Bibel 2000 (B2000)
11

111

11:1
3~Mos 19:35
11:1 fusk med vågen Att vikt och mått skall hanteras noga och samvetsgrant inskärps i lagen (3 Mos 19:35 f.) och är ett återkommande tema i ordspråk (16:11; 20:10) och hos profeter (Am 8:5; Mik 6:10 f.).Herren avskyr fusk med vågen,

rätt vikt behagar honom.

2

11:2
Job 22:29
Ords 6:1613:10
15:25,33
16:5,18
18:12
22:4
29:23
Syr 10:61~Pet 5:5
Övermod har skam i släptåg,

vishet finns hos de saktmodiga.

3

11:3
Ords 11:5
Den ärlige leds av sin redbarhet,

den svekfulles falskhet blir hans fall.

4

11:4
Ords 10:2+
11:4 Vrede.Föga gagnar rikedom på vredens dag,

men rättfärdighet räddar från döden.

5

11:5 f.
Ords 5:22
12:13
13:6
14:32
21:7
Den redbares rättfärdighet jämnar hans väg,

den onde faller på sin ondska.

6Den ärlige räddas av sin rättfärdighet,

den svekfulle snärjs av sina begär.

7

11:7
Job 14:7
11:7 av hans kraft Syftar troligen på mannens förmåga att avla barn.När mannen dör är hoppet ute,

av hans kraft är inget mer att vänta.

8

11:8
Ords 21:18
Den rättfärdige räddas ur trångmål,

den onde drabbas i hans ställe.

9Med ord förgör den gudlöse sin broder,

den rättfärdiges kunskap ger räddning.

10

11:10
Ords 28:12,28
29:2
De rättfärdigas framgång väcker glädje i staden,

när de onda förgås höjs jubelrop.

11De rättrådigas välsignelser bygger upp en stad,

de ondas ord river ner den.

12Dåren visar sin broder förakt,

en klok man tiger.

13

11:13
Ords 20:19
25:9
Den lösmynte röjer en hemlighet,

den pålitlige bevarar ett förtroende.

14

11:14
Vish 6:24
Utan ledarskap går ett rike under,

med många rådgivare kan det räddas.

15

11:15
Ords 6:1
Att gå i borgen för en främling slutar illa,

den som aldrig ger handslag är trygg.

16En älsklig kvinna vinner ära,

den driftige vinner rikedom.

17

11:17
Syr 14:5
Den godhjärtade gör sig själv gott,

den som är hård skadar sig själv.

18

11:18
Ords 22:8
Hos 10:12
Den onde gör en bedräglig vinst,

men redbar sådd ger säker skörd.

19

11:19
Ords 3:1–8+
Att hålla fast vid det rätta ger liv,

att jaga efter det onda för till döden.

20

11:20
Ords 12:22
15:9
Herren avskyr den som är falsk,

den som lever oförvitligt behagar honom.

21

11:21
Ps 32:10
34:2291:10
Ords 11:31
12:21,26,28
Den gudlöse undgår aldrig sitt straff,

men alla rättfärdiga går fria.

22

11:22
Ords 31:30
Som en guldring i trynet på en gris

är skönhet hos en kvinna utan vett.

23

11:23
Ords 10:28+
Den rättfärdiges önskan leder till lycka,

de ondas förhoppningar till ilska.

24Den ene är rundhänt men får bara mer,

den andre snålar och har ändå inget.

25

11:25
Ps 41:2
112:9
Ords 14:21
19:17
22:9
28:27
Jes 58:7
Tob 12:8Matt 25:352~Kor 9:6
En givmild människa får rikt igen,

den som mättar andra blir själv mättad.

26Den som låser in säden förbannas av folket,

men välsignad blir den som vill sälja.

27

11:27
Ords 5:22
Den som söker det goda strävar efter bifall,

den som vill det onda drabbas själv därav.

28

11:28
Ps 52:962:111:3
92:13
Den som förtröstar på rikedom, han faller,

men de rättfärdiga grönskar som löven.

29En försumlig husbonde ställs på bar backe,

den dåraktige får slava åt den kloke.

30

11:30
Ords 10:11
Den rättfärdiges verk blir ett livets träd,

men våld utsläcker liv.

31

11:31
Ords 14:14
1~Pet 4:18
Den rättfärdige får sin lön här i världen –

hur mycket mer då den onde och syndige!