Bibel 2000 (B2000)
2

21

2:1–11
Matt 20:25–28
2:1
2~Kor 13:13
2:1 gemenskap från Anden Eller »delaktighet i Anden«.Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, 2
2:2
Rom 15:52~Kor 13:11
1~Pet 3:8
gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, 3
2:3
Rom 12:3+, 10;
1~Kor 4:6
Gal 5:26
fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4
2:4
1~Kor 10:24,33
13:5
Fil 2:21
Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. 5
2:5
Matt 11:29
Joh 13:15
1~Kor 11:1
1~Thess 1:6
1~Pet 2:21Rom 8:9
2:5 som också fanns hos Kristus Jesus Eller »som också anstår ert liv i Kristus Jesus«.Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6
2:6
Joh 1:1
Kol 1:15+
2:6 vakade inte över sin jämlikhet med Gud Eller »sökte inte rycka åt sig jämlikhet med Gud«; jfr Matt 4:1–11 med par. och berättelsen om Adam, som ville bli lik Gud (1 Mos 3). Grundtextens uttryck ger bilden av ett värdefullt krigsbyte; Kristus avstod från att ängsligt slå vakt om det eller från att girigt eftersträva det.Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7
2:7
2~Kor 8:9Jes 53
Luk 22:27Rom 8:3
Heb 2:17
utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8
2:8
Matt 23:12Rom 5:19
Heb 5:8
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9
2:9
Apg 2:33
5:31
Rom 14:9
Ef 1:21
Heb 1:31~Pet 3:22
2:9 det namn som står över alla andra Dvs. Guds eget namn (2 Mos 3:14). Meningen är alltså att Jesus fick det som han enligt v. 6 f. hade avstått från: jämlikhet med Gud.Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10
2:10 f.
Jes 45:23
Joh 5:23
Rom 14:11
2:10
Upp 5:13
2:10 i himlen, på jorden och under jorden Dvs. i hela världsalltet; jfr 2 Mos 20:4; Jes 45:23. Änglar, demoner och människor, både levande och döda, skall hylla Kristus. Jfr not till 1 Pet 3:19.för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11
2:11
1~Kor 12:3+
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Arbeta på er frälsning

12

2:12
2~Kor 7:15
1~Pet 1:17
2:12 Frälsning.Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. 13
2:13
2~Kor 3:5
Heb 13:21
Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. 14
2:14
1~Kor 10:10+
Gör allting utan knot och utan förbehåll, 15
2:15
5~Mos 32:5
Matt 10:16Dan 12:3
Matt 5:14
Ef 5:8
2:15 Släkte.så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen 16
2:16
2~Kor 1:14Gal 2:2
Fil 3:14
4:1Jes 49:4
2:16 mitt lopp Dvs. Paulus strävan som kristen förkunnare. Jfr 1 Kor 9:24 f., där samma bild finns i utförligare form.när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld. 17
2:17
Rom 12:115:16
2~Kor 12:15
2~Tim 4:6
2:17 utgjutas Martyrdöden jämförs med ett dryckesoffer av vin, som hälldes över andra offergåvor på ett altare; jfr 2 Tim 4:6. Paulus uppfattar sig som en offerpräst, vars gåvor till Gud är de församlingar han grundat och som nu kanske måste ge sitt eget liv.Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud är jag glad och gläds med er alla. 18
2:18
Fil 4:4+
På samma sätt skall ni vara glada och glädjas med mig.

Timotheos och Epafroditos skickas till Filippi

192:19 Timotheos Se 1:1 och jfr Apg 16:1 med not.Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka Timotheos till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. 20

2:20
1~Kor 16:10
Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. 21
2:21
Fil 2:4+
Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. 22Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far, så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. 23Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig. 24I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma själv.

25

2:25
Fil 4:18
2:25 Epafroditos Jfr 4:18, där samma hjälpsändning nämns; mannen är i övrigt okänd.Jag har emellertid funnit det nödvändigt att skicka vår broder Epafroditos till er, min medarbetare och medkämpe som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde. 26Han har längtat efter er alla och har varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk. 27Och sjuk var han verkligen, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg. 28Därför är jag så mycket mer angelägen om att skicka honom, för att ni skall få glädjen att återse honom och jag själv få mina bekymmer lättade. 29
2:29
1~Kor 16:16,18
1~Thess 5:12
Ta alltså emot honom i Herren och med stor glädje. En man som han skall ni hedra; 30det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.