Bibel 2000 (B2000)
21

211Herren leder kungens tankar som vattenflöden,

han styr dem vart han vill.

2Människan tycker sig handla rätt,

men hjärtat prövas av Herren.

3Att handla rätt och rättfärdigt

är mer värt för Herren än offer.

4Stolta ögon, högmodigt hjärta —

de ondas löftesoffer är synd.

5Flit och förutseende ger vinst,

hastverk bara förlust.

6Skatter som vunnits med lögn

är flyktig dunst och dödlig snara.

7De onda snärjs av sina egna dåd

när de vägrar göra det rätta.

8Slingrig är brottslingens bana,

den rene går ärligt till väga.

9Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

10Syndaren hungrar efter ont,

ingen misskund visar han sin broder.

11Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom.

12Den rättfärdige ger akt på den ondes hus,

han störtar de onda i fördärvet.

13Den som gör sig döv för den fattiges rop

skall själv få ropa utan att bli hörd.

14Gåva i lönndom stillar vrede,

en dusör i mantelvecket bittraste harm.

15Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men ogärningsmannens fasa.

16Den som irrar bort från insiktens väg

hamnar i skuggornas skara.

17Utblottad blir den som älskar fest,

den som älskar vin och oljor blir aldrig rik.

18Den onde blir lösen för den rättfärdige,

den svekfulle träder i den ärliges ställe.

19Bättre bo ute i öknen

än med en ilsken och grälsjuk hustru.

20I den vises hus finns en åtråvärd skatt,

men dåren förslösar allt.

21Den som strävar efter rättfärdighet och trohet

skall finna liv och ära.

22En vis man kan storma en stad av hjältar

och bryta ner deras säkra fäste.

23Den som håller tand för tunga

håller sig undan bekymmer.

24Hädare kallas den övermodigt fräcke

som handlar i måttlöst övermod.

25Den lates lust blir hans död,

ty hans händer vägrar att arbeta.

26Dåren är ständigt full av lystnad,

den rättfärdige ger utan att snåla.

27Den ondes offer väcker avsky,

särskilt när det frambärs med slug beräkning.

28Den som vittnar falskt kommer till korta,

den vederhäftige vinner gehör.

29Den onde sätter upp en fräck min,

den rättfärdige går sin väg rakt fram.

30Vishet, insikt, kloka råd —

de är ingenting inför Herren.

31Hästen sadlas för stridens dag,

men Herren är den som ger seger.