Bibel 2000 (B2000)
3

Johannes döparen

31

3:1–12
Mark 1:1–8
Luk 3:1–17
Joh 1:19–28
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken 2
3:2
Matt 4:17
10:7
Mark 1:15
3:2 Himmelriket.och förkunnade: »Omvänd er. Himmelriket är nära.« 3
3:3
(Mark 1:3;
Luk 3:3
Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. 4
3:4
2~Kung 1:8
3:4 bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet På samma sätt uppträdde profeten Elia enligt 2 Kung 1:8.Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. 5Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, 6och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

7

3:7
Matt 12:34
23:33
3:7 Farisé. Sadduké.När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: »Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? 8Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9
3:9
Joh 8:39
Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. 10
3:10
Matt 7:19
Luk 13:6–9Joh 15:6
Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. 11
3:11
Apg 1:5
2:2–13
19:3
3:11 för omvändelsens skull Dvs. för att det skall bli en allmän omvändelse. Målet för Johannes verksamhet var enligt NT en sinnesändring bland folket som skulle göra det berett att ta emot Messias (Luk 1:16 f.; jfr Mal 4:5 f.).Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. 12
3:12
Matt 13:30
3:12 kastskoveln Ett grepliknande redskap av trä som användes när man befriade den tröskade säden från agnar. Man kastade upp säden i luften, och vinden förde med sig agnarna, medan sädeskornen föll ner på tröskplatsen. Proceduren är här en bild för den sista domen (jfr 13:39 f.; Ps 1:4).Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«

Jesu dop

13

3:13–17
Mark 1:9–11
Luk 3:21
Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14Men Johannes ville hindra honom och sade: »Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.« 15Jesus svarade: »Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.« Då lät han det ske. 16
3:16
Hes 1:1
Apg 10:11
När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. 17
3:17
1~Mos 22:2
Ps 2:7
Jes 42:1
Matt 12:18
17:5
Mark 9:7
Luk 9:35
2~Pet 1:17
3:17 min älskade son, han är min utvalde Begreppen »utvälja«, »föredra« och »älska« kan flyta samman i bibliskt språkbruk. GT:s »den ende sonen« översätts i Septuaginta med »den älskade sonen«. Ett grekiskt ord för »son« kan även betyda »tjänare«. De anförda orden blir därigenom en sammanflätning av 1 Mos 22:2 med Ps 2:7 och Jes 42:1. Jfr 12:18. Utvald.Och en röst från himlen sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde.«