Bibel 2000 (B2000)
2

Visheten som värn mot det onda

21Min son, om du tar emot mina ord

och bevarar mina bud inom dig,

2så att du lyssnar till visheten

och öppnar ditt hjärta för insikten,

3

2:3–6
Jak 1:5
om du ropar på klokheten

och kallar på insikten,

4om du söker henne som man söker silver,

letar som efter en skatt,

5då skall du förstå vad gudsfruktan är

och vinna kunskap om Gud.

6

2:6
Job 28:23–28
32:8
Vish 8:21
Syr 1:1
Ty det är Herren som skänker vishet,

från hans mun kommer kunskap och insikt.

7Han har framgång i beredskap åt den redlige,

han är den oförvitliges sköld,

8han vakar över det rättas vägar

och skyddar sina trognas stigar.

9Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är,

det godas alla vägar.

10Visheten skall fylla ditt hjärta

och kunskapen ge dig glädje,

11klokheten skall värna dig

och insikten beskydda dig.

12Hon skall rädda dig från det ondas väg,

från dem som förvränger sanningen,

13

2:13
Ords 4:19
som lämnar den rätta vägen

och vandrar på mörkrets stigar,

14som gör det onda med glädje

och finner nöje i allt ont och förvänt,

15som följer slingriga stigar

och går på villovägar.

16

2:16
Ords 5:3
6:24
7:5,21
22:14
23:27
2:16 den främmande kvinnan Kan syfta på dårskapen, i kap. 9 beskriven som en kvinna och som rival till visheten. Den främmande kvinnan kan även tolkas som en annans hustru (jfr 6:24–35). Otrohet är i GT ofta en bild för dyrkan av främmande gudar. Begreppet »den främmande kvinnan« kan rymma alla dessa föreställningar. Jfr 5:3–20.Hon skall rädda dig från den främmande kvinnan,

från henne som talar så förföriskt,

17

2:17
Jer 2:2
2:17 förbundet Kan syfta på Israels förbund med Gud, beskrivet som ett äktenskap (jfr Jer 2:2; Hos 2), eller på äktenskapet, som i GT ses som ett förbund inför Gud (jfr Mal 2:14).som har övergett sin ungdoms vän

och glömt förbundet med sin Gud.

18

2:18
Ords 5:5
7:27
9:18
2:18 Dödsriket.Hennes hus sjunker ner i dödsriket,

hennes väg för till skuggornas boning.

19Den som går till henne kommer aldrig åter,

han finner aldrig livets vägar.

20Håll dig därför till de godas väg

och följ de rättfärdigas stigar.

21

2:21 f.
Ps 37:9,11,22
Ords 10:30
Jes 57:13
Ty de rättrådiga skall bo i landet,

de oförvitliga får stanna där.

22Men de onda skall utrotas ur landet,

de trolösa ryckas bort därifrån.