Bibel 2000 (B2000)
22

221Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

aktning bättre än silver och guld.

2Fattig och rik lever sida vid sida,

Herren har skapat dem båda.

3Den kloke ser faran och tar skydd,

den oerfarne trampar på och får sitt straff.

4Lönen för ödmjukhet och gudsfruktan

är rikedom, ära och liv.

5Törnen och fällor finns på den falskes väg,

den som är rädd om livet aktar sig för dem.

6Led den unge in på den väg han bör gå,

så följer han den även som gammal.

7Den rike är den fattiges herre,

den som lånar blir långivarens slav.

8Den som sår orätt skördar ofärd,

och käppen gör slut på hans övermod.

9Den godhjärtade blir välsignad,

ty han delar sitt bröd med den fattige.

10Kör ut bråkmakaren, så tar grälet slut

och bråk och skällsord upphör.

11Älskad blir den som har rena tankar,

den som talar väl får kungen till vän.

12Herrens blick vakar över kunskapen,

bedragarens ord gör han om intet.

13Den late säger: Det är ett lejon på gatan,

jag blir dödad om jag går ut.

14Den främmande kvinnans mun är en djup grop,

den Herren vredgas på faller däri.

15Dårskapen sitter djupt hos pojken,

men det fostrande riset driver ut den.

16Att utsuga den fattige kan ge vinst,

att ge åt den rike vållar bara förlust.

TREDJE SAMLINGEN (22:17–24:22)

17De visas ord.

Lyssna noga och hör mina ord,

ta emot min kunskap.

18Ljuvt är att bära dem inom sig

och ständigt ha dem alla på läpparna.

19För att du skall förtrösta på Herren

undervisar jag dig om hans väg.

20Jag har skrivit trettio regler,

insiktsfulla råd till dig,

21för att lära dig sanningens ord,

så att du kan ge besked åt dem som sänt dig.

22Plundra inte den fattige i hans fattigdom,

krossa inte den hjälplöse i domstolen,

23ty Herren tar sig an hans sak

och berövar rövarna livet.

24Ge dig inte i lag med en hetlevrad man,

med den argsinte skall du inte umgås,

25ty du kan ta efter hans sätt

och gillra en fälla för dig själv.

26Var inte en sådan som ger handslag

och går i borgen för lån;

27om du inte har så att du kan betala

tar de ju sängen du ligger på.

28Flytta inte en uråldrig gränssten

som dina förfäder rest.

29Ser du en som är skicklig i sitt arbete —

kungar skall han tjäna,

inte vanligt folk.