Bibel 2000 (B2000)
3

Dom över folkets ledare

31Och jag sade:

Lyssna, ledare för Jakob,

styresmän för Israels folk!

Ni borde ju veta vad som är rätt,

2men ni hatar det goda och älskar det onda,

ni flår huden av människor

och sliter köttet av deras ben.

3

3:3 f.
Jes 1:15+
3:3 som kött Med Septuaginta; MT har »liksom«.De äter mitt folks kött,

drar huden av dem

och krossar benen,

de lägger dem som kött i grytan,

som slaktmat i kitteln.

4En dag skall de ropa till Herren,

men han skall inte svara dem,

då skall han dölja sitt ansikte för dem

för deras onda gärningars skull.

5Så säger Herren om profeterna

som leder mitt folk vilse:

De lovar fred och lycka

bara de får något att tugga

men förklarar krig mot alla

som inte stoppar något i gapet på dem.

6Därför:

Natt över er – och inga syner!

Mörker – och inga spådomar!

Solen skall gå ner för profeterna,

dagen bli svart omkring dem.

73:7 dölja skägget En gest av blygsel; Skam.Siarna får stå med skam,

spåmännen blygas,

alla måste dölja skägget,

ty Gud svarar inte.

8Men mig har Herrens ande fyllt med kraft,

med rättfärdighet och mod:

jag kan visa Jakob hans brott,

visa Israel hans synd.

9Lyssna på detta, ledare för Jakobs folk,

styresmän för Israels folk,

ni som avskyr det rätta

och gör krokigt allt som är rakt,

10

3:10
Hab 2:12
ni som bygger Sion med mord,

Jerusalem med ondska.

11

3:11
Jes 1:23
Hes 22:25–28Jer 7:3
Stadens ledare tar mutor när de dömer,

prästerna säljer sina råd för pengar,

profeterna spår mot betalning.

De stöder sig på Herren och säger:

»Herren finns ju ibland oss,

inget ont kan drabba oss.«

12

3:12
Jer 26:16Mik 1:6
3:12 Sion plöjas … skogklädd höjd Citeras i Jer 26:18.Därför:

För er skull skall Sion plöjas till åkermark,

Jerusalem bli en ruinhög,

tempelberget en skogklädd höjd.