Bibel 2000 (B2000)
18

18118:1 söker sak Med Septuaginta och Vulgata; MT oklar.Särlingen söker sak

och går till storms mot allt vettigt.

2

18:2
Ords 12:23+
Dåren bryr sig inte om insikt,

han vill bara lufta egna åsikter.

3Ondska för med sig förakt,

med skändlighet följer smälek.

4

18:4
Ords 20:513:14+
Människors ord är som djupt vatten

men vishetens källa en strömmande bäck.

5

18:5
Ps 82:2
94:20
Ords 17:1528:21
Illa är att ta parti för en skyldig

och vägra en oskyldig hans rätt.

6

18:6 f.
Ords 10:19+
Dårens ord leder till strid,

hans mun tigger stryk.

7Dårens mun blir hans fördärv,

hans ord en fälla för honom själv.

8

18:8
Ps 55:22
Ords 26:22
Baktalarens ord är som läckerheter,

de slinker ner i människans inre.

9Den som försummar sitt arbete

är vandalens like.

10

18:10
Ords 10:29+
Ett befäst torn är Herrens namn,

den rättfärdige flyr dit och får skydd.

11

18:11
Ords 10:15
Den rikes välstånd är hans fasta borg,

en hög mur till hans värn.

12

18:12
Ords 15:33+
Hjärtats högmod går före fall,

ödmjukhet är vägen till ära.

13

18:13
Syr 11:8
Att svara innan man lyssnat

är en dårskap och en skam.

14

18:14
Ords 17:22
Med mod uthärdar man sjukdom,

men missmod, vem uthärdar det?

15

18:15
Ords 1:5
Syr 21:15
Den kloke samlar kunskap,

den vise lyssnar och lär.

16

18:16
Ords 17:8+
Gåvor öppnar dörrar

och ger företräde hos höga herrar.

17Den som först för sin talan har rätt –

tills han möter motpartens frågor.

18Lotten bilägger tvister

och skiljer mellan mäktiga män.

19En kränkt vän är som en befäst stad,

tvister är som bommen för en borg.

20

18:20
Ords 12:14
13:2
Vad munnen talar mättar magen,

det som går över läpparna ger mättnad.

21

18:21
Ords 10:19Syr 37:18
Tungan har makt över liv och död,

de som kan tygla den får njuta dess frukt.

22

18:22
Ords 12:4+
Den som finner en hustru finner lycka,

han har vunnit Herrens behag.

23

18:23
Syr 13:3
Den fattige ber bevekande,

den rike svarar bryskt.

24

18:24
Ords 17:17
27:10
Syr 6:7
18:24 skadar varandra Grundtextens innebörd osäker.Vissa vänner skadar varandra,

men en verklig vän är mer tillgiven än en bror.