Bibel 2000 (B2000)
17

171

17:1
Ords 15:16
Bättre en torr brödkant i lugn och ro

än huset fullt med kalasmat och bråk.

2Duglig slav blir herre över oduglig son

och får dela arvet med hans bröder.

3

17:3
Ps 26:2
Jer 17:10
Syr 2:5+
Silver prövas i degeln och guld i ugnen,

men hjärtat prövas av Herren.

4

17:4
Ords 10:18+
Uslingen lyssnar på onda tungor,

lögnaren är idel öra för elakt prat.

5

17:5
Ords 14:31
Att håna en fattig är att smäda hans skapare,

den skadeglade undgår inte straff.

6

17:6
Ps 128:5Syr 3:11
Barnbarn är de gamlas krona,

sönernas stolthet är deras fäder.

7Stora ord anstår inte odågan,

än mindre lögner en ädel man.

8

17:8
Ords 18:16
21:14
Den som ger mutor tror sig ha ett trollspö,

vart han kommer har han framgång.

9

17:9
Ords 10:12
Den som söker vänskap överser med ett fel,

den som ältar det driver bort sin vän.

10

17:10
Ords 9:8+
Klander biter bättre på den kloke

än hundra piskrapp på dåren.

1117:11 en grym budbärare Kungens utsände som förkunnar dödsstraff; jfr 16:14.Den gudlöse vill bara göra uppror,

men en grym budbärare sänds mot honom.

12Hellre möta en björn som mist sina ungar

än en dåre i hans vanvett.

13Den som lönar gott med ont

blir själv aldrig kvitt det onda.

14

17:14
Ords 12:16+
Börja gräl är som att öppna dammluckor;

sluta innan striden bryter lös!

15

17:15
2~Mos 23:7
5~Mos 25:1
Ords 18:5
24:23Jes 5:23
Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig –

bådadera väcker Herrens avsky.

16Vad gagnar pengar i dårens hand,

kan han köpa vishet, han som saknar vett?

17

17:17
Ords 18:24
Syr 6:14
En vän visar alltid kärlek,

en broder är till för att hjälpa i nöden.

18

17:18
Ords 6:1
Utan vett är den som ger sitt handslag

och går i borgen för sin nästa.

19

17:19
Ords 12:1611:2+
Den som älskar gräl älskar synd,

den som gör porten hög inbjuder olyckan.

20Fördärvat sinne finner ingen lycka,

lögnaktig tunga bringar på fall.

21

17:21
Ords 10:1+
Att ha en dåre till son är en sorg,

ingen glädje får odågans far.

22

17:22
Ords 14:30
15:13
Syr 30:22
Glatt hjärta ger god hälsa,

modlöshet suger märgen ur benen.

23

17:23
Ords 15:27+
Den onde tar mutor ur mantelvecket

för att hindra rättvisans gång.

24Den kloke har visheten för ögonen,

dåren spanar mot världens ände.

25

17:25
Ords 10:1+
En dåraktig son får sin far att grämas

och bedrövar henne som fött honom.

26Bötfälla en oskyldig är illa nog,

prygla den ädle strider mot all rätt.

27

17:27
Ords 10:19+
Den förståndige spar sina ord,

den kloke håller huvudet kallt.

28

17:28
Syr 20:5
Även dåren anses vis om han tiger

och klok så länge han håller mun.