Bibel 2000 (B2000)
6

Om allmosor, bön och fasta

61

6:1
Matt 23:5
Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. 2
6:2
Am 4:5
När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 3Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. 4Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

5

6:5
Luk 18:9–14
När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 6
6:6
2~Kung 4:33
Matt 6:4
Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7
6:7
Ords 5:1
Jes 1:15
Syr 7:14
Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 8
6:8
Matt 6:32
Luk 12:30
Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

9

6:9–13
Luk 11:1–4
6:9
Hes 36:23
6:9–13 Herrens bön.Så skall ni be:

Vår fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

10

6:10
Dan 7:14,27
Upp 11:171~Mack 3:60
Matt 26:39,42
Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske,

på jorden så som i himlen.

11

6:11
Ps 78:19–25
Matt 4:36:25Luk 14:15
Joh 6:32–35,41
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

12

6:12
Jer 31:34Syr 28:2–5
Matt 18:23–35
Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

13

6:13
Matt 4:1–11
1~Kor 10:13Jak 1:132~Pet 2:9Ps 56:14
Joh 17:15
2~Tim 4:18+
Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

14

6:14
Mark 11:25
Ef 4:32+
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. 15
6:15
Matt 18:35
Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

16

6:16
Jes 58:3–12
Matt 23:5
När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 17
6:17
2~Sam 12:20
Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, 18så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Skatter i himlen

19

6:19–21
Luk 12:33
6:19
Jak 5:2
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20
6:20
Syr 29:11
Matt 19:21+
6:20 mask Eller »rost«; »förruttnelse«.Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Kroppens lampa är ögat

22

6:22 f.
Luk 11:34–36
Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, 23men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Gud och mammon

24

6:24
Luk 16:13
6:24 mammon Arameiskt ord för förmögenhet eller rikedom; jfr Luk 16:9.Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Gör er inga bekymmer

25

6:25–34
Luk 12:22–34
6:25
Fil 4:6
1~Pet 5:7
6:25 mat och dryck Annan läsart »mat«.Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? 26
6:26
Matt 10:29–31
Luk 12:7,24
Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 286:28 liljor Jämförelsen gäller inte dyrbara trädgårdsväxter utan anspråkslösa vilda blommor (jfr Höga v 2:1), t.ex. de anemoner som är vanliga i det palestinska landskapet.Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29
6:29
1~Kung 10
2~Krön 9
Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 30Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? 31Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? 32
6:32
Matt 6:8
Luk 12:30
Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.