Bibel 2000 (B2000)
30

301Mose sade detta till israeliterna, alldeles så som Herren hade befallt honom.

Lagar om löften

2Mose talade till israeliternas stamhövdingar:

Detta är vad Herren har befallt.

3

30:3
5~Mos 23:21Pred 5:3
30:3 ett löfte Den som bad Herren om hjälp kunde lova att t.ex. frambära ett offer. Vikten av att hålla sådana löften inskärps bl.a. i 5 Mos 23:21.Om en man avlägger ett löfte till Herren eller med ed förpliktar sig att avstå från något, får han inte bryta sitt ord. Han måste i allt göra så som han har lovat.

430:4–16 En kvinnas löften, vare sig de gäller ekonomiska eller personliga uppoffringar, får inte inkräkta på mannens auktoritet; Familj. De kan därför ogiltigförklaras av honom, men detta måste ske enligt bestämda regler. Ett brutet löfte medför annars alltid skuld.Om en kvinna som ännu är ung och bor hos sin far avlägger ett löfte till Herren eller förpliktar sig att avstå från något, 5och hennes far får höra om hennes löfte eller förpliktelse men inte säger någonting till henne om detta, då gäller alla hennes löften och alla hennes förpliktelser är i kraft. 6Men om fadern ingriper samma dag som han får höra om saken, då är alla hennes löften ogiltiga liksom hennes förpliktelser, och Herren förlåter henne eftersom hennes far ingrep.

7Om hon har löften att infria när hon ges åt en man, eller har ålagt sig en förpliktelse genom tanklösa ord, 8och hennes man får höra om detta utan att säga något till henne samma dag som han får höra om saken, då gäller hennes löften och hennes förpliktelser är i kraft. 9Men om hennes man ingriper samma dag som han får höra om saken, då upphäver han det löfte hon hade att infria liksom de förpliktelser hon tanklöst ålagt sig, och Herren kommer att förlåta henne.

10För en änka eller en förskjuten kvinna som har gett ett löfte är alla förpliktelser hon ålagt sig i kraft.

11Om en gift kvinna lovar något eller med ed förpliktar sig att avstå från något, 12och hennes man får höra om detta men inte säger något till henne och inte ingriper, då gäller alla hennes löften och alla hennes förpliktelser är i kraft. 13Men om hennes man upphäver dem samma dag som han får höra om saken, då är allt hon har uttalat ogiltigt, löften såväl som förpliktelser. Hennes man har upphävt dem, och Herren kommer att förlåta henne.

14Kvinnans man kan ge giltighet åt varje löfte och varje edlig förpliktelse om späkning, och han kan upphäva dem. 15Om mannen inte säger något till henne förrän nästa dag är inne, har han gett giltighet åt alla hennes löften och alla hennes förpliktelser. Han har gjort dem giltiga i och med att han inte sade något till henne samma dag som han fick höra om saken. 16Men om han upphäver dem först någon tid efter att han fått höra om dem, måste han bära hennes skuld.

17Dessa är de stadgar som Herren lät Mose fastställa angående förhållandet mellan en man och hans hustru och mellan en far och hans dotter då hon ännu är ung och bor hos sin far.