Bibel 2000 (B2000)
20

201

20:1
Ords 21:17Jes 5:11Syr 31:25,29Ef 5:18+
Vinet är en hädare, ölet en gaphals,

vettlös är den som raglar av rus.

2

20:2
Ords 19:12
Som lejonets rytande är kungens raseri,

den som väcker hans vrede förverkar sitt liv.

3

20:3
Ords 12:16+
Heder åt den som undviker strid,

det är bara dårar som börjar gräl.

4

20:4
Ords 6:9–11+
Den late plöjer inte om hösten

och finner ingenting i skördetiden.

5

20:5
Ords 18:4
26:24
Människors avsikter är som djupt vatten,

men en klok man öser upp dem.

6

20:6
Syr 6:14
Många ordar om sin trofasthet,

men var finns en man att lita på?

7

20:7
Ps 25:12112:1
Den rättfärdige lever oförvitligt –

lyckliga hans efterkommande!

8

20:8
Ords 16:10
Kungen som sitter i domarsätet

sållar med blicken bort de gudlösa.

9

20:9
1~Kung 8:46
Job 4:171~Joh 1:8
Vem kan säga: Mitt samvete är rent,

jag är fri från min synd.

10

20:10
Ords 11:1+
20:10 Dubbla vikter, dubbla mått Se 11:1 med not.Dubbla vikter, dubbla mått –

bådadera väcker Herrens avsky.

1120:11 är Eller »blir«. I så fall betyder versen att den unges handlingar redan nu avslöjar hur hans vandel kommer att bli senare i livet.Redan den unge visar i handling

om hans liv är rent och ärligt.

12

20:12
2~Mos 4:11
Örat som hör, ögat som ser –

bådadera har Herren skapat.

13

20:13
Ords 6:9–11+
Älskar du sömn blir du utblottad,

vakna upp, så får du äta dig mätt.

14»Bara skräp«, säger köparen,

men går belåten därifrån.

15

20:15
Ords 3:14
Guld och pärlor finns i mängd,

men visa ord är en sällsynthet.

16

20:16
Ords 6:1
20:16 manteln Om manteln som pant se 2 Mos 22:26.Ta manteln från den som borgat för en främling,

kräv pant då det gäller en okänd.

17

20:17
Job 20:12–14
Lögnens bröd smakar gott,

men sedan blir munnen full av grus.

18

20:18
Ords 15:22
24:6
Planer lyckas om man rådslår,

för inte krig utan överläggning.

19

20:19
Ords 11:13
25:9
Den lösmynte röjer hemligheter,

undvik den som pratar för mycket.

20

20:20
2~Mos 21:17Ords 30:1713:9
20:20 lampa Ljus.Om någon förbannar sin far eller mor

skall hans lampa slockna då mörkret faller.

21

20:21
Ords 13:11
28:20
Plötsligt vunnen rikedom

ger i längden ingen lycka.

22

20:22
5~Mos 32:35Ords 24:29
Säg inte: Jag skall hämnas oförrätten!

Lita på Herren, han skall hjälpa dig.

23

20:23
Ords 11:1+
Herren avskyr dubbla vikter,

fusk med vågen är orätt.

24

20:24
Ps 37:23
Ords 16:9
19:21
Människans steg styrs av Herren,

vad vet hon själv om sin väg?

25

20:25
5~Mos 23:21Pred 5:3–5
Farligt är att snabbt ge heliga löften

och först efteråt tänka sig för.

26

20:26
Ords 20:8
En vis kung sållar bort de onda,

han låter tröskhjulet gå över dem.

27

20:27
Ords 15:11+
20:27 Herren vakar över Rättelse; MT har »Herrens lampa (är)«.20:27 livsande Ande.Herren vakar över människans livsande

och ser in i hennes innersta.

28

20:28
Ps 61:8
Ords 16:12+
Godhet och trohet är kungens värn,

med rättfärdighet tryggar han tronen.

29

20:29
Ords 16:31
Styrkan är de ungas stolthet,

vitt hår de gamlas ära.

30

20:30
Ords 13:24+
Svidande sår renar från ondska,

prygel gör rent på djupet.