Bibel 2000 (B2000)
1

FÖRSTA SAMLINGEN (kap. 1–9)

Inledning

11

1:1
1~Kung 4:32
1:1 Ordspråk Det hebreiska mashál kan vara ett folkligt ordspråk som kommenterar allmänmänskliga förhållanden eller en vishetssentens med rötter i en främreorientalisk konstdiktning. Ordspråken i Ords består till stor del av den senare typen. De kännetecknas bl.a. av koncentrerad form och markerad parallellism och av klangfigurer och andra stilmedel som inte alltid kan återges i en översättning. Vishetssentensen som litterär genre har särskilt odlats av ett högre ämbetsmannaskikt. Juridik, politik, ekonomi och hovlivets umgängesformer är återkommande ämnen. Vishetsskrifter.1:1 Ordspråk av Salomo Ordspråksboken kan delas upp i sex olika samlingar av skiftande ålder och karaktär. Hela boken tillskrivs av traditionen kung Salomo (965–926 f.Kr.), men överskriften i v. 1 har kanske bara gällt den första samlingen (kap. 1–9), som troligen är den yngsta. Boken är svår att datera, men innehållsliga och språkliga skäl talar för att den som helhet härrör från tiden efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet f.Kr.Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung.

21:2 Vishet.De ger vishet och fostran,

så att man förstår de klokas ord

3och låter sig fostras till insikt,

till rättfärdighet, rätt och redbarhet.

4De ger de oerfarna vett,

de unga kunskap och rådighet.

5Den vise hör dem och ökar sitt vetande,

de vägleder den kloke.

61:6 liknelser Det hebreiska ordets betydelse osäker.De gör att man förstår tänkespråk och liknelser,

de visas ord och gåtor.

7

1:7
Job 28:28
Ps 111:10
Ords 9:10
Syr 1:14Jes 32:6
1:7 kunskapens begynnelse Eller »högsta kunskap«.1:7 Dåre.Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,

dåren föraktar vishet och fostran.

Varning för onda människor

8

1:8
Ords 6:20
1:8 Son.Lyssna till din fars förmaningar, min son,

förkasta inte din mors undervisning.

9

1:9
Ords 3:22
4:9
Syr 6:24
De är en skön krans för ditt huvud

och en kedja som pryder din hals.

10

1:10
Ords 16:29
Min son, följ inte syndare

som lockar dig 11och säger:

»Kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar,

vi skall roa oss med att lura på oskyldiga.

12Som dödsriket slukar vi dem levande,

som graven tar vi dem med hull och hår.

13Alla slags dyrbarheter kommer vi över,

vi skall fylla våra hus med byte.

14Du får vara med och dela,

vi har en gemensam penningpung.«

15Min son, slå inte följe med dem,

sätt aldrig din fot på deras väg.

16

1:16
Jes 59:7
Rom 3:15
De skyndar till allt som är ont

och är snara att utgjuta blod.

171:17 inte hjälpta av Fåglarna skräms inte från fångstnätet ens om det gillras i deras åsyn.Fåglar är inte hjälpta av att se

när fångstnätet gillras,

18och dessa män ligger i bakhåll för sig själva,

det är sitt eget liv de lurar på.

19

1:19
Ords 15:27
1~Tim 6:10
Så går det den som girigt roffar åt sig:

det kostar honom hans eget liv.

Visheten talar

20

1:20 f.
Ords 8:1–3
9:3
1:20 Visheten På flera ställen i Ords och i liknande skrifter personifieras visheten som en kvinna, se särskilt kap. 8 och 9.Visheten ropar högt på gatan,

på torget ljuder hennes röst.

21Mitt i larmet ropar hon,

i stadens portar tar hon till orda:

22Hur länge, ni okunniga, skall ni älska okunnigheten,

hur länge skall smädarna njuta av att smäda

och dårarna hata kunskap?

23Vänd om och lyd mina tillrättavisningar!

Jag skall visa er min vilja

och låta er höra mina ord.

24

1:24 f.
Jes 65:12
Jag ropade och ni vägrade lyssna,

jag varnade och ni brydde er inte om det,

25ni trotsade alla mina råd

och ville inte veta av mina tillrättavisningar.

26

1:26
Ps 37:13
Därför skall jag skratta när olyckan drabbar er,

jag skall hånle när det fasansfulla kommer,

27när det fasansfulla kommer över er som ett oväder

och olyckan som en storm,

när nöd och ångest drabbar er.

28

1:28
Jer 11:11
Hes 8:18
Mik 3:4
Sak 7:13
Då skall de ropa till mig utan att få svar,

de skall söka mig utan att finna mig.

29De försmådde kunskap

och avvisade gudsfruktan,

30de ville inte veta av mina råd

utan föraktade mina tillrättavisningar.

31

1:31
Jes 3:11
Därför får de äta sina gärningars frukt,

de skall mättas av sina onda planer.

32Ty avfallet kostar de okunniga livet,

och dårens sorglöshet blir hans död.

33Men den som lyssnar till mig bor trygg

och behöver inte frukta något ont.