Bibel 2000 (B2000)
4

Sions framtid

41

4:1–3
Jes 2:2–4+
4:1–3 den dag skall komma … övas för krig Samma utsaga finns i Jes 2:2–4; se not. Vem som citerar vem är oklart; möjligen återger båda en gemensam källa. Dag. Sion.Men den dag skall komma

då berget med Herrens tempel

står där orubbligt fast

som det högsta av bergen,

överst bland höjderna.

Folken skall strömma dit,

2folkslag i mängd skall komma,

och de skall säga:

»Låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han skall lära oss sina vägar,

hans stigar vill vi följa.«

Ty från Sion skall lag förkunnas,

från Jerusalem Herrens ord.

3Han skall döma mellan alla folk,

skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.

De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig.

4

4:4
1~Kung 4:25+
4:4 under sin vinstock och sitt fikonträd Se not till 1 Kung 4:25.Var och en skall sitta

under sin vinstock och sitt fikonträd,

och ingen skall hota honom.

Herren Sebaot har talat.

5

4:5
Jos 24:13
De andra folken håller sig till sina egna gudar,

men vi skall hålla oss till Herren, vår Gud,

alltid och evigt.

6

4:6 f.
Sef 3:19
Den dagen, säger Herren,

skall jag samla dem som stapplar

och förena dem som skingrats

och som jag har plågat.

74:7 Rest.De stapplande räddar jag kvar som en rest,

av de svaga gör jag ett mäktigt folk.

Herren skall vara deras konung på Sions berg

nu och för evigt.

8Du herdetorn, du Sions kulle,

den makt du en gång hade

skall komma tillbaka till dig,

kungaväldet skall återvända till Jerusalem.

9Men varför ropar och skriker du nu?

Har du ingen konung,

är din rådgivare borta?

Du plågas ju som en födande kvinna.

104:10 Stöna Det hebreiska ordets betydelse osäker.4:10 Sion.Stöna i smärtor, dotter Sion,

som en födande kvinna.

Nu måste du lämna staden

och bo under bar himmel.

Till Babylon skall du föras.

Där skall du bli räddad,

där skall Herren befria dig

ur dina fienders våld.

11Men nu har många folk samlats mot dig,

och de säger: »Sion skall skändas,

och vi skall se på!«

12De känner inte Herrens tankar,

förstår inte hans avsikt:

han har samlat dem som kärvar på tröskplatsen.

134:13 Kom och tröska Tröskningen, då kreatur trampade på säden och drog slädar med vassa taggar över den, används i GT som en bild för vad en besegrad motståndare fick utstå; jfr Jes 21:10; 28:28.Kom och tröska, dotter Sion!

Horn av järn skall jag ge dig,

klövar av koppar.

Du skall krossa många folk,

du skall viga deras rövade skatter åt Herren,

deras rikedomar åt hela världens härskare.