Bibel 2000 (B2000)
16

161

16:1
Ords 16:9
Tankar tar form hos människan,

men Herren lägger ord på hennes tunga.

2

16:2
Ords 15:11+
Människan tycker sig vara felfri,

men sinnelaget prövas av Herren.

3Lägg allt du gör i Herrens hand,

så kommer dina planer att lyckas.

4Allt som Herren skapat har ett syfte,

den onde är till för olyckans dag.

5

16:5
Ords 11:2+
Herren avskyr alla högmodiga,

aldrig undgår de sitt straff.

6

16:6
1~Pet 4:8
Trofast kärlek sonar skuld,

genom gudsfruktan undviks det onda.

7Den som lever till Herrens behag

får fred också med sin ovän.

8

16:8
Ords 15:16+
Bättre äga litet med rättfärdighet

än tjäna mycket med orätt.

9

16:9
Ords 19:21
20:24
Människan tänker ut sin väg,

men stegen styrs av Herren.

1016:10 Kungens ord är gudsord Kungen är som domare Guds språkrör, varför hans domar alltid är rättvisa; jfr 2 Sam 14:17, 20.Kungens ord är gudsord,

han felar inte då han dömer.

11

16:11
3~Mos 19:35
Riktig våg är Herrens sak,

alla vikter är hans verk.

12

16:12
Ords 20:28
25:5
29:4,14
Vish 6:1Syr 10:1
Kungar avskyr onda gärningar,

ty rättfärdighet befäster tronen.

13Rättfärdigt tal behagar kungen,

den sannfärdige älskar han.

14

16:14 f.
Ords 19:12
20:2
Pred 10:4
Kungens vrede bådar död,

men en klok man kan stilla den.

15Ljus uppsyn hos kungen betyder liv,

hans gunst är som ett vårregn.

16

16:16
Ords 3:14
Att vinna vishet är bättre än guld,

vinna insikt mer värt än silver.

17De redligas väg leder bort från det onda,

den som ger akt på sina steg räddar livet.

18

16:18 f.
Ords 11:2+
Övermod följs av nederlag,

högmod går före fall.

19Bättre vara ödmjuk bland de ringa

än dela byte med de högmodiga.

2016:20 Den som villigt lär Eller »Den som är skicklig i något«.Den som villigt lär har framgång,

lycklig den som förtröstar på Herren.

21En insiktsfull man kallas vis,

och vältalighet övertygar.

22

16:22
Ords 13:14+
Den som äger insikt har en källa till liv,

men dårens straff är hans dårskap.

23Den vises tankar gör hans tal klokt

och hans ord övertygande.

24

16:24
Ords 12:25
Vänliga ord är som honung –

smakar sött och gör kroppen frisk.

25

16:25
Ords 14:12
En väg som tycks vara den rätta

kan ändå föra till döden.

26Arbetarens hunger får honom att arbeta,

magen låter honom aldrig vila.

27

16:27
Ords 10:19Jak 3:6
16:27 ställer till skada Grundtextens innebörd osäker.En ondsint man ställer till skada,

hans ord är förtärande eld.

28

16:28
Ords 26:20
En falsk man vållar strid,

baktalaren skiljer vänner åt.

29

16:29
Ords 1:10
En ogärningsman lockar andra med sig

och leder dem på orätta vägar.

30

16:30
Ords 6:12
Kisande ögon vittnar om lömska planer,

hopknipna läppar om utfört dåd.

31

16:31
Ords 20:29
Vitt hår är en ärekrans,

man vinner den med rättfärdigt liv.

32

16:32
Ords 12:16+
Bättre en tålmodig man än en hjälte,

bättre behärska sig själv än inta en stad.

33Lotten kastas i knät,

men hur den faller bestämmer Herren.