Bibel 2000 (B2000)
24

241

24:1
4~Mos 23:3,15
Bileam förstod att det var Herrens vilja att Israel skulle välsignas. Han gick inte undan för att söka tecken som de andra gångerna, i stället vände han sig ut mot öknen. 2När han lyfte blicken såg han israeliterna lägrade stam vid stam. Då kom Guds ande över honom, 324:3 skarpa Det hebreiska ordets betydelse osäker.och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,

så talar mannen med det skarpa ögat,

424:4 som äger kunskap … i syner Eller »som får del av den Högstes kunskap och skådar syner från den Väldige«.24:4 som äger kunskap om den Högste Texten rekonstruerad med stöd av v. 16; orden saknas i MT.så talar han som hör Guds ord,

som äger kunskap om den Högste

och skådar den Väldige i syner –

han segnar ner, hans ögon öppnas:

5Sköna är dina tält, Jakob,

dina boningar, Israel!

624:6 aloeträd Tropiskt träd med välluktande ved, inte besläktat med örten aloe.De sträcker sig vida, som gröna dalar,

de liknar trädgårdar vid en flod,

aloeträd som Herren planterat,

cedrar som växer vid vatten.

7

24:7
1~Sam 15:8
24:7 Agag Enligt 1 Sam 15:8 ff. besegrade Saul en kung som hette Agag och som härskade över amalekiterna.Folkslag skall bäva för Israels makt,

hans arm skall betvinga många folk.

Hans kung skall bli större än Agag,

hans välde växa i makt och ära.

8

24:8
4~Mos 23:22
Gud har fört honom ut ur Egypten,

hans styrka är som vildoxens horn.

Han skall sluka fientliga folk,

knäcka deras ben, krossa förtryckarna.

9Han har lagt sig till ro, han vilar likt ett lejon,

ett lejon som ingen vågar störa.

Välsignad den som välsignar dig,

förbannad den som förbannar dig.

10Balak blev rasande, knöt händerna mot Bileam och sade: »Jag kallade hit dig för att du skulle förbanna mina fiender, men nu har du välsignat dem tre gånger. 11Ge dig i väg hem! Jag lovade att löna dig rikligt, men Herren har berövat dig lönen.« 12Bileam svarade honom: »Men jag sade ju till sändebuden som du skickade: 13

24:13
4~Mos 22:18,38
’Även om Balak ger mig allt silver och guld som finns i hans palats kan jag inte trotsa Herrens befallning och göra något på eget bevåg, vare sig gott eller ont.’ Vad Herren säger, det måste jag säga. 14Nu går jag hem till mitt eget folk. Men först vill jag låta dig veta vad detta folk skall göra med ditt folk i kommande dagar.« 15Och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,

så talar mannen med det skarpa ögat,

1624:16 som äger kunskap … i syner Se not till v. 4.så talar han som hör Guds ord,

som äger kunskap om den Högste

och skådar den Väldige i syner –

han segnar ner, hans ögon öppnas:

1724:17 En stjärna, en spira Härskarsymboler som ursprungligen syftade på David, Moabs besegrare. Senare har versen tolkats som en messiasprofetia.24:17 ättlingar till Set Grundtextens innebörd osäker. Set kan möjligen vara den hebreiska formen av namnet Shutu, som i utombibliska källor används om nomadiserande ökenstammar.Jag ser honom – men inte nu,

jag skådar honom – men inte nära.

En stjärna stiger fram ur Jakob,

en spira höjs i Israel.

Han krossar Moabs tinning,

hjässan på alla ättlingar till Set.

18Edom skall bli hans egendom,

hans egendom blir Seir.

Israel skall visa sin makt,

1924:19 Ir Troligen den moabitiska stad som i 21:15 kallas Ar; jfr 22:36 med not.Jakob skall kuva sina fiender,

förgöra varje överlevande från Ir.

20

24:20
2~Mos 17:8–16+
24:20 f. Han såg Amalek Amalekiterna uppträder i Israels äldre historia som folkets oförsonliga fiender. De var ett ökenfolk liksom keniterna, som hade vänskapliga förbindelser med israeliterna; se 1 Sam 15:6 med not.Han såg Amalek, och han sjöng sin siarsång:

Amalek är främst bland folken,

men hans ättlingar skall utplånas för alltid.

21Han såg keniterna, och han sjöng sin siarsång:

Orubblig står din boning, Kain,

ditt rede vilar på klippan.

2224:22 Assur Assyrierna.Ändå skall det prisges åt skövling.

För hur länge? – Assur skall föra bort dig!

2324:23 Öarnas folk skall samlas i norr Texten rekonstruerad; MT svårtolkad och sannolikt skadad.Han sjöng sin siarsång:

Öarnas folk skall samlas i norr,

2424:24 kitteerna Med kitteerna menades ursprungligen invånarna i Kition på Cypern, men namnet användes sedan med en friare syftning på folk vid Medelhavet, både greker och romare. Folknamn.24:24 Ever Annan beteckning för Assur (Assyrien). Namnet kan betyda »(området) på andra sidan (Eufrat)«.skepp från kitteernas kuster.

De skall kuva Assur, kuva Ever,

ja, också han skall utplånas för alltid.

25Därefter bröt Bileam upp och återvände hem, och Balak gick åt sitt håll.