Bibel 2000 (B2000)
19

191

19:1
Ords 19:22
28:6
19:1 rik Med Peshitta (jfr 28:6); MT har »dåre«.Bättre fattig och oförvitlig

än rik med svekfullt tal.

2

19:2
Ords 14:15
Okunnig iver är ett ont,

den som rusar på trampar fel.

3Människans dårskap förstör hennes liv,

men mot Herren vänds hennes vrede.

4

19:4
Ords 14:20+
Välstånd ger allt fler vänner,

den fattige mister den vän han har.

5

19:5
Ords 6:19+
Ett falskt vittne får sitt straff,

en menedare går inte fri.

6Den mäktige smickras av många,

den frikostige har allas vänskap.

7

19:7
Ords 14:20+
19:7 Rättelse; i MT har versen en tredje rad som är obegriplig och saknar samband med versen i övrigt. Möjligen är den en rest av ett annat ordspråk.Den fattige undviks av sina vänner,

till och med hans bröder avskyr honom.

8Den som vill sitt eget bästa ökar sitt vett,

att ta vara på insikt ger lycka.

9

19:9
Ords 6:19+
Ett falskt vittne får sitt straff,

en menedare går under.

10

19:10
Ords 26:1
30:21Pred 10:5–7
Överdåd anstår inte dåren,

än mindre skall slaven härska över stormän.

11

19:11
Ords 12:16+
Förstånd gör en man fördragsam,

han sätter en ära i att förlåta.

12

19:12
Ords 16:14
Som lejonets rytande är kungens vrede,

hans gunst är som dagg över gräset.

13

19:13
Ords 10:121:9+
En dåraktig son är sin fars olycka,

en hustrus gnat ett evigt takdropp.

14

19:14
Ords 12:4+
Gods och guld ärvs från fäderna,

men en duglig hustru är en skänk från Herren.

15

19:15
Ords 6:9–11+
Lättja försänker i dvala,

maklighet ger tom mage.

16

19:16
Ords 3:1
Den som håller buden behåller sitt liv,

den som inte ger akt på sin vandel skall dö.

17

19:17
Ords 14:21Matt 25:40
Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren

och skall få sin lön av honom.

18

19:18
Ords 13:24+
Fostra din son medan det finns hopp;

du vill ju inte att han skall dö.

19Den som förgår sig skall ha sitt straff,

friar du honom gör du saken värre.

20

19:20
Ords 1:8
15:31
Lyssna på råd och ta emot fostran,

då blir du vis till sist.

21

19:21
Ps 33:10Ords 16:9
Människan gör upp många planer,

men det är Herrens vilja som sker.

22

19:22
Ords 19:1
Girighet vanhedrar människan;

bättre fattig än falsk.

23

19:23
Ps 37:18Ords 11:19
13:25
14:27
Gudsfruktan ger människan liv,

hon får vila mätt, skonad från olyckor.

24

19:24
Ords 15:19+
Den late sticker handen i skålen

men ids inte föra den till munnen.

25

19:25
Ords 9:8
21:11
Slå hädaren och den oerfarne tar lärdom,

klandra den kloke och han vinner insikt.

26En skamlös och vanartig son

krossar sin far och driver modern ur huset.

27En son som slutar lyssna på förmaningar

irrar bort från den kunskap han fått.

28

19:28
Ords 15:28
Ett ondsint vittne smädar rättvisan,

ur syndarens mun strömmar ondska.

29

19:29
Ords 10:13
26:3
Straffet väntar hädaren

och prygel dårens rygg.