Bibel 2000 (B2000)
10

ANDRA SAMLINGEN (10:1–22:16)

101

10:1
Ords 15:20
17:21,25
19:1327:11
29:3
10:1 Den andra samlingen (10:1–22:16) tillskrivs i sin helhet Salomo (jfr not till 1:1) men innefattar ordspråk av skiftande ålder. De äldsta kan härröra från Salomos tid, medan andra tycks ha tillkommit först efter den babyloniska fångenskapen. Några har motsvarighet i egyptisk vishetslitteratur. Ordspråken är endast undantagsvis grupperade efter innehåll, t.ex. 16:12–15, och samma tema kan återkomma flera gånger.Salomos ordspråk.

En klok son är sin fars glädje,

en dåraktig son blir sin mors sorg.

2

10:2
Ords 11:4
12:28
Hes 7:19
Sef 1:18
Syr 5:8
Orätt vinning gagnar föga,

men rättfärdighet räddar från döden.

3

10:3
Ords 13:25
Herren låter inte den rättfärdige hungra,

men de ondas krav avvisar han.

4

10:4
Ords 6:9–11+
Lat hand gör fattig man,

flitig hand gör rik.

5

10:5
Ords 6:8
En duglig son samlar in om sommaren,

odågan sover i skördetiden.

6

10:6
Ords 10:11
10:6 de ondas ord gömmer ofärd Orden kan ha kommit in från 10:11; den ursprungliga versraden har troligen gått förlorad.Rikt välsignad blir den rättfärdige,

de ondas ord gömmer ofärd.

7

10:7
Ps 9:6
Den rättfärdiges minne välsignas,

den ondes namn förmultnar.

8En klok man lyssnar på förmaningar,

den som pratar strunt går det illa.

9

10:9
Ords 28:18
Trygg går den som går rätta vägar,

den som viker av råkar illa ut.

1010:10 rättfram kritik skapar fred Med Septuaginta och Peshitta; MT upprepar andra raden i 10:8.Försmädliga miner sårar,

rättfram kritik skapar fred.

11

10:11
Ps 37:30
Ords 10:6
11:11
12:6
13:14
14:27
Den rättfärdiges ord är en källa till liv,

de ondas ord gömmer ofärd.

12

10:12
Ords 17:9
Hat vållar fejd,

kärlek skyler alla fel.

13

10:13
Ords 19:29
26:3
Vishet finns på den klokes läppar,

dårens rygg skall ha ris.

14

10:14
Ords 12:23
13:3
15:2,28
18:7
De visa sparar sin kunskap,

av dårens ord kommer strax fördärv.

15

10:15
Ords 18:11
Den rikes välstånd är hans fasta borg,

fattigdomen den ringes fördärv.

16Den rättfärdiges lön ger liv,

den ondes vinst leder till synd.

17

10:17
Ords 6:23
12:1
13:1,13,18
15:5,10,32
Den som tar emot fostran visar vägen till liv,

den som undviker tuktan leder vilse.

18

10:18
Ords 11:13Syr 5:14
19:428:13–18
En hycklare är den som döljer sitt hat,

en dåre den som går med skvaller.

19

10:19
Ords 13:3
14:3
17:27
18:7,21
21:23
Pred 5:2
Syr 22:27+
Den talträngde undgår inte synd,

klok den som tyglar sin tunga.

20Rent silver är den rättfärdiges tal,

de ondas tankar är utan värde.

21

10:21
Pred 10:12
Den rättfärdiges ord vägleder många,

dåren leds i döden av sitt oförnuft.

22

10:22
Ps 127:1Pred 2:24
Herrens välsignelse ger rikedom,

egen möda lägger ingenting till.

23

10:23
Ords 1:11
2:14
Skändligheter är dårens nöje,

den klokes att handla vist.

24Den onde drabbas av det han fruktar,

den rättfärdiges önskan blir uppfylld.

25

10:25
Ps 37:35–38
Ords 1:27
12:3
Då stormen kommer sveps den onde bort,

men den rättfärdige kan aldrig rubbas.

26

10:26
Ords 10:4+
Som syra för tänderna och rök för ögonen

är den late för dem som skickar honom.

27

10:27
Ords 3:1Ps 55:24
Gudsfruktan ger långt liv,

de ondas tid blir kort.

28

10:28
Job 8:13
Ps 112:10
Ords 11:23
De rättfärdigas hopp växer,

de ondas förväntningar slår fel.

29

10:29
Ps 18:3
27:1
37:39
Ords 14:26
18:10
Herren är den oförvitliges värn

men ogärningsmannens olycka.

30

10:30
Ps 37:28Ords 2:2112:3
Den rättfärdige skall ingen rubba,

men de onda får inte bo i landet.

31

10:31
Ps 37:30
Den rättfärdiges tal flödar av vishet,

men den falskes mun täpps till.

32Den rättfärdige vet att lägga sina ord,

men de ondas tal är idel falskhet.