Bibel 2000 (B2000)
19

191Bättre fattig och oförvitlig

än rik med svekfullt tal.

2Okunnig iver är ett ont,

den som rusar på trampar fel.

3Människans dårskap förstör hennes liv,

men mot Herren vänds hennes vrede.

4Välstånd ger allt fler vänner,

den fattige mister den vän han har.

5Ett falskt vittne får sitt straff,

en menedare går inte fri.

6Den mäktige smickras av många,

den frikostige har allas vänskap.

7Den fattige undviks av sina vänner,

till och med hans bröder avskyr honom.

8Den som vill sitt eget bästa ökar sitt vett,

att ta vara på insikt ger lycka.

9Ett falskt vittne får sitt straff,

en menedare går under.

10Överdåd anstår inte dåren,

än mindre skall slaven härska över stormän.

11Förstånd gör en man fördragsam,

han sätter en ära i att förlåta.

12Som lejonets rytande är kungens vrede,

hans gunst är som dagg över gräset.

13En dåraktig son är sin fars olycka,

en hustrus gnat ett evigt takdropp.

14Gods och guld ärvs från fäderna,

men en duglig hustru är en skänk från Herren.

15Lättja försänker i dvala,

maklighet ger tom mage.

16Den som håller buden behåller sitt liv,

den som inte ger akt på sin vandel skall dö.

17Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren

och skall få sin lön av honom.

18Fostra din son medan det finns hopp;

du vill ju inte att han skall dö.

19Den som förgår sig skall ha sitt straff,

friar du honom gör du saken värre.

20Lyssna på råd och ta emot fostran,

då blir du vis till sist.

21Människan gör upp många planer,

men det är Herrens vilja som sker.

22Girighet vanhedrar människan;

bättre fattig än falsk.

23Gudsfruktan ger människan liv,

hon får vila mätt, skonad från olyckor.

24Den late sticker handen i skålen

men ids inte föra den till munnen.

25Slå hädaren och den oerfarne tar lärdom,

klandra den kloke och han vinner insikt.

26En skamlös och vanartig son

krossar sin far och driver modern ur huset.

27En son som slutar lyssna på förmaningar

irrar bort från den kunskap han fått.

28Ett ondsint vittne smädar rättvisan,

ur syndarens mun strömmar ondska.

29Straffet väntar hädaren

och prygel dårens rygg.

20

201Vinet är en hädare, ölet en gaphals,

vettlös är den som raglar av rus.

2Som lejonets rytande är kungens raseri,

den som väcker hans vrede förverkar sitt liv.

3Heder åt den som undviker strid,

det är bara dårar som börjar gräl.

4Den late plöjer inte om hösten

och finner ingenting i skördetiden.

5Människors avsikter är som djupt vatten,

men en klok man öser upp dem.

6Många ordar om sin trofasthet,

men var finns en man att lita på?

7Den rättfärdige lever oförvitligt —

lyckliga hans efterkommande!

8Kungen som sitter i domarsätet

sållar med blicken bort de gudlösa.

9Vem kan säga: Mitt samvete är rent,

jag är fri från min synd.

10Dubbla vikter, dubbla mått —

bådadera väcker Herrens avsky.

11Redan den unge visar i handling

om hans liv är rent och ärligt.

12Örat som hör, ögat som ser —

bådadera har Herren skapat.

13Älskar du sömn blir du utblottad,

vakna upp, så får du äta dig mätt.

14»Bara skräp«, säger köparen,

men går belåten därifrån.

15Guld och pärlor finns i mängd,

men visa ord är en sällsynthet.

16Ta manteln från den som borgat för en främling,

kräv pant då det gäller en okänd.

17Lögnens bröd smakar gott,

men sedan blir munnen full av grus.

18Planer lyckas om man rådslår,

för inte krig utan överläggning.

19Den lösmynte röjer hemligheter,

undvik den som pratar för mycket.

20Om någon förbannar sin far eller mor

skall hans lampa slockna då mörkret faller.

21Plötsligt vunnen rikedom

ger i längden ingen lycka.

22Säg inte: Jag skall hämnas oförrätten!

Lita på Herren, han skall hjälpa dig.

23Herren avskyr dubbla vikter,

fusk med vågen är orätt.

24Människans steg styrs av Herren,

vad vet hon själv om sin väg?

25Farligt är att snabbt ge heliga löften

och först efteråt tänka sig för.

26En vis kung sållar bort de onda,

han låter tröskhjulet gå över dem.

27Herren vakar över människans livsande

och ser in i hennes innersta.

28Godhet och trohet är kungens värn,

med rättfärdighet tryggar han tronen.

29Styrkan är de ungas stolthet,

vitt hår de gamlas ära.

30Svidande sår renar från ondska,

prygel gör rent på djupet.

21

211Herren leder kungens tankar som vattenflöden,

han styr dem vart han vill.

2Människan tycker sig handla rätt,

men hjärtat prövas av Herren.

3Att handla rätt och rättfärdigt

är mer värt för Herren än offer.

4Stolta ögon, högmodigt hjärta —

de ondas löftesoffer är synd.

5Flit och förutseende ger vinst,

hastverk bara förlust.

6Skatter som vunnits med lögn

är flyktig dunst och dödlig snara.

7De onda snärjs av sina egna dåd

när de vägrar göra det rätta.

8Slingrig är brottslingens bana,

den rene går ärligt till väga.

9Bättre bo i en vrå på taket

än dela hus med en grälsjuk hustru.

10Syndaren hungrar efter ont,

ingen misskund visar han sin broder.

11Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom.

12Den rättfärdige ger akt på den ondes hus,

han störtar de onda i fördärvet.

13Den som gör sig döv för den fattiges rop

skall själv få ropa utan att bli hörd.

14Gåva i lönndom stillar vrede,

en dusör i mantelvecket bittraste harm.

15Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men ogärningsmannens fasa.

16Den som irrar bort från insiktens väg

hamnar i skuggornas skara.

17Utblottad blir den som älskar fest,

den som älskar vin och oljor blir aldrig rik.

18Den onde blir lösen för den rättfärdige,

den svekfulle träder i den ärliges ställe.

19Bättre bo ute i öknen

än med en ilsken och grälsjuk hustru.

20I den vises hus finns en åtråvärd skatt,

men dåren förslösar allt.

21Den som strävar efter rättfärdighet och trohet

skall finna liv och ära.

22En vis man kan storma en stad av hjältar

och bryta ner deras säkra fäste.

23Den som håller tand för tunga

håller sig undan bekymmer.

24Hädare kallas den övermodigt fräcke

som handlar i måttlöst övermod.

25Den lates lust blir hans död,

ty hans händer vägrar att arbeta.

26Dåren är ständigt full av lystnad,

den rättfärdige ger utan att snåla.

27Den ondes offer väcker avsky,

särskilt när det frambärs med slug beräkning.

28Den som vittnar falskt kommer till korta,

den vederhäftige vinner gehör.

29Den onde sätter upp en fräck min,

den rättfärdige går sin väg rakt fram.

30Vishet, insikt, kloka råd —

de är ingenting inför Herren.

31Hästen sadlas för stridens dag,

men Herren är den som ger seger.