Bibel 2000 (B2000)
6

Herrens rättegång mot folket

61Hör vad Herren säger:

Håll rättegång inför bergen,

låt höjderna höra din röst!

2Hör på Herrens rättegång, ni berg,

lyssna, ni jordens grundvalar,

ty Herren går till rätta med sitt folk,

han ställer Israel till svars:

3Mitt folk, vad ont har jag gjort dig?

Vilka bördor har jag tyngt dig med?

Lägg fram din anklagelse!

4Jag förde dig ut ur Egypten

och befriade dig ur slavlägret.

Jag sände Mose, Aron och Mirjam

för att leda dig.

5Kom ihåg, mitt folk,

vad Moabs kung Balak ville göra

och vilket svar han fick av Bileam, Beors son,

minns vägen från Shittim till Gilgal —

då förstår du Herrens rättfärdiga verk.

6Hur skall jag nalkas Herren

och falla ner inför himlens Gud?

Skall jag nalkas honom med brännoffer,

med årsgamla kalvar?

7Vill Herren ha baggar i tusental

och ändlösa flöden av olja?

Skall jag offra min förstfödde för min synd,

mitt eget barn för mina brott?

8Människa, du har fått veta vad det goda är,

det enda Herren begär av dig:

att du gör det rätta,

lever i kärlek

och troget håller dig till din Gud.

9Herren ropar till staden —

vis är den som fruktar hans namn:

Lyssna, du stam och du stadens råd!

10Skall jag tåla de gudlösas batmått,

de snåla efamått som jag förbannat?

11Kan jag godkänna fusk med vågen

och falska vikter i pungen?

12Stadens rika övar våld och förtryck,

dess invånare far med lögn,

de talar med svekfull tunga.

13Så griper jag mig nu an med att straffa dig,

förgöra dig för dina synders skull.

14Du skall äta utan att bli mätt,

hungern skall gnaga dig.

Dem du vill skydda skall du inte kunna rädda,

och dem du räddar skall jag prisge åt svärdet.

15Du skall så utan att få skörda,

pressa oliver utan att få smörja dig med oljan,

trampa druvor utan att få dricka vinet.

16Omris lagar har man följt i staden

och handlat som Achavs släkt,

ni har levt efter deras tänkesätt.

Därför skall jag låta staden ödeläggas

och dess invånare bli till åtlöje,

ni skall få utstå folkens hån.