Bibel 2000 (B2000)
12

121

12:1
Ords 10:17+
Att älska fostran är att älska kunskap,

enfaldig är den som skyr tuktan.

2

12:2
Ords 12:20
14:22
24:8
Den gode vinner Herrens behag,

ränksmidaren fälls av hans dom.

3

12:3
Ords 10:25,30
Ondskan ger inget fotfäste,

men den rättfärdige är fast rotad.

4

12:4
Ords 19:14
31:10Syr 25:23
26:1
En driftig hustru är sin mans krona,

en dålig är som röta i hans ben.

5De rättfärdigas mål är det rätta,

de ondas syfte är svek.

6

12:6
Ords 10:11
De ondas ord rymmer dödligt försåt,

de rättrådigas tal ger räddning.

7

12:7
Ords 14:11
Matt 7:24
De onda vräks omkull och är borta,

men den rättfärdiges hus står kvar.

8

12:8
Ords 3:4
13:15
Syr 20:1637:24
Som man har förstånd blir man prisad:

förakt är den dummes lott.

9

12:9
Ords 13:7
Syr 10:27
Bättre vara ringaktad och ha en dräng

än spela fin och sakna bröd.

10

12:10
Ords 27:23
Den rättfärdige sörjer för sina djur,

men den ondes omsorg är grymhet.

11

12:11
Syr 20:28
Den som odlar sin jord får äta sig mätt,

den som jagar efter tomhet är en dåre.

1212:12 Grundtextens innebörd osäker.Syndarens lust är att fånga det onda,

men den rättfärdige är orubbligt rotad.

13

12:13
Ords 5:22
Den gudlöse snärjs i sitt syndiga tal,

den rättfärdige går oskadd ur faran.

14

12:14
Ps 62:13
Ords 13:2
18:20
2~Kor 5:10
Vad munnen talar mättar mannen,

vad händerna gör får han tillbaka.

15

12:15
Syr 21:14
Dåren tycker sig handla rätt;

klok den som lyssnar på råd.

16

12:16
Ps 37:8
Ords 14:17,29
15:18
16:32
17:27
19:11
20:3
25:28
26:21
29:22
Syr 27:30Jak 1:19
Dåren låter genast sin vrede märkas,

den förståndige låtsas inte om en skymf.

17

12:17
Ords 6:19
14:5,25
Ett ärligt vittne säger sanningen,

en menedare bedrar.

18

12:18
Ords 15:4
Tanklösa ord kan såra som svärd,

men den vises tal ger läkedom.

19Sanna ord består för alltid,

falskt tal bara ett ögonblick.

20

12:20
Ords 12:2+
I ränksmidarens hjärta bor svek,

glädje får den som har gott i sinnet.

21

12:21
Ords 11:21+
Inget ont drabbar den rättfärdige

men alla olyckor syndaren.

22

12:22
Ords 6:16–19
11:20
Herren avskyr lögnare,

de sannfärdiga behagar honom.

23

12:23
Ords 10:14
13:16
15:2
Pred 10:3
Den förståndige döljer sin kunskap,

dåren skriker ut sin enfald.

24

12:24
Ords 6:9–11+
Flitig hand får makt,

lättja leder till trältjänst.

25

12:25
Ords 16:24
Bekymmer gör hjärtat tungt,

ett vänligt ord muntrar upp.

26Den rättfärdige undkommer det onda,

syndarnas väg för vilse.

27

12:27
Ords 6:9–11+
Lättja fångar inget byte,

men den flitige får rika skatter.

28

12:28
Ords 10:16
Rättfärdighet leder till liv,

avfallets väg för till döden.