Bibel 2000 (B2000)
1

11

1:1
Jer 26:16
1:1 Mika från Moreshet Profeten Mika verkade i Juda under andra hälften av 700-talet f.Kr. Av Mikaboken består kap. 1–3 av domsord som troligen härrör från profeten själv och har överensstämmelser med den samtida Jesajas förkunnelse. Kap. 4–5 utgörs av löften om räddning som helt eller delvis kan ha tillfogats senare. I kap. 6–7 återfinns både domsord och löften om upprättelse, troligen från olika tider. Profetböcker.1:1 Moreshet Troligen samma plats som i v. 14 kallas Moreshet Gat och som låg 35 km sydväst om Jerusalem.1:1 Jotam, Achas och Hiskia Kungar som regerade i Juda från 740-talet till 690-talet f.Kr. Tabell 2, Regentlängd.Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet när Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda, detta är Mikas syner om Samaria och Jerusalem.

Dom över Samaria

2Hör, alla folk,

lyssna, jord och allt du rymmer!

Herren, min Gud, skall vittna mot er,

Herren skall vittna från sitt heliga tempel.

3

1:3
Jes 26:21a
Se, Herren lämnar sin boning,

han stiger ner och går över jordens höjder.

4

1:4
Ps 18:8+
Bergen smälter under honom

och dalar spricker upp,

som när vax smälter i elden,

som när vatten störtar utför branten.

51:5 Vad är Jakobs brott … Vad är Judas folks synd Frågorna uttrycker uppfattningen att de stora städerna, Samaria i Nordriket och Jerusalem i Sydriket, var centrum för avgudadyrkan och andra synder; jfr 1 Kung 16:23–33; Mik 6:16.1:5 Judas folks synd Med bl.a. Septuaginta och Peshitta; MT har »Judas folks offerplatser«.Allt detta för Jakobs brott,

för Israels folks synd!

Vad är Jakobs brott, om inte Samaria?

Vad är Judas folks synd, om inte Jerusalem?

6

1:6
Mik 3:12
1:6 göra Samaria till en stenhög Staden erövrades av assyrierna 722 f.Kr.Jag skall göra Samaria till en stenhög på fältet,

en plats där vingårdar anläggs,

jag skall vräka ner hennes stenar i dalen

och blottlägga hennes grundmurar.

71:7 allt hon horat ihop Staden ses som en prostituerad kvinna (jfr Nah 3:4), en bild som kan syfta både på befolkningens dyrkan av främmande gudar och på dess handelsförbindelser.Alla hennes gudabilder skall krossas,

allt hon horat ihop skall brännas,

alla hennes avgudar skall jag förstöra.

Ty för horpengar har hon skaffat dem,

horpengar skall de åter bli.

Fienden hotar Jerusalem

8

1:8
Jes 20:2–4
Därför sörjer jag och klagar,

jag går barfota och avklädd,

ylar som schakalen,

klagar som uven.

91:9 Det onda har nått … till Jerusalem Syftar troligen på assyriernas invasion i Juda och belägring av Jerusalem 701 f.Kr.; se 2 Kung 18–19; Jes 36–37.Samarias sår kan inte läkas,

det har ätit sig in i Juda.

Det onda har nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10

1:10
2~Sam 1:20
1:10–16 Grundtextens innebörd osäker. – De städer som kan identifieras låg alla sydväst om Jerusalem. I hebreiskan finns en rad anspelningar på orternas namn.1:10 «Förkunna det inte i Gat« Orden är ett citat från Davids klagosång över Saul och Jonatan i 2 Sam 1:20.»Förkunna det inte i Gat«

– gråt inte så högljutt.

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra.

11Dra bort i skam och nakenhet,

ni som bor i Shafir.

De som bor i Saanan

har inte kommit undan.

Bet Haesel genljuder av klagan,

det fästet har ni mist.

12De som bor i Marot

hoppas på lycka,

men olyckan Herren sänt

har nått till Jerusalems port.

131:13 Lakish. Sion.Ni spände för era stridsvagnar,

ni som bor i Lakish.

Detta var Sions svåraste synd,

Israels brott kom i dagen hos er,

14därför måste ni skiljas från Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har blivit

som en uttorkad källa för Israels kungar.

15

1:15
1~Sam 22:1
2~Sam 23:13
1:15 Åter måste Israels härlighet fly Troligen en anspelning på Davids flykt från Gat; se 1 Sam 22:1. Med »Israels härlighet« avses kungen; jfr 2 Sam 1:19.Åter skall jag sända en erövrare mot er,

ni som bor i Maresha.

Åter måste Israels härlighet

fly till Adullam.

16Skär av dig håret, raka ditt huvud

i sorg över barnen som var din glädje,

gör ditt huvud kalt som gamens,

ty de har förts bort från dig.