Bibel 2000 (B2000)
21

Seger över kanaaneerna vid Horma

21121:1 kungen av Arad Dessa ord tycks vara ett förklarande tillägg till kanaaneerna. Arad låg i Negev, 30 km söder om Hebron. Atarimvägen Okänd, men måste avse en av de vägar som från trakten kring Kadesh gick norrut genom Negev.Kanaaneerna – kungen av Arad – som bodde i Negev fick höra att israeliterna närmade sig längs Atarimvägen. Då anföll de israeliterna och tog fångar. 2Israel gav då detta löfte till Herren: »Om du ger detta folk i vårt våld skall vi viga deras städer åt förintelse.« 321:3 Horma Jfr 14:45 med not.Herren hörde Israels bön och utlämnade kanaaneerna åt dem, och de vigde dem och deras städer åt förintelse. Platsen fick namnet Horma.

Kopparormen

421:4 Sävhavet. Här Akabaviken.De bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt 5

21:5
2~Mos 15:24+
och klandrade både Gud och Mose: »Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns inget att äta och dricka. Vi är utleda på den usla maten.«

6

21:6–9
2~Kung 18:4
Vish 16:5Joh 3:14
Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. 7Folket kom till Mose och sade: »Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss.«

Mose bad för folket, 8och Herren sade till Mose: »Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva.« 9Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.

Vandringen runt Moab

10Israeliterna bröt upp och slog sedan läger vid Ovot. 11När de brutit upp från Ovot slog de läger vid Ije Haavarim i öknen öster om Moab. 1221:12 Sereddalen Floden Sered utgjorde gräns mellan Edom och Moab. Den motsvarar troligen Pilträdsbäcken (Wadi Hasa) i Jes 15:7, som från öster mynnar ut i Aravadalen strax söder om Döda havet.De bröt upp därifrån och slog läger i Sereddalen, 1321:13 Arnon.21:13 Amoreer.och efter att ha brutit upp därifrån slog de läger på andra sidan Arnon, i den öken som börjar på amoreiskt område. Arnon bildar nämligen gräns mot Moab, mellan Moab och amoreerna. 1421:14 Boken om Herrens krig Boken är bara känd genom detta citat.21:14 Vahev i Sufa Orden antas vanligen vara ortnamn, men de uppträder oförmedlat i texten, och några platser med dessa namn är inte kända. Det är möjligt att texten är skadad.Som det står i Boken om Herrens krig:

… Vahev i Sufa och bäckravinerna.

Arnon 1521:15 Ar Moabitisk stad som tycks ha legat nära Arnon (v. 28).och bäckravinernas brant,

som sträcker sig mot landet kring Ar,

som lutar mot gränsen till Moab …

1621:16 Beer Namnet betyder »brunn«.Därifrån gick de till Beer, den brunn om vilken Herren sade till Mose: »Samla folket, så skall jag ge dem vatten.« 17Då sjöng Israel denna sång:

Flöda, du brunn! Besjung den,

18brunnen som furstar grävde,

som de främsta i folket har öppnat

med spira och härskarstav.

Från Beer gick de till Mattana, 19från Mattana till Nachaliel, från Nachaliel till Bamot, 2021:20 Pisga, som höjer sig över Jeshimon Pisga var en del av den bergskedja, Avarimbergen (5 Mos 32:49), som utgjorde Moabs västgräns och stupar ner mot Döda havet. Jeshimon betyder »ödemark« och betecknar i 1 Sam 23:19, 25 en stad söder om Hebron.och från Bamot till den dal som ligger på Moabs område uppe på Pisga, som höjer sig över Jeshimon.

Segrar över Sichon och Og

21Israel skickade följande budskap till Sichon, amoreernas kung: 2221:22 Kungsvägen Jfr 20:17 med not.»Låt oss få tåga genom ditt land. Vi kommer inte att trampa in på åkrar och vingårdar eller dricka vatten ur brunnarna. Vi går på Kungsvägen tills vi har passerat ditt område.«

23Men Sichon tillät inte att Israel tågade genom hans område. Han samlade allt sitt folk och drog ut i öknen för att möta israeliterna. När han kom till Jahas gick han till anfall mot dem, 2421:24 Jabbok Se not till 1 Mos 32:22.men israeliterna slog honom och intog hans land från Arnon till Jabbok, fram till ammoniternas land, ty deras gräns var befäst. 2521:25 f. Heshbon Stad 25 km öster om Döda havets nordspets.Israeliterna intog alla städerna i landet, och de bosatte sig i alla amoreernas städer, i Heshbon och i alla dess lydstäder.

26Heshbon var amoreerkungen Sichons huvudstad. Han hade fört krig mot den förre kungen i Moab och tagit ifrån honom allt land ända ner till Arnon. 2721:27 Som skalderna sjunger Den citerade sångens ursprung är okänt. En del av citatet används i Jer 48:45 f. och ingår där i en domsprofetia över Moab.Som skalderna sjunger:

Kom, Heshbon skall byggas upp,

Sichons stad skall befästas.

28

21:28 f.
Jer 48:45
Eld slog ut från Heshbon,

en flamma från Sichons borg.

Den förbrände Ar i Moab,

den slukade Bamot vid Arnon.

2921:29 Kemoshs folk Kemosh var moabiternas främste gud. Det moabitiska folket ses som hans söner och döttrar.Ve dig, Moab!

Förlorat är du, Kemoshs folk!

Han lät sina söner bli slagna på flykt,

sina döttrar föras i fångenskap

till amoreernas kung, till Sichon.

3021:30 [---] Text.[---]

31Israeliterna bodde nu i amoreernas land. 3221:32 Jaser Stad öster om Jordan. Exakt läge okänt.Mose sände spanare mot Jaser, och israeliterna intog dess lydstäder och drev bort de amoreiska invånarna.

3321:33 Edrei Stad i Bashan, 50 km öster om Gennesaretsjön.Därefter slog de in på vägen mot Bashan. Og, kungen av Bashan, drog ut med allt sitt folk för att möta dem i strid vid Edrei. 34Men Herren sade till Mose: »Var inte rädd för honom. Jag ger honom i ditt våld, med allt hans folk och hela hans land. Du skall göra med honom som du gjorde med amoreernas kung Sichon, som härskade i Heshbon.« 35Och de dödade Og och hans söner och allt hans folk. Ingen av dem slapp undan. Sedan intog de hans land.