Bibel 2000 (B2000)
14

141

14:1
Ords 9:1
Visheten bygger sitt hus,

dårskapen river det med egna händer.

2

14:2
Ords 21:8
Den gudfruktige går sin väg rakt fram,

den som föraktar Herren vandrar krokiga vägar.

3

14:3
Ords 10:19+
Dårens ord blir ris för hans rygg,

de klokas tunga är deras skydd.

4Starka oxar ger foder i krubban,

med kraftiga stutar blir skörden rik.

5

14:5
Ords 12:17+
Ett sannfärdigt vittne ljuger inte,

vad menedaren vittnar är lögn.

6Förgäves söker hädaren vishet,

för den kloke är kunskapen lätt att nå.

7

14:7
Syr 21:16
22:13
14:7 av honom … vettigt ord Grundtextens innebörd osäker.Gå ur vägen för en dåraktig man,

av honom får du inte ett vettigt ord.

8Den klokes vishet är att känna rätta vägen,

bedrägeri är dårens dumhet.

914:9 I hädarens hus bor skuld men hos Med Septuaginta och Peshitta; MT oklar.I hädarens hus bor skuld

men hos de rättrådiga nåd.

10Hjärtat är ensamt om sin sorg,

och ingen kan dela dess glädje.

11

14:11
Job 8:22
Ords 12:7,21
Den ondes hus läggs öde,

den rättrådiges hydda blomstrar.

12

14:12
Ords 16:25
En väg som tycks vara den rätta

kan ändå föra till döden.

13Också när man skrattar kan hjärtat värka,

och glädjen kan sluta i sorg.

14Den opålitlige får vad han förtjänar,

en god man likaså.

15

14:15 f.
Ords 19:2
22:3
27:12
Den oerfarne tror allt som sägs,

den kloke ger akt på varje steg.

16Den vise fruktar och skyr det onda,

dåren trampar självsäkert på.

17

14:17
Ords 12:16+
En hetsig man begår dumheter,

den besinningsfulle blir ärad.

18Enfald är den oerfarnes smycke,

den kloke bär kunskapens krona.

19Den onde måste buga för den gode,

syndaren vid den rättfärdiges dörr.

20

14:20
Ords 19:4,7
Syr 6:10
13:21
Den fattige avskys även av sin like,

men en rik man har många vänner.

21

14:21
5~Mos 15:11
Ords 11:25+
Den som föraktar sin broder är en syndare,

lycklig den som tar sig an en nödställd.

22Ränksmidaren går alltid vilse,

den som vill gott möter trofast kärlek.

23

14:23
Ords 10:421:5
All möda ger vinst,

prat bara förlust.

24Rikedom är den vises krona,

dårens krans är enfald.

25

14:25
Ords 12:17+
Ett sannfärdigt vittne räddar liv,

en menedare bedrar.

26

14:26
Ords 10:29+
Den som fruktar Herren har ett tryggt värn,

och barnen får en säker tillflykt.

27

14:27
Ords 10:1119:23
Gudsfruktan är en källa till liv,

en hjälp att undgå dödens snaror.

28Talrik befolkning är kungens ära,

brist på folk blir furstens fall.

29

14:29
Ords 12:16+
Den tålmodige är full av insikt,

den hetsige ökar sin dårskap.

30

14:30
Ords 17:22+
Sinnesfrid ger kroppen hälsa,

lidelse är röta i benen.

31

14:31
Ords 14:2117:5
Att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare,

ärar honom gör den som hjälper de fattiga.

32

14:32
Ords 11:5
14:32 av sin redbarhet Med Septuaginta och Peshitta; MT har »vid sin död«.Syndaren slås omkull av sin ondska,

den rättfärdige skyddas av sin redbarhet.

33I den klokes bröst finner visheten ro,

men bland dårar far hon illa.

34Rättfärdighet ger landet ära,

synd vanhedrar ett folk.

35En duktig tjänare vinner kungens gunst,

en oduglig drabbas av hans vrede.