Bibel 2000 (B2000)
2

De rikas hänsynslöshet

21

2:1 ff.
Jes 5:8
Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd

där de ligger i sina sängar

och går till verket när dagen gryr

– det står i deras makt!

2De får lust till åkrar och stjäl dem,

och till hus och tar dem.

De lägger under sig både man och hus,

både ägare och egendom.

3Därför säger Herren:

Jag tänker ut ofärd för detta släkte.

Ni skall inte få oket av nacken,

inte mer gå med högburet huvud,

ty detta blir en ond tid.

4Den dagen skall nidvisor diktas om er,

och klagosånger skall ljuda:

»Förödelsen är över oss.«

Mitt folks ägor skiftas ut,

marken tas ifrån dem.

Våra åkrar delas ut åt avfällingar.

5Därför skall ni heller inte ha någon

som mäter upp jordlotter åt er

i Herrens församling.

6

2:6
Jes 30:10
2:6 «Predika inte« Falska profeter, som försvarar den bestående ordningen, får här föra ordet. Hur långt referatet av dem sträcker sig är oklart. Även i fortsättningen finns ställen där man inte säkert vet om profeten uttrycker sina egna tankar eller om han återger motståndarnas för att bemöta dem.»Predika inte«, predikar de,

»så får man inte predika.

Smäleken drabbar oss inte.

72:7 hans ord Med Septuaginta; MT har »mina ord«.Skulle Jakobs folk vara förbannat?

Är Herren snar till vrede,

är det så han handlar?

Bringar inte hans ord lycka?

Han går vid den rättrådiges sida.«

8Men ni handlar ju som fiender till mitt folk:

ni rycker manteln av fredliga människor,

den som lever trygg bringar ni olycka och strid.

92:9 den ära som jag hade gett dem Dvs. deras ställning som fria israeliter och jorden de ägde.Ni driver bort mitt folks kvinnor

från hemmen som var deras glädje,

ni berövar för alltid deras barn

den ära som jag hade gett dem.

10Bort härifrån, här får ni inte bli kvar!

Er orenhet vållar fördärv,

ohyggligt fördärv.

11Kom det en som ljög och pratade i vädret:

»Vin och öl predikar jag för dig«

– det vore en profet för detta folk!

Herren skall samla sitt folk

122:12 i fållan Med Targumen och Vulgata; MT har »från Bosra«.Jag skall samla er alla, hela Jakob,

återstoden av Israel skall jag förena

som man samlar fåren i fållan

och hjorden på betesplatsen

– en sorlande människoskara.

13Den mäktige har ställt sig i spetsen för dem,

med makt drar de ut genom porten.

Deras konung går i spetsen för dem,

Herren går framför dem.