Bibel 2000 (B2000)
10

ANDRA SAMLINGEN (10:1–22:16)

101Salomos ordspråk.

En klok son är sin fars glädje,

en dåraktig son blir sin mors sorg.

2Orätt vinning gagnar föga,

men rättfärdighet räddar från döden.

3Herren låter inte den rättfärdige hungra,

men de ondas krav avvisar han.

4Lat hand gör fattig man,

flitig hand gör rik.

5En duglig son samlar in om sommaren,

odågan sover i skördetiden.

6Rikt välsignad blir den rättfärdige,

de ondas ord gömmer ofärd.

7Den rättfärdiges minne välsignas,

den ondes namn förmultnar.

8En klok man lyssnar på förmaningar,

den som pratar strunt går det illa.

9Trygg går den som går rätta vägar,

den som viker av råkar illa ut.

10Försmädliga miner sårar,

rättfram kritik skapar fred.

11Den rättfärdiges ord är en källa till liv,

de ondas ord gömmer ofärd.

12Hat vållar fejd,

kärlek skyler alla fel.

13Vishet finns på den klokes läppar,

dårens rygg skall ha ris.

14De visa sparar sin kunskap,

av dårens ord kommer strax fördärv.

15Den rikes välstånd är hans fasta borg,

fattigdomen den ringes fördärv.

16Den rättfärdiges lön ger liv,

den ondes vinst leder till synd.

17Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

den som undviker tuktan leder vilse.

18En hycklare är den som döljer sitt hat,

en dåre den som går med skvaller.

19Den talträngde undgår inte synd,

klok den som tyglar sin tunga.

20Rent silver är den rättfärdiges tal,

de ondas tankar är utan värde.

21Den rättfärdiges ord vägleder många,

dåren leds i döden av sitt oförnuft.

22Herrens välsignelse ger rikedom,

egen möda lägger ingenting till.

23Skändligheter är dårens nöje,

den klokes att handla vist.

24Den onde drabbas av det han fruktar,

den rättfärdiges önskan blir uppfylld.

25Då stormen kommer sveps den onde bort,

men den rättfärdige kan aldrig rubbas.

26Som syra för tänderna och rök för ögonen

är den late för dem som skickar honom.

27Gudsfruktan ger långt liv,

de ondas tid blir kort.

28De rättfärdigas hopp växer,

de ondas förväntningar slår fel.

29Herren är den oförvitliges värn

men ogärningsmannens olycka.

30Den rättfärdige skall ingen rubba,

men de onda får inte bo i landet.

31Den rättfärdiges tal flödar av vishet,

men den falskes mun täpps till.

32Den rättfärdige vet att lägga sina ord,

men de ondas tal är idel falskhet.