Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
1~Kor 9:25
Fil 2:161~Thess 2:19
4:1 min segerkrans Liksom i 2:16 används bilden av en idrottstävling. Församlingens tro är beviset på att ansträngningarna inte varit förgäves.Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

Enighet, glädje och allt som kallas dygd

2

4:2
Rom 15:5+
4:2 Euodia, Syntyche Kvinnonamn. Personerna är okända.Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull. 3
4:3
Fil 1:27Dan 12:1
Upp 3:5+
4:3 dig … en verklig vän Tydligen vänder Paulus sig till en ledande person i församlingen, som mottagarna lätt kunde identifiera. Ordet för »vän« kan vara ett egennamn, »Syzygos«; i så fall bygger Paulus en ordlek på dess betydelse.4:3 Clemens Denne annars okände man har av traditionen identifierats med en av Roms tidigaste biskopar.4:3 livets bok Jfr Upp 3:5 med not.Ja, dig också, som är en verklig vän, ber jag: hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.

4

4:4
2~Kor 13:11
Fil 2:18
3:1
1~Thess 5:16
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5
4:5
Matt 5:5
Tit 3:2
Jak 3:17Rom 13:12
Heb 10:37
Jak 5:8
Upp 3:11+
Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. 6
4:6
Matt 6:11,25
Kol 4:2
1~Pet 5:7
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. 7
4:7
Joh 14:27
Ef 4:3
Kol 3:15Ef 3:20
Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

8Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. 9

4:9
Fil 3:171~Thess 4:1Rom 15:33+
Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Filippernas omtanke om Paulus

10Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. 11

4:11 f.
1~Tim 6:6–8
Heb 13:5
Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. 12Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. 13
4:13
2~Kor 12:9
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. 14Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. 15
4:15
2~Kor 11:7–10
4:15 när evangeliet var nytt Dvs. när Paulus nyss hade grundat församlingen i Filippi (Apg 16:12–40).4:15 jag hade lämnat Makedonien Från Makedonien for Paulus enligt Apg 17:14 f. till Athen.Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. 164:16 Redan när jag var i Thessalonike Dvs. efter besöket i Filippi men före avresan från Makedonien; jfr Apg 17:1 med not.Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. 17
4:17
2~Kor 12:14
Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. 18
4:18
Fil 2:25Ef 5:2Rom 12:1+
4:18 Epafroditos Jfr 2:25.4:18 en rökelsedoft, ett offer Liksom all välgörenhet bland de kristna betecknas gåvan till Paulus som ett offer åt Gud.Jag har fått vad jag skall ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig – en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. 19Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. 20Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.

Hälsningar och slutönskan

21Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar er. 22

4:22
Fil 1:13
4:22 de som arbetar vid kejsarens hov Personal som tillhörde den kejserliga hovförvaltningen fanns på många platser i det romerska imperiet, bl.a. i Efesos; jfr not till 1:13.Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov.

23Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande.