Bibel 2000 (B2000)
16

161Tankar tar form hos människan,

men Herren lägger ord på hennes tunga.

2Människan tycker sig vara felfri,

men sinnelaget prövas av Herren.

3Lägg allt du gör i Herrens hand,

så kommer dina planer att lyckas.

4Allt som Herren skapat har ett syfte,

den onde är till för olyckans dag.

5Herren avskyr alla högmodiga,

aldrig undgår de sitt straff.

6Trofast kärlek sonar skuld,

genom gudsfruktan undviks det onda.

7Den som lever till Herrens behag

får fred också med sin ovän.

8Bättre äga litet med rättfärdighet

än tjäna mycket med orätt.

9Människan tänker ut sin väg,

men stegen styrs av Herren.

10Kungens ord är gudsord,

han felar inte då han dömer.

11Riktig våg är Herrens sak,

alla vikter är hans verk.

12Kungar avskyr onda gärningar,

ty rättfärdighet befäster tronen.

13Rättfärdigt tal behagar kungen,

den sannfärdige älskar han.

14Kungens vrede bådar död,

men en klok man kan stilla den.

15Ljus uppsyn hos kungen betyder liv,

hans gunst är som ett vårregn.

16Att vinna vishet är bättre än guld,

vinna insikt mer värt än silver.

17De redligas väg leder bort från det onda,

den som ger akt på sina steg räddar livet.

18Övermod följs av nederlag,

högmod går före fall.

19Bättre vara ödmjuk bland de ringa

än dela byte med de högmodiga.

20Den som villigt lär har framgång,

lycklig den som förtröstar på Herren.

21En insiktsfull man kallas vis,

och vältalighet övertygar.

22Den som äger insikt har en källa till liv,

men dårens straff är hans dårskap.

23Den vises tankar gör hans tal klokt

och hans ord övertygande.

24Vänliga ord är som honung —

smakar sött och gör kroppen frisk.

25En väg som tycks vara den rätta

kan ändå föra till döden.

26Arbetarens hunger får honom att arbeta,

magen låter honom aldrig vila.

27En ondsint man ställer till skada,

hans ord är förtärande eld.

28En falsk man vållar strid,

baktalaren skiljer vänner åt.

29En ogärningsman lockar andra med sig

och leder dem på orätta vägar.

30Kisande ögon vittnar om lömska planer,

hopknipna läppar om utfört dåd.

31Vitt hår är en ärekrans,

man vinner den med rättfärdigt liv.

32Bättre en tålmodig man än en hjälte,

bättre behärska sig själv än inta en stad.

33Lotten kastas i knät,

men hur den faller bestämmer Herren.