Bibel 2000 (B2000)
21

211Herren leder kungens tankar som vattenflöden,

han styr dem vart han vill.

2

21:2
Ords 15:11+
Människan tycker sig handla rätt,

men hjärtat prövas av Herren.

3

21:3
Jes 1:11
Att handla rätt och rättfärdigt

är mer värt för Herren än offer.

421:4 löftesoffer Offer.Stolta ögon, högmodigt hjärta –

de ondas löftesoffer är synd.

5

21:5
Ords 6:9–1114:23
Flit och förutseende ger vinst,

hastverk bara förlust.

6

21:6
Ords 10:2+
Skatter som vunnits med lögn

är flyktig dunst och dödlig snara.

7

21:7
Ords 11:5
De onda snärjs av sina egna dåd

när de vägrar göra det rätta.

8

21:8
Ords 14:2
21:8 brottslingens Det hebreiska ordets betydelse osäker.Slingrig är brottslingens bana,

den rene går ärligt till väga.

9

21:9
Ords 19:13
21:19
25:24
27:15
Syr 25:16
21:9 vrå på taket Jfr not till 1 Kung 17:19.Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

10Syndaren hungrar efter ont,

ingen misskund visar han sin broder.

11

21:11
Ords 19:25
Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom.

1221:12 Versens innebörd oklar.Den rättfärdige ger akt på den ondes hus,

han störtar de onda i fördärvet.

13

21:13
Ords 11:25+
Den som gör sig döv för den fattiges rop

skall själv få ropa utan att bli hörd.

14

21:14
Ords 17:8,23
Gåva i lönndom stillar vrede,

en dusör i mantelvecket bittraste harm.

15Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men ogärningsmannens fasa.

16

21:16
Ords 9:18
Den som irrar bort från insiktens väg

hamnar i skuggornas skara.

17

21:17
Ords 23:20
Utblottad blir den som älskar fest,

den som älskar vin och oljor blir aldrig rik.

18

21:18
Ords 11:8
21:18 Versens innebörd oklar. Kanske åsyftas en gudomlig rättvisa: förr eller senare får den onde och den rättfärdige sin rätta lön; jfr 11:8.Den onde blir lösen för den rättfärdige,

den svekfulle träder i den ärliges ställe.

19

21:19
Ords 21:9+
Bättre bo ute i öknen

än med en ilsken och grälsjuk hustru.

20I den vises hus finns en åtråvärd skatt,

men dåren förslösar allt.

21

21:21
Ords 3:1
Den som strävar efter rättfärdighet och trohet

skall finna liv och ära.

22

21:22
Ords 24:5
Pred 7:20
9:16–18
En vis man kan storma en stad av hjältar

och bryta ner deras säkra fäste.

23

21:23
Ords 10:19+
Den som håller tand för tunga

håller sig undan bekymmer.

24Hädare kallas den övermodigt fräcke

som handlar i måttlöst övermod.

25

21:25
Ords 6:9–11+
Den lates lust blir hans död,

ty hans händer vägrar att arbeta.

26Dåren är ständigt full av lystnad,

den rättfärdige ger utan att snåla.

27

21:27
Ords 15:8
Den ondes offer väcker avsky,

särskilt när det frambärs med slug beräkning.

28

21:28
Ords 6:19+
21:28 den vederhäftige Grundtextens ord betyder ordagrant »en hörande man«. Det kan avse en person som »har öronen med sig« och därför blir ett vederhäftigt vittne i domstolen.Den som vittnar falskt kommer till korta,

den vederhäftige vinner gehör.

29Den onde sätter upp en fräck min,

den rättfärdige går sin väg rakt fram.

30Vishet, insikt, kloka råd –

de är ingenting inför Herren.

31

21:31
Ps 20:8
33:16147:10Jes 31:1
Judit 9:7
Hästen sadlas för stridens dag,

men Herren är den som ger seger.