Bibel 2000 (B2000)
15

151Mjukt svar stillar vrede,

hårda ord väcker harm.

2Den vises tal flödar av kunskap,

ur dårens mun strömmar enfald.

3Herrens blick når överallt,

den följer onda och goda.

4Läkande ord är ett livets träd

men svekfulla knäcker lusten att leva.

5Dåren förkastar sin fars fostran,

klok den som låter sig tuktas.

6I den rättfärdiges hus samlas rika skatter,

vad den onde tjänar förfars.

7Den vises ord sprider kunskap,

dårens tankar går vilse.

8Den ondes offer väcker Herrens avsky,

den rättrådiges bön behagar honom.

9Herren avskyr syndigt leverne,

strävan efter rättfärdighet älskar han.

10För den avfällige är fostran ett ont,

men den som skyr tuktan måste dö.

11Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren,

hur mycket mer då människors hjärtan!

12Hädaren ogillar klander,

han söker sig ej till de visa.

13Glatt hjärta ger ljus uppsyn,

sorg skapar modlöshet.

14En klok man söker kunskap,

dåren ägnar sig åt dumt prat.

15Den fattige har det alltid svårt,

men gott lynne ger ständig fest.

16Bättre knapphet och gudsfruktan

än överflöd och oro.

17Bättre en tallrik kål med kärlek

än en mör oxstek med hat.

18En hetlevrad man vållar gräl,

den tålmodige stillar trätan.

19Den lates väg är spärrad av törne,

den redbare färdas på banad väg.

20En klok son är sin fars glädje,

men dåren föraktar sin mor.

21Den vettlöse har sin glädje i dårskap,

den insiktsfulle håller rak kurs.

22Utan överläggning går en plan om intet,

med många rådgivare lyckas den.

23Glad blir den som kan ge svar —

vad är bättre än ett ord i rättan tid!

24Den kloke vandrar uppåt på livets väg

för att undvika dödsrikets djup.

25Den högmodiges hus river Herren ner,

men änkans gränssten låter han ingen rubba.

26För Herren är de gudlösas planer vidriga,

men vänliga ord är rena.

27Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus,

den som skyr mutor får långt liv.

28Den rättfärdige tänker innan han svarar,

men ur syndarens mun strömmar ondska.

29Herren är fjärran från de onda,

men han hör den rättfärdiges bön.

30Vänliga blickar gör hjärtat glatt,

god nyhet ger kroppen styrka.

31Den som tar emot hälsosam tuktan

får tillträde till de visas krets.

32Den som försmår fostran förkastar sig själv,

att ta emot tuktan ger insikt.

33Gudsfruktan fostrar till vishet,

ödmjukhet är vägen till ära.