Bibel 2000 (B2000)
6

Lag om nasirlöften

61Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna: Om någon, man eller kvinna, avlägger ett högtidligt löfte om att avskilja sig som nasir åt Herren, 3skall han avhålla sig från vin och starka drycker och får inte smaka ättika gjord på sådana drycker. Han får inte dricka någon dryck av druvor och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torkade. 4Så länge hans nasirtid varar får han inte äta någonting som kommer från vinstocken, inte ens kärnor och skal. 5Så länge nasirlöftet gäller får ingen rakkniv vidröra hans huvud. Han skall vara helig och låta håret växa fritt tills hans tid som Herrens nasir är fullbordad. 6Så länge han är Herrens nasir får han inte komma nära något lik. 7Inte ens om det är hans far eller mor, bror eller syster som har dött, får han bli oren för deras skull, ty hans huvud bär tecknet på att han är sin Guds nasir. 8Så länge han är nasir är han helgad åt Herren.

9Men om någon som befinner sig intill honom plötsligt och oväntat dör, så att huvudet, på vilket han bär nasirtecknet, blir orenat, skall han raka huvudet samma dag som han renar sig; den sjunde dagen skall han raka det. 10Den åttonde dagen skall han komma med två turturduvor eller två andra duvor till prästen framför ingången till uppenbarelsetältet. 11Prästen skall offra den ena duvan som syndoffer och den andra som brännoffer och bringa försoning åt honom för den synd som han har begått genom att komma i beröring med den döda kroppen. Samma dag skall han åter helga sitt huvud 12för att vara Herrens nasir lika länge som han hade lovat. Som skuldoffer skall han ge ett årsgammalt lamm. Den föregående tiden räknas inte eftersom hans nasirtecken blev orenat.

13Denna ordning skall gälla för en nasir. Den dag hans nasirtid är fullbordad skall man föra honom till uppenbarelsetältets ingång. 14Som offergåva åt Herren skall han föra fram ett årsgammalt felfritt lamm av hankön till brännoffer, ett årsgammalt felfritt lamm av honkön till syndoffer samt en felfri bagge till gemenskapsoffer. 15Dessutom skall han offra en korg med osyrat bröd av siktat mjöl, kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja, förutom det tillhörande matoffret och dryckesoffret. 16Prästen skall bära fram detta inför Herren och offra syndoffret och brännoffret. 17Baggen skall han offra som gemenskapsoffer åt Herren tillsammans med korgen med de osyrade bröden. Prästen skall också offra det tillhörande matoffret och dryckesoffret.

18Vid ingången till uppenbarelsetältet skall nasiren raka sitt huvud, på vilket han bär nasirtecknet, och lägga sitt hår, sitt nasirtecken, på elden som brinner under gemenskapsoffret. 19Prästen skall ta baggens kokta bog, en osyrad kaka ur korgen och en osyrad tunnkaka och lägga allt detta i nasirens händer efter det att denne har rakat av sig sitt nasirtecken. 20Sedan skall prästen lyfta upp det till ett offer inför Herren. Därmed är det helgat åt prästen, i likhet med bringan som har lyfts upp och låret som har skänkts till offer. Därefter får nasiren åter dricka vin.

21Detta är lagen för en nasir som avlägger ett löfte, lagen om hans offergåva till Herren utöver förpliktelserna som nasir. Därtill får han ge vad han har råd med. Det löfte han därvid avlägger skall han hålla, förutom själva nasirlagen.

Herrens välsignelse

22Herren talade till Mose:

23Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk:

24Herren välsignar dig och beskyddar dig.

25Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.

26Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

27De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.
7

Stamhövdingarnas gåvor

71När Mose hade rest boningen smorde han den och helgade den och alla dess tillbehör liksom också altaret med alla dess tillbehör. Allt detta smorde och helgade han. 2Därefter infann sig Israels hövdingar, som var familjeöverhuvuden, stamhövdingar och ledare för de mönstrade, 3och frambar sina offergåvor inför Herren: sex lastvagnar och tolv oxar, en vagn på två hövdingar och en oxe på var och en. Allt detta förde de fram till boningen. 4Herren sade till Mose: 5»Ta emot deras gåvor, de skall användas av dem som arbetar vid uppenbarelsetältet. Fördela dem bland leviterna allt efter deras arbetsuppgifter.«

6Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem till leviterna. 7Två vagnar och fyra oxar gav han till gershoniterna med hänsyn till deras arbetsuppgifter. 8Fyra vagnar och åtta oxar gav han till merariterna med hänsyn till de uppgifter som de utförde under ledning av Itamar, prästen Arons son. 9Men till kehatiterna gav han ingenting, ty deras uppgift var att svara för de heliga föremålen, och dessa skulle bäras.

10När altaret hade blivit smort infann sig hövdingarna med invigningsoffer och förde fram sina gåvor till altaret. 11Herren sade till Mose: »Hövdingarna skall frambära sina offer till altarets invigning en i taget, en hövding varje dag.«

12Den som frambar sitt offer första dagen var Nachshon, Amminadavs son, från Judas stam. 13Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 14en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 15en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 16en getabock till syndoffer, 17samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Nachshon, Amminadavs son, offrade.

18Andra dagen infann sig Netanel, Suars son, Isaskars hövding. 19Han kom med sin offergåva som bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 20en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 21en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 22en getabock till syndoffer, 23samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Netanel, Suars son, offrade.

24Tredje dagen kom hövdingen för Sebulons ättlingar, Eliav, Helons son. 25Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 26en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 27en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 28en getabock till syndoffer, 29samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Eliav, Helons son, offrade.

30Fjärde dagen kom hövdingen för Rubens ättlingar, Elisur, Shedeurs son. 31Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 32en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 33en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 34en getabock till syndoffer, 35samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Elisur, Shedeurs son, offrade.

36Femte dagen kom hövdingen för Simons ättlingar, Shelumiel, Surishaddajs son. 37Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 38en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 39en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 40en getabock till syndoffer, 41samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Shelumiel, Surishaddajs son, offrade.

42Sjätte dagen kom hövdingen för Gads ättlingar, Eljasaf, Deguels son. 43Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 44en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 45en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 46en getabock till syndoffer, 47samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Eljasaf, Deguels son, offrade.

48Sjunde dagen kom hövdingen för Efraims ättlingar, Elishama, Ammihuds son. 49Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 50en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 51en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 52en getabock till syndoffer, 53samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Elishama, Ammihuds son, offrade.

54Åttonde dagen kom hövdingen för Manasses ättlingar, Gamliel, Pedasurs son. 55Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 56en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 57en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 58en getabock till syndoffer, 59samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Gamliel, Pedasurs son, offrade.

60Nionde dagen kom hövdingen för Benjamins ättlingar, Avidan, Gidonis son. 61Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 62en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 63en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 64en getabock till syndoffer, 65samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Avidan, Gidonis son, offrade.

66Tionde dagen kom hövdingen för Dans ättlingar, Achieser, Ammishaddajs son. 67Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 68en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 69en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 70en getabock till syndoffer, 71samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Achieser, Ammishaddajs son, offrade.

72Elfte dagen kom hövdingen för Ashers ättlingar, Pagiel, Okrans son. 73Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 74en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 75en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 76en getabock till syndoffer, 77samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Pagiel, Okrans son, offrade.

78Tolfte dagen kom hövdingen för Naftalis ättlingar, Achira, Enans son. 79Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 80en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 81en ungtjur, en bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer, 82en getabock till syndoffer, 83samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Achira, Enans son, offrade.

84Detta var invigningsoffret från Israels hövdingar när altaret hade blivit smort: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar. 85Varje silverfat vägde 130 siklar och varje skål 70 siklar; silvret i dessa föremål uppgick allt som allt till 2 400 siklar efter tempelvikt. 86De tolv guldskålarna som var fyllda med rökelse vägde vardera 10 siklar efter tempelvikt; guldet i skålarna uppgick allt som allt till 120 siklar. 87Djuren till brännoffren var tolv tjurar, tolv baggar och tolv årsgamla lamm med tillhörande matoffer samt tolv getabockar till syndoffer. 88Djuren till gemenskapsoffren var 24 tjurar, 60 baggar, 60 bockar och 60 årsgamla lamm. Detta var invigningsoffret sedan altaret hade blivit smort.

Herrens röst i uppenbarelsetältet

89När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med Herren hörde han rösten tala till sig från platsen ovanför locket på förbundstecknets ark, mellan de två keruberna. Där talade han till honom.

8

De sju lamporna sätts upp

81Herren talade till Mose:

2Säg till Aron: »När du sätter upp de sju lamporna, se då till att de belyser det som är framför lampstället.«

3Aron gjorde så. Han satte upp lamporna så att ljuset föll framför lampstället, så som Herren hade befallt Mose. 4Lampstället var ett arbete i hamrat guld, där även foten och blommorna var uthamrade. Mose hade gjort lampstället efter den bild som Herren hade visat honom.

Leviternas invigning

5Herren talade till Mose:

6Skilj ut leviterna från de andra israeliterna och rena dem. 7På detta sätt skall du göra för att rena dem: stänk reningsvatten på dem och låt dem raka sig över hela kroppen och tvätta sina kläder. Så blir de renade. 8Sedan skall de ta en ungtjur med tillhörande matoffer av siktat mjöl, blandat med olja, och själv skall du ta en annan ungtjur till syndoffer. 9För leviterna till platsen framför uppenbarelsetältet och kalla samman israeliternas menighet. 10För sedan fram leviterna inför Herren och låt israeliterna lägga sina händer på dem. 11Aron skall inför Herren helga leviterna till ett lyftoffer från israeliterna, och de är därmed vigda till tjänst åt Herren. 12Leviterna skall så lägga sina händer på tjurarnas huvuden, och du skall offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer åt Herren, till försoning för leviterna. 13Ställ leviterna i Arons och hans söners tjänst och helga dem till ett lyftoffer åt Herren.

14På detta sätt skall du avskilja leviterna från de andra israeliterna, så att de blir min egendom. 15Sedan kan de inträda i sin tjänst vid uppenbarelsetältet. Du skall rena dem och helga dem till ett lyftoffer, 16ty de har avskilts åt mig från de andra israeliterna. I stället för det som först kommer ur moderlivet, allt förstfött bland israeliterna, har jag skilt ut dem åt mig. 17Alla förstfödda bland israeliterna tillhör mig, både människor och boskap. Den gången då jag dräpte allt förstfött i Egypten helgade jag dem åt mig, 18men jag har skilt ut leviterna i stället för alla förstfödda bland israeliterna. 19Jag har avskilt dem från de andra israeliterna för Arons och hans söners räkning, för att de skall utföra israeliternas tjänst vid uppenbarelsetältet och bringa försoning åt dem. Så kan ingen olycka drabba israeliterna genom att de kommer i närheten av helgedomen.

20Mose och Aron och hela den israelitiska menigheten gjorde så med leviterna; israeliterna gjorde med dem allting som Herren hade befallt Mose i fråga om leviterna. 21Leviterna renade sig från synd och tvättade sina kläder. Aron helgade dem till ett lyftoffer inför Herren och bringade försoning åt dem, så att de blev rena. 22Sedan inställde sig leviterna för att utföra sina uppgifter vid uppenbarelsetältet under uppsikt av Aron och hans söner. Så som Herren hade befallt Mose i fråga om leviterna, så gjorde man med dem.

23Herren talade till Mose:

24Detta gäller för leviterna: den som är tjugofem år eller mer har arbetsplikt och skall göra tjänst vid uppenbarelsetältet. 25Vid femtio års ålder blir han befriad från arbetsplikt och skall inte längre göra tjänst. 26Han kan hjälpa sina ämbetsbröder med deras sysslor vid uppenbarelsetältet men skall inte utföra något egentligt arbete. Så skall du göra med leviterna i fråga om deras uppgifter.