Bibel 2000 (B2000)
9

En lam man i Kafarnaum botas

91

9:1–8
Mark 2:1–12
Luk 5:17–26
9:1 staden där han bodde Dvs. Kafarnaum; jfr 4:13.Han steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde. 2Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.« 3
9:3
Matt 26:65
Joh 10:33
9:3 Skriftlärd.Några skriftlärda sade då för sig själva: »Han hädar ju.« 4
9:4
Matt 12:25
Jesus såg vad de tänkte och sade: »Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? 5Vilket är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? 6Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder« – och nu talade han till den lame – »stig upp, ta din bår och gå hem.« 7Och mannen steg upp och gick hem. 8När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna.

Tullindrivaren Matteus kallas

9

9:9–13
Mark 2:13–17
Luk 5:27–32
9:9
Matt 4:19
8:22
9:9 Matteus I Mark 2:14 och Luk 5:27 kallas mannen Levi. Matteus nämns i alla uppräkningarna av Jesu apostlar (10:2–4 med par.). I Matt 10:3 finns tillägget »tullindrivaren«, som anger att det är fråga om samme man som här. I fornkyrklig tradition identifierades han med evangeliets författare.Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till honom: »Följ mig!« Och Matteus steg upp och följde honom. 10
9:10
Matt 11:19+
9:10 f. Tullindrivare. Farisé.När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. 11Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: »Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?« 12Han hörde det och sade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 13
9:13
(Matt 12:7) /
Luk 19:10
Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.«

Bröllopsgästerna fastar inte

14

9:14–17
Mark 2:18–22
Luk 5:33–39
9:14
Matt 11:18
Luk 18:12
9:14 f. Fasta. Brudgum.Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« 15Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. 16Ingen sätter en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget och det blir en värre reva. 179:17 Säck.Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar.«

Synagogföreståndarens dotter. Kvinnan med blödningar

18

9:18–26
Mark 5:21–43
Luk 8:40–56
Medan han talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: »Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen.« 19Då reste sig Jesus och gick med honom, och lärjungarna följde efter. 20
9:20
3~Mos 15:254~Mos 15:38
Matt 14:36+
9:20 blödningar Sjukdomen gjorde enligt 3 Mos 15:25 ff. kvinnan rituellt oren. Hon stod därmed utanför en normal mänsklig gemenskap och borde egentligen inte ha fått röra vid Jesus. Renhet.9:20 tofsen på hans mantel Kläder.Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel 21eftersom hon tänkte: »Får jag bara röra vid hans kläder, så blir jag hjälpt.« 22
9:22
Mark 10:52
Luk 7:5017:19
Jesus vände sig om och fick se henne och sade: »Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig.« Och från det ögonblicket var hon frisk. 239:23 flöjtblåsarna och den klagande hopen Sorg. – Det grekiska ord som traditionellt översätts med »flöjt« betecknar egentligen ett slags skalmeja, ett blåsinstrument med skarp ton, alstrad av en vibrerande tunga («rörblad«).När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen 24
9:24
Joh 11:11–14
sade han: »Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt honom. 25
9:25
Matt 8:15+
Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp. 26Ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten.

Två blinda botas

27

9:27–31
Matt 20:29–34+
9:27
Matt 15:22
20:30Mark 10:47Luk 18:38
9:27 Davids son.När Jesus fortsatte därifrån följde två blinda efter och ropade: »Davids son, förbarma dig över oss!« 28Och när han kom hem gick de fram till honom. Jesus frågade: »Tror ni att jag kan hjälpa er?« De svarade: »Ja, herre.« 29
9:29
Matt 8:13+
Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ni tror, och det skall ske.« 30
9:30
Mark 7:36
Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: »Låt ingen få veta detta«, 31men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.

En stum demon drivs ut

32

9:32–34
Matt 12:22–30
När de var på väg ut kom man till honom med en besatt som var stum. 33Han drev ut demonen, och den stumme började tala. Och folket häpnade och sade: »Aldrig förr har man sett något sådant i Israel.« 34
9:34
Mark 3:22
Luk 11:14
Men fariseerna sade: »Det är med demonernas furste som han driver ut demonerna.«

Får utan herde

35

9:35
Matt 4:23
Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36
9:36
Matt 14:14
15:324~Mos 27:17
Hes 34
Mark 6:34
När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, 37
9:37 f.
Luk 10:2
9:37
Joh 4:35
och han sade till sina lärjungar: »Skörden är stor men arbetarna få. 38Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.«