Bibel 2000 (B2000)
1

111:1 Nehemjas … berättelse Nehemjas bok skildrar hur Jerusalem återuppbyggs och Moses lag införs vid mitten av 400-talet f.Kr. Nehemja var troligen ättling till en av de judar som fördes till den babyloniska fångenskapen på 590- och 580-talen. En del av dessa och deras efterkommande hade med de persiska kungarnas tillstånd återvänt hem i etapper med början 538 f.Kr. (se Esr 1:3), men många stannade kvar i det persiska riket. Nehemja verkade vid det persiska hovet och utsågs till ståthållare över Juda 445 f.Kr.; jfr 5:14. Boken som bär hans namn brukar räknas till det kronistiska historieverket och bygger utom på andra källor också på Nehemjas självbiografi; Berättande skrifter.1:1 kislev November-december; Månad.1:1 det tjugonde året Troligen den persiske kungen Artaxerxes I:s (465–424 f.Kr.) tjugonde regeringsår (445 f.Kr.).1:1 på borgen i Susa Se noter till Esr 4:9; Est 1:2; 3:15.Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse.

Underrättelser om Jerusalem

I månaden kislev, under det tjugonde året, befann jag mig på borgen i Susa. 2Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. 3

1:3
2~Kung 25:8–12
De svarade: »De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nerbrända.«

4När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himlens Gud. 5Jag sade:

O Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som troget står fast vid ditt förbund med dem som älskar dig och håller dina bud. 6Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare israeliterna, och jag bekänner de synder som vi israeliter, även jag och de mina, har begått mot dig. 7Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom att inte lyda de bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. 8

1:8
5~Mos 4:25
Kom ihåg det du sade till din tjänare Mose: »Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken, 9
1:9
5~Mos 30:1
men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem skall jag samla er igen, om ni så har fördrivits till världens ände. Jag skall föra er därifrån till den plats jag har utvalt, där mitt namn skall bo.« 10Israeliterna är ju dina tjänare och ditt folk, som du har befriat med stor kraft och mäktig hand. 111:11 denne man Kung Artaxerxes.1:11 munskänk Högt uppsatt funktionär vid hovet (jfr Tob 1:22), som provsmakade och serverade kungens vin.Lyssna, Herre, till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och vörda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång: låt honom möta medlidande hos denne man.