Bibel 2000 (B2000)
1

Johannes döparen

11

1:1–8
Matt 3:1–12
Luk 3:1–17
Joh 1:19–28
1:1 Här börjar glädjebudet Evangelium. – Beträffande Markusevangeliet se Evangelieskrifter. Dess författare var enligt traditionen den Johannes Markus som nämns i Apg och flera av NT:s brev (se Apg 12:12 med not).1:1 Jesus Kristus, Guds son Annan läsart »Jesus Kristus«.Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

2

1:2
2~Mos 23:20
Mal 3:1
1:2 hos profeten Jesaja Citatet är en sammanställning av Mal 3:1 och Jes 40:3.Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

Se, jag sänder min budbärare före dig,

han skall bereda vägen för dig.

3

1:3
Jes 40:3
En röst ropar i öknen:

Bana väg för Herren,

gör hans stigar raka

4
1:4
Matt 3:2
Apg 13:24
19:4
1:4 så uppträdde Johannes döparen Annan läsart »så uppträdde Johannes och döpte«.1:4 Omvändelse.så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. 5Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. 6
1:6
2~Kung 1:83~Mos 11:20–22
1:6 var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet Se not till Matt 3:4.Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7
1:7
Apg 13:25
Han förkunnade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. 8
1:8
Apg 1:5
2:4
Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.«

Jesu dop

9

1:9–11
Matt 3:13–17
Luk 3:21
1:9 Nasaret.Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 10
1:10
Hes 1:1
När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11
1:11
Matt 3:17+
1:11 min älskade son, du är min utvalde Se not till Matt 3:17.Och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.«

Jesus frestas

12

1:12 f.
Matt 4:1–11
Luk 4:1–13
Anden drev honom ut i öknen, 13
1:13
Matt 4:2Ps 91:11
1:13 Dag. Talmystik. Prov.1:13 levde bland de vilda djuren Öknens vilda djur förknippas i GT (t.ex. Jes 34:13 f.) med ondska och ödeläggelse men skall enligt Jes 11:6–9 tämjas i den väntade framtiden. I berättelsen om Elia tjänar de profeten (1 Kung 17:6), liksom också änglarna gör (1 Kung 19:5–8; jfr Ps 91:11–13). På motsvarande sätt övervinner Jesus öknens prövningar; hans kamp mot onda makter är ett huvudmotiv i Mark.och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

Jesus uppträder i Galileen

14

1:14 f.
Matt 4:12–17
Luk 4:14
1:14
Mark 6:17+
1:14 När Johannes hade blivit fängslad Se 6:17 f. och Matt 14:3 med not.När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15
1:15
Gal 4:4Dan 7:14,27Matt 3:2+
och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.«

De första lärjungarna

16

1:16–20
Matt 4:18–22
Luk 5:1–11
Joh 1:35–51
1:16 Simon Dvs. Simon Petrus; se 3:16.När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. 17
1:17
Jer 16:16
Jesus sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, 18och de lämnade genast sina nät och följde honom. 19Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. 20Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.

I Kafarnaums synagoga

21

1:21–28
Luk 4:31–37
1:21 Kafarnaum.De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. 22
1:22
Matt 7:28Mark 6:2
1:22 inte som de skriftlärda Se not till Matt 7:29.Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. 23
1:23 f.
Matt 8:29
Mark 5:2,7
Luk 8:28
I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: 24»Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.« 25Men Jesus sade strängt åt honom: »Tig! Far ut ur honom!« 26
1:26
Mark 9:20,26
Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. 27
1:27
Matt 7:29
Luk 4:32
Alla greps av bävan och började fråga varandra: »Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.« 28Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.

Simons svärmor och andra sjuka botas

29

1:29–34
Matt 8:14–17
Luk 4:38–41
Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. 30Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. 31Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon passade upp dem. 321:32 efter solnedgången Dvs. när sabbaten var över. Det judiska dygnet räknades från solnedgång till solnedgång. Timme.På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. 33Hela staden hade samlats utanför dörren. 341:34 han förbjöd demonerna att tala I Mark betonas särskilt starkt det gåtfulla i Jesu framträdande. Hans hemlighet avslöjas i sin fulla vidd först efter uppståndelsen (jfr 9:9) men antyds på många sätt dessförinnan. Demonerna genomskådar den (v. 24), men Jesus förhindrar att den sprids ut. Hans uppgift förverkligas inte under jordiska hyllningar utan genom hans död (10:45; 15:39). Jfr v. 43 f. och Matt 8:4 med not.Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.

På en enslig plats

35

1:35–39
Luk 4:42–44
1:35
Matt 14:23Mark 6:46
Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. 36Simon och de andra skyndade efter honom, 37och när de hade funnit honom sade de: »Alla söker efter dig.« 38Han svarade: »Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.« 39
1:39
Matt 4:23+
Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna.

En spetälsk blir ren

40

1:40–45
Matt 8:1–4
Luk 5:12–16
1:40 Spetälska.En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: »Vill du, så kan du göra mig ren.« 411:41 vrede Annan läsart »medlidande«. Troligen menas att Jesus blev upprörd över ondskans makt i världen. När han botade vände han sin vrede mot de onda makterna, liksom när han drev ut demoner.Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: »Jag vill. Bli ren!« 42Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. 43Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: 44
1:44
Matt 8:43~Mos 14:10–32
1:44 Vittna.»Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.« 45Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.