Bibel 2000 (B2000)
2

En lam man i Kafarnaum botas

21

2:1–12
Matt 9:1–8
Luk 5:17–26
2:1 hemma Markus syftar troligen på samma hus som i 1:29. Kafarnaum.Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. 2Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. 3Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. 42:4 bröt de upp taket De platta taken bars upp av träbjälkar. Mellanrummen fylldes med ett flätverk av kvistar, som täcktes med lera. I Luk 5:19 talas om taktegel, som var det vanliga i romerska hus.Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. 5
2:5
Luk 7:48
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Mitt barn, dina synder är förlåtna.«

6Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: 7

2:7
Ps 103:3
Jes 43:25
1~Joh 1:9
»Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?« 8Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: »Hur kan ni tänka så i era hjärtan? 9Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10-11 Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig« – och nu talade han till den lame – »stig upp, ta din bädd och gå hem.« 12
2:12
Matt 9:33
Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: »Aldrig har vi sett något sådant!«

Tullindrivaren Levi kallas

13

2:13–17
Matt 9:9–13
Luk 5:27–32
Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. 14
2:14
Matt 8:22+
2:14 Levi I Matt 9:9 (se not) kallas samme man Matteus.När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: »Följ mig!« Och Levi steg upp och följde honom.

15När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. 16

2:16
Matt 11:19+
När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: »Äter han med tullindrivare och syndare?« 17
2:17
Luk 19:10
1~Tim 1:15
Jesus hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«

Bröllopsgästerna fastar inte

18

2:18–22
Matt 9:14–17
Luk 5:33–39
2:18
Matt 9:14+
Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: »Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?« 192:19 Brudgum.Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. 20Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta. 21Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. 222:22 Säck.Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.«

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

23

2:23–28
Matt 12:1–8
Luk 6:1–5
2:23
5~Mos 23:25
2:23 rycka av ax Se not till Matt 12:1.En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. 24
2:24
2~Mos 20:8–10
Då sade fariseerna till honom: »Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?« 25
2:25 f.
1~Sam 21:1–6
Han svarade: »Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? 26
2:26
3~Mos 24:5–9
2:26 Guds hus, skådebröden Se noter till Matt 12:4.2:26 Evjatar Enligt 1 Sam 21:1–9 hette prästen Achimelek. Hans son Evjatar spelar en viktig roll i Davids fortsatta historia (1 Sam 22:20–23; 23:6–13; 30:7; 2 Sam 15:24–29).Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.« 27
2:27
2~Mos 23:12+
2:27 Sabbaten blev till för människan Ett liknande uttalande stöder i rabbinsk tradition principen att sabbaten får brytas när människoliv är i fara. Jfr 3:4; 1 Mack 2:41.Och Jesus sade till dem: »Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. 282:28 Människosonen Samtidigt som ordet syftar på Jesus anspelas på dess ursprungliga betydelse »människan«. Om en vanlig »människoson« väger tyngre än sabbatsreglerna gäller detta i än högre grad om Jesus, Människosonen (jfr Matt 12:6 med not).Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.«