Bibel 2000 (B2000)
25

Avfall till moabitisk gudsdyrkan

251

25
5~Mos 4:3Jos 22:17
Hos 9:10
Ps 106:28
25:1 Shittim Ort i östra delen av Moabs hedar (se not till 22:1), 15 km öster om Jordan och i höjd med Jeriko. Shittim kallas även Avel-Hashittim (33:49).Israeliterna slog sig ner i Shittim. Där började folket hora med de moabitiska kvinnorna, 2som bjöd in dem till sin guds offermåltider. Folket åt med dem och tillbad deras gud. 325:3 Baal-Pegor »Pegors herre« eller »Herren Pegor«. Namnet Pegor kan beteckna berget (23:28) eller den gud som dyrkas där; Baal. Jfr not till 5 Mos 4:3. Vrede.Att israeliterna gav sig i lag med Baal-Pegor väckte Herrens vrede, 425:4 häng upp dem Det hebreiska ordets betydelse osäker.och han sade till Mose: »Grip ledarna för folket och häng upp dem under bar himmel inför Herren. Då skall Herrens glödande vrede vända sig från israeliterna.« 5Och Mose befallde Israels domare: »Döda dem av era män som har gett sig i lag med Baal-Pegor!«

6En israelitisk man kom in bland sina landsmän med sin midjanitiska kvinna mitt framför Mose och hela den israelitiska menigheten, som stod gråtande vid uppenbarelsetältets ingång. 7När Pinechas, son till Elasar, son till prästen Aron, såg detta steg han fram ur menigheten, tog ett spjut 825:8 sovkammaren Det hebreiska ordets betydelse osäker.och följde efter den israelitiske mannen in i sovkammaren. Där stack han spjutet genom de båda, israeliten och kvinnan. Då upphörde den hemsökelse som härjade bland israeliterna 9och som hade krävt 24 000 människors liv.

10Herren talade till Mose:

11Pinechas, son till Elasar, son till prästen Aron, vände min vrede från israeliterna. Han gav min lidelse utlopp bland dem, så att jag inte utplånade israeliterna i min lidelse. 12Kungör därför att jag stiftar ett förbund som tillförsäkrar honom min vänskap 13och ger honom och hans efterkommande rätt till prästämbetet för all framtid, ty han brann av lidelse för sin Gud och bringade försoning åt israeliterna.

14Den dödade israeliten, han som dödades tillsammans med den midjanitiska kvinnan, hette Simri, Salus son, och var överhuvud för en familj av Simons stam. 15Den dödade midjanitiska kvinnan hette Kosbi, dotter till Sur, som var klanhövding, familjeöverhuvud, i Midjan.

16

25:16 ff.
4~Mos 31:1
Herren talade till Mose:

17Anfall och slå midjaniterna, 18ty de anföll er genom att lömskt snärja er. Så var det när det gällde Pegor och när det gällde Kosbi, deras landsmaninna, den midjanitiska hövdingadottern, som dödades när folket hemsöktes för Pegors skull.

Israeliterna mönstras på nytt

19Efter hemsökelsen