Bibel 2000 (B2000)

41Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

Enighet, glädje och allt som kallas dygd

2Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull. 3Ja, dig också, som är en verklig vän, ber jag: hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.

4Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. 6Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. 7Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

8Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. 9Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Filippernas omtanke om Paulus

10Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. 11Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. 12Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. 13Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. 14Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. 15Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. 16Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. 17Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. 18Jag har fått vad jag skall ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig — en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. 19Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. 20Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.

Hälsningar och slutönskan

21Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar er. 22Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov.

23Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande.