Bibel 2000 (B2000)

Hälsning

11Från Paulus och Timotheos, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna. 2Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Tack till Gud och förbön

3Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, 4alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er: 5ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, 6och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. 7Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. 8Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.

Fånge för Kristi skull

12Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. 13Det har nu blivit klart för hela pretoriet, och alla andra också, att det är för Kristi skull som jag sitter fången, 14och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut. 15Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter, 16och de förkunnar av kärlek; de vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. 17Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. 18Än sen? Falska eller hederliga syften — i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över.

Martyrdöd eller fortsatt verksamhet

Men också i fortsättningen skall jag kunna glädja mig. 19Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. 20Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. 21Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — 22såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. 23Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. 24Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, 25det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. 26Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.

Lev med Kristus som förebild

27Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag — vare sig jag besöker er eller är någon annanstans — får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet 28och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de skall gå under och ni räddas, som en gåva från Gud. 29Ty ni har fått nåden att — ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. 30Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har.