Bibel 2000 (B2000)
1

111:1 Profetord om Nineve Huvudstad i det assyriska riket, som 722 f.Kr. krossade Israel (Nordriket) och gjorde Juda (Sydriket) till en lydstat. Nineve hade sin blomstringstid från 900-talet till mitten av 600-talet. Staden föll 612 f.Kr. för ett angrepp av meder och babylonier. Nahums bok har troligen tillkommit kort före eller efter Nineves fall. Boken inleds med en psalm och ett diskuterande avsnitt (kap. 1). Huvuddelen (kap. 2–3) utgörs av syner om Nineves belägring och fall. Profetböcker.1:1 Nahum från Elkosh Om profeten och hans verksamhet vet vi ingenting utöver vad som framgår av texten. Troligen verkade han i Sydriket; Elkosh är okänt men kan ha varit en ort i Juda.Profetord om Nineve. Boken med de syner som Nahum från Elkosh hade.

Herren hämnas på sitt folks fiender

2

1:2
2~Mos 20:5b–6
Jes 42:13
1:2–8 Den inledande psalmen är en ofullständig alfabetisk dikt, byggd på den första halvan (11 bokstäver) av det hebreiska alfabetet.1:2 lidelse Svartsjuka.Herren är en hämnande Gud, full av lidelse,

Herren är en hämnare, fylld av vrede.

Herren tar hämnd på sina motståndare,

han vredgas på sina fiender.

3

1:3
4~Mos 14:18
Herren är sen till vrede men väldig i styrka,

ingen lämnar han ostraffad.

Genom storm och oväder går hans väg,

molnen är damm som hans fötter rör upp.

4

1:4
Jes 51:10+
1:4 Bashan. Karmel. Libanon.Han kuvar havet och lägger det torrt,

alla floder låter han sina.

Bashan och Karmel förtvinar

och Libanons grönska dör.

5

1:5
Ps 18:8+
Bergen skälver inför honom

och höjderna smälter ner.

Jorden förgås vid hans åsyn,

världen och alla som bor där.

6Vem håller stånd mot hans ursinne,

vem uthärdar hans vredes glöd?

Guds raseri bryter fram som elden,

och klipporna rämnar inför honom.

7Herren är god mot dem som hoppas på honom,

han är ett värn på nödens dag,

han tar sig an dem som flyr till honom

81:8 dem som gör motstånd Med Septuaginta; MT har »dess plats«.när flodvågen vältrar fram.

Han förintar dem som gör motstånd,

han jagar sina fiender ut i mörkret.

91:9–15 I avsnittet tilltalas omväxlande Juda och Assyrien, men vem som avses i de olika fallen kan inte alltid säkert avgöras. Troligen tilltalas Juda i v. 9 f., Assyrien i v. 11, Juda i v. 12 f., den assyriske kungen i v. 14 och Juda i v. 15.Vad har ni för tankar om Herren?

Han förintar i grund –

slaget faller en enda gång.

101:10 Grundtextens innebörd osäker.Som toviga tistlar, som snårigt törne,

som den torra halmen, så brinner de upp.

11

1:11
2~Kung 18:13
1:11 Från dig drog det ut en man Troligen den assyriske kungen Sanherib, som belägrade Jerusalem 701 f.Kr.; 2 Kung 18:13 ff.; Mik 1:9 med not.Från dig drog det ut en man

som smidde ränker mot Herren

och som gav ondsinta råd.

12

1:12 f.
2~Kung 19:35
Så säger Herren:

De må vara aldrig så många och starka,

de skall huggas ner och förgås.

Förr har jag plågat dig,

men jag skall aldrig plåga dig mer.

13Nu skall jag bryta det ok han lagt på dig,

och dina bojor skall jag krossa.

14Detta har Herren bestämt om dig:

ingen skall föra ditt namn vidare.

Från ditt tempel kastar jag ut alla gudabilder,

både snidade bilder och gjutna.

Jag bereder din grav – du är ingenting värd.

15

1:15
Jes 52:7
1:15–2:13 Motsvarar i MT 2:1–14; Kapitel- och versindelning.Hör budbärarens steg,

han kommer över bergen,

han bär bud om seger.

Fira dina högtider, Juda,

och infria dina löften,

ty aldrig mer drar den ondsinte fram genom dig.

Han är förintad.