Bibel 2000 (B2000)
1

11Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet när Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda, detta är Mikas syner om Samaria och Jerusalem.

Dom över Samaria

2Hör, alla folk,

lyssna, jord och allt du rymmer!

Herren, min Gud, skall vittna mot er,

Herren skall vittna från sitt heliga tempel.

3Se, Herren lämnar sin boning,

han stiger ner och går över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalar spricker upp,

som när vax smälter i elden,

som när vatten störtar utför branten.

5Allt detta för Jakobs brott,

för Israels folks synd!

Vad är Jakobs brott, om inte Samaria?

Vad är Judas folks synd, om inte Jerusalem?

6Jag skall göra Samaria till en stenhög på fältet,

en plats där vingårdar anläggs,

jag skall vräka ner hennes stenar i dalen

och blottlägga hennes grundmurar.

7Alla hennes gudabilder skall krossas,

allt hon horat ihop skall brännas,

alla hennes avgudar skall jag förstöra.

Ty för horpengar har hon skaffat dem,

horpengar skall de åter bli.

Fienden hotar Jerusalem

8Därför sörjer jag och klagar,

jag går barfota och avklädd,

ylar som schakalen,

klagar som uven.

9Samarias sår kan inte läkas,

det har ätit sig in i Juda.

Det onda har nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10»Förkunna det inte i Gat«

— gråt inte så högljutt.

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra.

11Dra bort i skam och nakenhet,

ni som bor i Shafir.

De som bor i Saanan

har inte kommit undan.

Bet Haesel genljuder av klagan,

det fästet har ni mist.

12De som bor i Marot

hoppas på lycka,

men olyckan Herren sänt

har nått till Jerusalems port.

13Ni spände för era stridsvagnar,

ni som bor i Lakish.

Detta var Sions svåraste synd,

Israels brott kom i dagen hos er,

14därför måste ni skiljas från Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har blivit

som en uttorkad källa för Israels kungar.

15Åter skall jag sända en erövrare mot er,

ni som bor i Maresha.

Åter måste Israels härlighet

fly till Adullam.

16Skär av dig håret, raka ditt huvud

i sorg över barnen som var din glädje,

gör ditt huvud kalt som gamens,

ty de har förts bort från dig.