Bibel 2000 (B2000)
13

Templets förestående fall

131

13:1 f.
Matt 24:1Luk 21:5
När han gick ut från templet sade en av hans lärjungar: »Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!« 2
13:2
Matt 24:2+
Jesus svarade: »Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt skall brytas ner.«

Kommande prövningar

3

13:3–13
Matt 24:3–14
Luk 21:7–19
13:3
Mark 5:37
13:3 Olivberget.13:3 Petrus, Jakob, Johannes och Andreas Dessa fyra nämns alltid främst i NT:s uppräkning av apostlarna (3:16 ff. med par.) och var enligt 1:16 ff. de första som kallades att följa Jesus; jfr 1:29. Som en samlad grupp uppträder de bara här (ej i Matt 24:3; Luk 21:7). Däremot bildar tre av dem en inre krets kring Jesus (9:2; 14:33 med par.).När han satt på Olivberget, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom, frågade de: 413:4 tecknet på att tiden är inne Jfr Matt 24:3 med not.»Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta?« 5Då sade Jesus till dem: »Se upp så att ingen bedrar er. 613:6 Det är jag Ordagrant »Jag är«. I sammanhanget kan detta uttryck betyda både »Det är jag som är Messias« och »Det är jag, Jesus« (jfr 6:50 med par.) men dessutom anspela på Guds namn; se 14:62 med not.Många skall komma under mitt namn och säga: Det är jag, och de skall bedra många. 7Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. 813:8 födslovärkarna Återfödelse.Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna.

9

13:9
Matt 10:17–21
Men var på er vakt. Man skall utlämna er åt domstolar, och ni skall pryglas i synagogorna och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. 10
13:10
Mark 16:15
Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. 11
13:11
Matt 10:19Luk 12:11
När man för bort er för att utlämna er, så bekymra er inte för vad ni skall säga, utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun, ty det är inte ni som talar då, utan den heliga anden. 12
13:12
Mik 7:6
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. 13
13:13
Matt 10:22
Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Den sista stora nöden

14

13:14–23
Matt 24:15–28
Luk 21:20–24
13:14
Matt 24:15+
13:14 den vanhelgande skändligheten … må den som läser fatta det rätt Se noter till Matt 24:15.När ni ser den vanhelgande skändligheten stå där den minst av allt borde stå (må den som läser fatta det rätt), då skall de som bor i Judeen fly upp i bergen. 15
13:15 f.
Luk 17:31
Den som är på taket skall inte gå ner och hämta något inne i huset, 16och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel. 17
13:17
Matt 24:19+
Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. 18Be att det inte sker på vintern. 19
13:19
Matt 24:21+
Ty de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen och heller inte kommer att finnas. 20Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull som han har utvalt har han förkortat tiden. 21
13:21
Matt 24:5,11
Luk 17:23
Och om då någon säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! 22
13:22
Matt 24:24+
13:22 Falska frälsare Se not till Matt 24:24.Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. 23Ta er i akt! Jag har sagt er allt i förväg.

Människosonens ankomst

24

13:24–27
Matt 24:29–31
Luk 21:25–28
13:24 f.
Matt 24:29+
13:24 skall solen förmörkas Se not till Matt 24:29.Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. 25Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. 26
13:26
Matt 24:30+
13:26 komma bland molnen med stor makt Se not till Matt 24:30.Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27
13:27
Matt 24:31+
Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns.

Liknelsen om fikonträdets knoppning

28

13:28–31
Matt 24:32–35
Luk 21:29–33
Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 29På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. 30
13:30
Matt 24:34
13:30 Släkte.Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 31
13:31
Matt 24:35+
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.

Håll er vakna

32

13:32–37
Matt 24:37–44
Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 33
13:33 f.
Matt 25:13
Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. 34Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. 35
13:35 f.
Luk 12:36–38
13:35 på kvällen … på morgonen Grundtexten anknyter till romarnas indelning av natten. Timme.Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. 36Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. 37Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!«