
Ords 29:13
Vish 6:7
Fattig och rik lever sida vid sida,

Herren har skapat dem båda.

3

22:3
Ords 14:15
Den kloke ser faran och tar skydd,

den oerfarne trampar på och får sitt straff.

4

22:4
Ords 3:115:33
18:12
Lönen för ödmjukhet och gudsfruktan

är rikedom, ära och liv.

5Törnen och fällor finns på den falskes väg,

den som är rädd om livet aktar sig för dem.

6

22:6
Syr 6:18
Led den unge in på den väg han bör gå,

så följer han den även som gammal.

7Den rike är den fattiges herre,

den som lånar blir långivarens slav.

8

22:8
Job 4:8
Ords 11:18
Hos 10:12Syr 7:3
Gal 6:7
Den som sår orätt skördar ofärd,

och käppen gör slut på hans övermod.

9

22:9
Job 29:13
Ords 11:25+
Den godhjärtade blir välsignad,

ty han delar sitt bröd med den fattige.

10

22:10
Ords 26:20
Kör ut bråkmakaren, så tar grälet slut

och bråk och skällsord upphör.

11Älskad blir den som har rena tankar,

den som talar väl får kungen till vän.

12Herrens blick vakar över kunskapen,

bedragarens ord gör han om intet.

13

22:13
Ords 15:19+
Den late säger: Det är ett lejon på gatan,

jag blir dödad om jag går ut.

14

22:14
Ords 2:16+
22:14 Den främmande kvinnans mun Se not till 2:16; jfr också 7:21; 23:27. »Mun« avser här kvinnans förföriska ord.Den främmande kvinnans mun är en djup grop,

den Herren vredgas på faller däri.

15

22:15
Ords 13:24+
Dårskapen sitter djupt hos pojken,

men det fostrande riset driver ut den.

16Att utsuga den fattige kan ge vinst,

att ge åt den rike vållar bara förlust.

TREDJE SAMLINGEN (22:17–24:22)

1722:17 Samlingarna 22:17–24:22 och 24:23–34 kallas båda för »de visas ord«. Den förra samlingen har haft den egyptiska vishetsskriften Amenemopes lära, daterad till omkring 1000 f.Kr., som förlaga. I flera fall finns ordagranna överensstämmelser.De visas ord.

Lyssna noga och hör mina ord,

ta emot min kunskap.

18Ljuvt är att bära dem inom sig

och ständigt ha dem alla på läpparna.

19För att du skall förtrösta på Herren

undervisar jag dig om hans väg.

2022:20 trettio regler Rättelse; MT obegriplig. Samlingen 22:17–24:22 innehåller trettio förmaningar, och Amenemopes lära omfattar trettio kapitel.Jag har skrivit trettio regler,

insiktsfulla råd till dig,

21för att lära dig sanningens ord,

så att du kan ge besked åt dem som sänt dig.

22

22:22 f.
2~Mos 23:6
Ords 23:10
Plundra inte den fattige i hans fattigdom,

krossa inte den hjälplöse i domstolen,

23ty Herren tar sig an hans sak

och berövar rövarna livet.

24

22:24 f.
Ords 12:16+
Ge dig inte i lag med en hetlevrad man,

med den argsinte skall du inte umgås,

25ty du kan ta efter hans sätt

och gillra en fälla för dig själv.

26

22:26 f.
Ords 6:1
Var inte en sådan som ger handslag

och går i borgen för lån;

27om du inte har så att du kan betala

tar de ju sängen du ligger på.

28

22:28
5~Mos 19:14Job 24:2
Flytta inte en uråldrig gränssten

som dina förfäder rest.

2922:29 vanligt folk Det hebreiska ordets betydelse osäker.Ser du en som är skicklig i sitt arbete –

kungar skall han tjäna,

inte vanligt folk.