Bibel 2000 (B2000)
20

201Vinet är en hädare, ölet en gaphals,

vettlös är den som raglar av rus.

2Som lejonets rytande är kungens raseri,

den som väcker hans vrede förverkar sitt liv.

3Heder åt den som undviker strid,

det är bara dårar som börjar gräl.

4Den late plöjer inte om hösten

och finner ingenting i skördetiden.

5Människors avsikter är som djupt vatten,

men en klok man öser upp dem.

6Många ordar om sin trofasthet,

men var finns en man att lita på?

7Den rättfärdige lever oförvitligt —

lyckliga hans efterkommande!

8Kungen som sitter i domarsätet

sållar med blicken bort de gudlösa.

9Vem kan säga: Mitt samvete är rent,

jag är fri från min synd.

10Dubbla vikter, dubbla mått —

bådadera väcker Herrens avsky.

11Redan den unge visar i handling

om hans liv är rent och ärligt.

12Örat som hör, ögat som ser —

bådadera har Herren skapat.

13Älskar du sömn blir du utblottad,

vakna upp, så får du äta dig mätt.

14»Bara skräp«, säger köparen,

men går belåten därifrån.

15Guld och pärlor finns i mängd,

men visa ord är en sällsynthet.

16Ta manteln från den som borgat för en främling,

kräv pant då det gäller en okänd.

17Lögnens bröd smakar gott,

men sedan blir munnen full av grus.

18Planer lyckas om man rådslår,

för inte krig utan överläggning.

19Den lösmynte röjer hemligheter,

undvik den som pratar för mycket.

20Om någon förbannar sin far eller mor

skall hans lampa slockna då mörkret faller.

21Plötsligt vunnen rikedom

ger i längden ingen lycka.

22Säg inte: Jag skall hämnas oförrätten!

Lita på Herren, han skall hjälpa dig.

23Herren avskyr dubbla vikter,

fusk med vågen är orätt.

24Människans steg styrs av Herren,

vad vet hon själv om sin väg?

25Farligt är att snabbt ge heliga löften

och först efteråt tänka sig för.

26En vis kung sållar bort de onda,

han låter tröskhjulet gå över dem.

27Herren vakar över människans livsande

och ser in i hennes innersta.

28Godhet och trohet är kungens värn,

med rättfärdighet tryggar han tronen.

29Styrkan är de ungas stolthet,

vitt hår de gamlas ära.

30Svidande sår renar från ondska,

prygel gör rent på djupet.

21

211Herren leder kungens tankar som vattenflöden,

han styr dem vart han vill.

2Människan tycker sig handla rätt,

men hjärtat prövas av Herren.

3Att handla rätt och rättfärdigt

är mer värt för Herren än offer.

4Stolta ögon, högmodigt hjärta —

de ondas löftesoffer är synd.

5Flit och förutseende ger vinst,

hastverk bara förlust.

6Skatter som vunnits med lögn

är flyktig dunst och dödlig snara.

7De onda snärjs av sina egna dåd

när de vägrar göra det rätta.

8Slingrig är brottslingens bana,

den rene går ärligt till väga.

9Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

10Syndaren hungrar efter ont,

ingen misskund visar han sin broder.

11Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom.

12Den rättfärdige ger akt på den ondes hus,

han störtar de onda i fördärvet.

13Den som gör sig döv för den fattiges rop

skall själv få ropa utan att bli hörd.

14Gåva i lönndom stillar vrede,

en dusör i mantelvecket bittraste harm.

15Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men ogärningsmannens fasa.

16Den som irrar bort från insiktens väg

hamnar i skuggornas skara.

17Utblottad blir den som älskar fest,

den som älskar vin och oljor blir aldrig rik.

18Den onde blir lösen för den rättfärdige,

den svekfulle träder i den ärliges ställe.

19Bättre bo ute i öknen

än med en ilsken och grälsjuk hustru.

20I den vises hus finns en åtråvärd skatt,

men dåren förslösar allt.

21Den som strävar efter rättfärdighet och trohet

skall finna liv och ära.

22En vis man kan storma en stad av hjältar

och bryta ner deras säkra fäste.

23Den som håller tand för tunga

håller sig undan bekymmer.

24Hädare kallas den övermodigt fräcke

som handlar i måttlöst övermod.

25Den lates lust blir hans död,

ty hans händer vägrar att arbeta.

26Dåren är ständigt full av lystnad,

den rättfärdige ger utan att snåla.

27Den ondes offer väcker avsky,

särskilt när det frambärs med slug beräkning.

28Den som vittnar falskt kommer till korta,

den vederhäftige vinner gehör.

29Den onde sätter upp en fräck min,

den rättfärdige går sin väg rakt fram.

30Vishet, insikt, kloka råd —

de är ingenting inför Herren.

31Hästen sadlas för stridens dag,

men Herren är den som ger seger.

22

221Gott rykte är mer värt än stor rikedom,

aktning bättre än silver och guld.

2Fattig och rik lever sida vid sida,

Herren har skapat dem båda.

3Den kloke ser faran och tar skydd,

den oerfarne trampar på och får sitt straff.

4Lönen för ödmjukhet och gudsfruktan

är rikedom, ära och liv.

5Törnen och fällor finns på den falskes väg,

den som är rädd om livet aktar sig för dem.

6Led den unge in på den väg han bör gå,

så följer han den även som gammal.

7Den rike är den fattiges herre,

den som lånar blir långivarens slav.

8Den som sår orätt skördar ofärd,

och käppen gör slut på hans övermod.

9Den godhjärtade blir välsignad,

ty han delar sitt bröd med den fattige.

10Kör ut bråkmakaren, så tar grälet slut

och bråk och skällsord upphör.

11Älskad blir den som har rena tankar,

den som talar väl får kungen till vän.

12Herrens blick vakar över kunskapen,

bedragarens ord gör han om intet.

13Den late säger: Det är ett lejon på gatan,

jag blir dödad om jag går ut.

14Den främmande kvinnans mun är en djup grop,

den Herren vredgas på faller däri.

15Dårskapen sitter djupt hos pojken,

men det fostrande riset driver ut den.

16Att utsuga den fattige kan ge vinst,

att ge åt den rike vållar bara förlust.

TREDJE SAMLINGEN (22:17–24:22)

17De visas ord.

Lyssna noga och hör mina ord,

ta emot min kunskap.

18Ljuvt är att bära dem inom sig

och ständigt ha dem alla på läpparna.

19För att du skall förtrösta på Herren

undervisar jag dig om hans väg.

20Jag har skrivit trettio regler,

insiktsfulla råd till dig,

21för att lära dig sanningens ord,

så att du kan ge besked åt dem som sänt dig.

22Plundra inte den fattige i hans fattigdom,

krossa inte den hjälplöse i domstolen,

23ty Herren tar sig an hans sak

och berövar rövarna livet.

24Ge dig inte i lag med en hetlevrad man,

med den argsinte skall du inte umgås,

25ty du kan ta efter hans sätt

och gillra en fälla för dig själv.

26Var inte en sådan som ger handslag

och går i borgen för lån;

27om du inte har så att du kan betala

tar de ju sängen du ligger på.

28Flytta inte en uråldrig gränssten

som dina förfäder rest.

29Ser du en som är skicklig i sitt arbete —

kungar skall han tjäna,

inte vanligt folk.