Bibel 2000 (B2000)
13

131

13:1
Ords 10:17+
En klok son älskar fostran,

den trotsige lyssnar inte på klander.

2

13:2
Ords 12:14+
13:2 Grundtextens innebörd osäker. Meningen kan vara att människan får lön efter sina ord. Är man ärlig i sitt tal lönas man med gott, men är man svekfull blir lönen därefter. Tanken är vanlig i Ords; jfr t.ex. 12:14.Vad munnen talar kan ge god näring,

men de svekfullas näring är våld.

3

13:3
Ords 10:19+
Den som vaktar sin tunga räddar livet,

den lösmynte råkar i fördärvet.

4

13:4
Ords 6:9–11+
Den late är lysten men får ingenting,

den flitiges önskan blir rikligt uppfylld.

5Den rättfärdige hatar lögn,

den onde handlar skamligt och fräckt.

6

13:6
Ords 11:5
Rättfärdighet skyddar den oförvitlige,

ondska blir syndarens fall.

7

13:7
Ords 12:9
Den ene spelar rik men har ingenting,

den andre låtsas fattig men är förmögen.

8

13:8
Pred 5:11
13:8 Versen handlar troligen om utpressning. Den som inte har några pengar lever säkrare än den rike.Den rike får betala lösen för sitt liv,

den fattige hör inte av några hotelser.

9

13:9
Job 18:5
Ords 20:20
24:20
13:9 ljus, lampa Ljus.Den rättfärdiges ljus strålar klart,

men den ondes lampa slocknar.

10

13:10
Ords 11:2+
Tölpens övermod ställer till gräl,

vishet finns hos dem som tar råd.

11

13:11
Ords 20:21
28:20
Lättvunnen rikedom krymper ihop,

det som långsamt sparas växer.

12

13:12
Ords 13:19
Utdragen väntan gör hjärtat sjukt,

uppfylld önskan är ett livets träd.

13

13:13
Ords 10:17+
Den som föraktar råd råkar illa ut,

den som lyder förmaningar får sin lön.

14

13:14
Ords 10:11
14:27
Syr 21:13
Vad den vise lär ut är en källa till liv,

en hjälp att undgå dödens snaror.

15

13:15
Ords 3:4
12:8
13:15 leder i fördärvet Med Septuaginta och Peshitta; MT har »är beständig«.Gott förstånd ger uppskattning,

trolöshet leder i fördärvet.

16

13:16
Ords 12:23
15:2,14
Pred 10:3
Den förståndige gör allt med insikt,

dåren sprider dumhet omkring sig.

17

13:17
Ords 25:13
26:6
En dålig budbärare ställer till olycka,

ett pålitligt sändebud ger läkedom.

18

13:18
Ords 10:17+
Att försmå fostran ger fattigdom och skam,

men den som låter sig tuktas blir ärad.

19

13:19
Ords 13:12
Uppfylld önskan gör själen gott,

dåren hatar att avstå från det onda.

20Den som vistas bland kloka blir klok,

den som umgås med dårar går det illa.

21

13:21
Ords 12:21
Syndaren förföljs av olycka,

lycka blir den rättfärdiges lön.

22

13:22
Job 27:16Pred 2:26
Den gode lämnar arv åt barn och barnbarn,

men syndarens rikedom går till den rättfärdige.

23Processer tär på den fattiges teg,

allt han äger sopas bort då rättvisa saknas.

24

13:24
Ords 3:12
19:18
22:15
23:1329:15,17
Syr 30:1–13
Den som spar på riset hatar sin son,

den som älskar honom fostrar i tid.

25

13:25
Ords 10:3
19:23
Den rättfärdige äter och blir mätt,

den ondes mage är tom.