Bibel 2000 (B2000)
15

151

15:1
Ords 25:15
Mjukt svar stillar vrede,

hårda ord väcker harm.

2

15:2
Ords 13:16+
Den vises tal flödar av kunskap,

ur dårens mun strömmar enfald.

3

15:3
Ords 5:21+
Herrens blick når överallt,

den följer onda och goda.

4

15:4
Ords 12:18
Läkande ord är ett livets träd

men svekfulla knäcker lusten att leva.

5

15:5
Ords 10:17+
Dåren förkastar sin fars fostran,

klok den som låter sig tuktas.

6

15:6
Job 27:19
I den rättfärdiges hus samlas rika skatter,

vad den onde tjänar förfars.

7Den vises ord sprider kunskap,

dårens tankar går vilse.

8

15:8
Jes 1:11
Den ondes offer väcker Herrens avsky,

den rättrådiges bön behagar honom.

9

15:9
Ords 11:20
Herren avskyr syndigt leverne,

strävan efter rättfärdighet älskar han.

10

15:10
Ords 10:17+
För den avfällige är fostran ett ont,

men den som skyr tuktan måste dö.

11

15:11
Job 26:6Ps 139:1Ords 20:27
21:2
24:12
Syr 23:19
Luk 16:15
Heb 4:13
Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren,

hur mycket mer då människors hjärtan!

12

15:12
Ords 9:713:1
Hädaren ogillar klander,

han söker sig ej till de visa.

13

15:13
Ords 17:22+
Glatt hjärta ger ljus uppsyn,

sorg skapar modlöshet.

14

15:14
Ords 13:16+
En klok man söker kunskap,

dåren ägnar sig åt dumt prat.

15Den fattige har det alltid svårt,

men gott lynne ger ständig fest.

16

15:16
Ps 37:16
Ords 16:8
Pred 4:6
5:11
Syr 29:22
Bättre knapphet och gudsfruktan

än överflöd och oro.

17

15:17
Ords 17:1
Bättre en tallrik kål med kärlek

än en mör oxstek med hat.

18

15:18
Ords 12:16+
En hetlevrad man vållar gräl,

den tålmodige stillar trätan.

19

15:19
Ords 19:24
22:13
26:13–16
Pred 4:5
Syr 22:1
Den lates väg är spärrad av törne,

den redbare färdas på banad väg.

20

15:20
Ords 10:123:22
30:17
En klok son är sin fars glädje,

men dåren föraktar sin mor.

21Den vettlöse har sin glädje i dårskap,

den insiktsfulle håller rak kurs.

22

15:22
Ords 11:14
20:18
24:6
Utan överläggning går en plan om intet,

med många rådgivare lyckas den.

23

15:23
Ords 25:11
Glad blir den som kan ge svar –

vad är bättre än ett ord i rättan tid!

24Den kloke vandrar uppåt på livets väg

för att undvika dödsrikets djup.

25

15:25
Ords 22:28
23:10Judit 9:11
Luk 1:51
Den högmodiges hus river Herren ner,

men änkans gränssten låter han ingen rubba.

26För Herren är de gudlösas planer vidriga,

men vänliga ord är rena.

27

15:27
2~Mos 23:8
5~Mos 16:19
Ords 1:19
17:23
Pred 7:8
Jes 1:23
Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus,

den som skyr mutor får långt liv.

28

15:28
Ords 10:14+
Den rättfärdige tänker innan han svarar,

men ur syndarens mun strömmar ondska.

29

15:29
Job 35:13
Ps 66:18
Jes 1:15
Joh 9:31
Jak 5:16
Herren är fjärran från de onda,

men han hör den rättfärdiges bön.

3015:30 Vänliga blickar Ordagrant »ögonens ljus«. Grundtextens innebörd osäker.Vänliga blickar gör hjärtat glatt,

god nyhet ger kroppen styrka.

31

15:31 f.
Ords 10:17+
Den som tar emot hälsosam tuktan

får tillträde till de visas krets.

32Den som försmår fostran förkastar sig själv,

att ta emot tuktan ger insikt.

33

15:33
Ords 11:2+
Gudsfruktan fostrar till vishet,

ödmjukhet är vägen till ära.