Bibel 2000 (B2000)
4

Jesus frestas

41

4:1–11
Mark 1:12Luk 4:1–13
4:1
Heb 2:18+
4:1 Prov.Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. 2
4:2
2~Mos 34:28+
4:2 Fasta. Dag. Talmystik.När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3
4:3
Matt 27:406:11+
Då kom frestaren och sade till honom: »Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.« 4
4:4
(Luk 4:4);
Vish 16:26
Jesus svarade: »Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.«

54:5 den heliga staden Dvs. Jerusalem; Helig.4:5 högst uppe på tempelmuren Grundtextens uttryck, ordagrant »templets vinge«, kan syfta på ett torn, ett tak eller ett murkrön.Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren 6

4:6
(Luk 4:10 f.)

och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.« 7
4:7
(Luk 4:12)

Jesus sade till honom: »Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.«

8Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet 9och sade: »Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.« 10

4:10
Matt 16:235~Mos 6:13
Då sade Jesus till honom: »Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.« 11Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Jesus uppträder i Galileen

12

4:12–17
Mark 1:14Luk 4:14
4:12
Matt 11:2
14:3
Mark 6:17
Luk 3:20
Joh 3:24
4:12 Johannes hade blivit fängslad Se 14:3 med not.När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. 13
4:13
Luk 4:31
Joh 2:12
4:13 Sebulons och Naftalis land Områden väster om Galileiska sjön; jfr Jos 19:10 ff., 32 ff. I nytestamentlig tid var stamindelningen politiskt betydelselös, och de ålderdomliga namnen används endast för att anknyta skildringen till citatet från Jes 9:1.Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, 144:14 det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas Profetordet utlovade en ny framtid för områden som på 700-talet f.Kr. lidit av assyriernas härjningar. Enligt Matteus skrifttolkning förverkligas denna lyckliga framtid när Jesus framträder.för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: 15
4:15 f.
Jes 9:1
4:15
1~Mack 5:15
Joh 7:52
4:15 ner mot sjön Matteus tänker här på Galileiska sjön (v. 13). Motsvarande hebreiska ord i Jes 9:1 betyder »västerut« men kan också läsas som »i riktning mot havet«.Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen16
4:16
Luk 1:79
folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. 17
4:17
Matt 3:2+
4:17 Från den tiden började Jesus Uttrycket återkommer i 16:21. På så vis markeras två huvudavsnitt i Jesu verksamhet: ett då han förkunnar himmelriket för alla och ett då han för lärjungarna förklarar sin uppgift som den lidande frälsaren.Från den tiden började Jesus förkunna: »Omvänd er. Himmelriket är nära.«

De första lärjungarna

18

4:18–22
Mark 1:16–20
Luk 5:1–11
Joh 1:35–51
4:18
Joh 1:40
4:18 fiskade med kastnät Detta slags fiske bedrevs från stranden. Man slungade nätet över huvudet ut i vattnet och drog sedan in det och vittjade det.När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. 19
4:19
Matt 13:47
Han sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, 20och de lämnade genast sina nät och följde honom. 21När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, 22och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jesus förkunnar och botar

23

4:23–25
Mark 3:7–10
Luk 6:17–19
4:23
Matt 9:35
Mark 1:39
Luk 4:44
Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24
4:24
Matt 14:35Apg 10:38
4:24 Syrien Sannolikt avses här Galileens icke-judiska grannområden vid kusten. Namnet kan dock även beteckna den romerska provins som omfattade hela östra medelhavskusten med inland, inklusive den underordnade provinsen Judeen.4:24 fallandesjuka Grundtextens uttryck betyder egentligen »drabbade av månen« men är här en vardaglig beteckning för fallandesjuka eller epilepsi. Jfr 17:15 och Mark 9:18, där symptomen beskrivs och där sjukdomen sägs vara vållad av en demon.Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade, och han botade dem. 254:25 Dekapolis.Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.