Bibel 2000 (B2000)
2

Visheten som värn mot det onda

21Min son, om du tar emot mina ord

och bevarar mina bud inom dig,

2så att du lyssnar till visheten

och öppnar ditt hjärta för insikten,

3om du ropar på klokheten

och kallar på insikten,

4om du söker henne som man söker silver,

letar som efter en skatt,

5då skall du förstå vad gudsfruktan är

och vinna kunskap om Gud.

6Ty det är Herren som skänker vishet,

från hans mun kommer kunskap och insikt.

7Han har framgång i beredskap åt den redlige,

han är den oförvitliges sköld,

8han vakar över det rättas vägar

och skyddar sina trognas stigar.

9Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är,

det godas alla vägar.

10Visheten skall fylla ditt hjärta

och kunskapen ge dig glädje,

11klokheten skall värna dig

och insikten beskydda dig.

12Hon skall rädda dig från det ondas väg,

från dem som förvränger sanningen,

13som lämnar den rätta vägen

och vandrar på mörkrets stigar,

14som gör det onda med glädje

och finner nöje i allt ont och förvänt,

15som följer slingriga stigar

och går på villovägar.

16Hon skall rädda dig från den främmande kvinnan,

från henne som talar så förföriskt,

17som har övergett sin ungdoms vän

och glömt förbundet med sin Gud.

18Hennes hus sjunker ner i dödsriket,

hennes väg för till skuggornas boning.

19Den som går till henne kommer aldrig åter,

han finner aldrig livets vägar.

20Håll dig därför till de godas väg

och följ de rättfärdigas stigar.

21Ty de rättrådiga skall bo i landet,

de oförvitliga får stanna där.

22Men de onda skall utrotas ur landet,

de trolösa ryckas bort därifrån.