Bibel 2000 (B2000)
7

Döm inte. Gå in genom den trånga porten

71

7:1–6
Mark 4:24Luk 6:37–42
7:1
Rom 2:1+
Döm inte, så blir ni inte dömda. 2Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. 3Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 4Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? 5Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. 6
7:6
2~Mos 29:323~Mos 22:10
7:6 det som är heligt Offerkött fick bara ätas enligt särskilda regler (t.ex. 3 Mos 6:14–7:21) och skulle vanhelgas grovt om orena djur åt av det. Jesu budskap skall inte förkunnas för människor som saknar förutsättningar att ta emot det. Hunden är i NT och judendomen ofta en bild för vantrogna eller liderliga människor (15:26 f.; Fil 3:2; 2 Pet 2:22; Upp 22:15).Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.

7

7:7–11
Luk 11:9–13
7:7
Jer 29:12
Matt 18:19
21:22
Joh 14:13Jak 1:5
1~Joh 3:22+
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 8Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd 10eller ger honom en orm när han ber om en fisk? 11Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? 12
7:12
Tob 4:15
Syr 31:15
Luk 6:31Matt 22:39Rom 13:8–10+
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

13

7:13 f.
Luk 13:23
7:13
Syr 21:10
7:13 Ty den port är vid och den väg är bred Annan läsart »Ty vid och bred är den väg«.Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14
7:14
Apg 14:22
Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Falska profeter

15

7:15–20
Matt 12:33
Luk 6:43–45
7:15
5~Mos 13:1–11
Jer 14:12–16
Mik 3:5–7Matt 24:11,24
2~Pet 2:1
1~Joh 4:1
Upp 16:13+
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16
7:16
Syr 27:6
Matt 12:33
Gal 5:19–23
Jak 3:12
På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? 17Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. 18
7:18
Matt 3:10+
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. 19Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. 20
7:20
Matt 7:16+
På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

21

7:21–23
Luk 6:46
13:25–27
7:21
Jes 29:13
Rom 2:13+
Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 22
7:22
Jer 14:14
Mark 9:38+
7:22 Dag.På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ 23
7:23
Ps 6:9
Matt 25:12
Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’

Huset på berggrunden och huset på sanden

24

7:24–29
Luk 6:46–49
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. 25Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. 26Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. 27
7:27
Hes 13:10–15
Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.«

28

7:28
Matt 13:5322:33
Mark 1:22
Luk 4:32
7:28 När Jesus hade avslutat detta tal Liknande formuleringar återkommer i 11:1; 13:53; 19:1; 26:1. Därmed markeras avslutningarna av de fem tal som Matteus byggt upp av olika Jesus-ord; jfr not till 5:1.När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, 297:29 inte som deras skriftlärda I sina utläggningar tog de skriftlärda noggrann hänsyn till tidigare tolkningar. Jesus stödde sig inte på föregångare utan uppträdde själv som auktoritet; jfr 5:22, 28, 32, 39, 44.för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.