Bibel 2000 (B2000)
16

Kvinnorna vid graven

161

16:1–8
Matt 28:1–15
Luk 23:55–24:12
Joh 20:1–10
16:1 välluktande kryddor Före gravläggningen brukade man smörja den döda kroppen med olja och strö välluktande kryddor i svepningen (jfr Joh 19:39 f.). Enligt Markus berättelse hade detta inte hunnit utföras innan sabbaten gick in på fredagens kväll (15:42). Efter att ha tillbringat sabbaten i stillhet (jfr Luk 23:56) skulle kvinnorna nu göra arbetet färdigt.När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. 2Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. 3Och de sade till varandra: »Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?« 4Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. 5
16:5
Upp 7:9,13
De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. 6Men han sade till dem: »Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. 7
16:7
Matt 28:7+
16:7 som han har sagt er Se 14:28.Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’« 816:8 för de var rädda Med dessa ord slutar evangeliet i dess äldsta bevarade form. Det kan inte avgöras om Markus avsiktligt har slutat så korthugget eller om en ursprunglig avslutning gått förlorad. V. 9–20 är ett senare tillägg, som saknas i de bästa handskrifterna. Avsnittet har en annan stil än evangeliet och utgör en sammanfattning av stycken i de andra evangelierna och i Apg.Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.

Den uppståndne visar sig

[ 9

16:9–20
Matt 28:16–20
Luk 24:36–49
Joh 20:19–23
Apg 1:6–8
16:9
Luk 8:2
När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. 10Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. 11När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.

12

16:12 f.
Luk 24:13–35
Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. 13Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda.

14

16:14–18
Luk 24:36–45
Joh 20:19–31
1~Kor 15:5
Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. 15
16:15
Mark 13:10
Han sade till dem: »Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 16
16:16
Joh 3:18Apg 2:38
16:31,33
Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. 17
16:17
Apg 8:7
16:182:41~Kor 14:2–40
Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, 18
16:18
Luk 10:19
Apg 28:3–64:30Jak 5:14
de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.«

19

16:19
2~Kung 2:11
Apg 1:9–11Ps 110:1
Matt 22:44+
När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20
16:20
Apg 14:3
Heb 2:3
Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]