Bibel 2000 (B2000)
11

111Herren avskyr fusk med vågen,

rätt vikt behagar honom.

2Övermod har skam i släptåg,

vishet finns hos de saktmodiga.

3Den ärlige leds av sin redbarhet,

den svekfulles falskhet blir hans fall.

4Föga gagnar rikedom på vredens dag,

men rättfärdighet räddar från döden.

5Den redbares rättfärdighet jämnar hans väg,

den onde faller på sin ondska.

6Den ärlige räddas av sin rättfärdighet,

den svekfulle snärjs av sina begär.

7När mannen dör är hoppet ute,

av hans kraft är inget mer att vänta.

8Den rättfärdige räddas ur trångmål,

den onde drabbas i hans ställe.

9Med ord förgör den gudlöse sin broder,

den rättfärdiges kunskap ger räddning.

10De rättfärdigas framgång väcker glädje i staden,

när de onda förgås höjs jubelrop.

11De rättrådigas välsignelser bygger upp en stad,

de ondas ord river ner den.

12Dåren visar sin broder förakt,

en klok man tiger.

13Den lösmynte röjer en hemlighet,

den pålitlige bevarar ett förtroende.

14Utan ledarskap går ett rike under,

med många rådgivare kan det räddas.

15Att gå i borgen för en främling slutar illa,

den som aldrig ger handslag är trygg.

16En älsklig kvinna vinner ära,

den driftige vinner rikedom.

17Den godhjärtade gör sig själv gott,

den som är hård skadar sig själv.

18Den onde gör en bedräglig vinst,

men redbar sådd ger säker skörd.

19Att hålla fast vid det rätta ger liv,

att jaga efter det onda för till döden.

20Herren avskyr den som är falsk,

den som lever oförvitligt behagar honom.

21Den gudlöse undgår aldrig sitt straff,

men alla rättfärdiga går fria.

22Som en guldring i trynet på en gris

är skönhet hos en kvinna utan vett.

23Den rättfärdiges önskan leder till lycka,

de ondas förhoppningar till ilska.

24Den ene är rundhänt men får bara mer,

den andre snålar och har ändå inget.

25En givmild människa får rikt igen,

den som mättar andra blir själv mättad.

26Den som låser in säden förbannas av folket,

men välsignad blir den som vill sälja.

27Den som söker det goda strävar efter bifall,

den som vill det onda drabbas själv därav.

28Den som förtröstar på rikedom, han faller,

men de rättfärdiga grönskar som löven.

29En försumlig husbonde ställs på bar backe,

den dåraktige får slava åt den kloke.

30Den rättfärdiges verk blir ett livets träd,

men våld utsläcker liv.

31Den rättfärdige får sin lön här i världen —

hur mycket mer då den onde och syndige!