Bibel 2000 (B2000)
28

Kvinnorna vid graven

281

28:1–15
Mark 16:1–8
Luk 23:55–24:12
Joh 20:1–10
28:1 i gryningen den första veckodagen Dvs. söndag morgon. Uttrycket kan också beteckna den föregående kvällen, då sabbatsdygnet upphörde. De andra evangelierna säger dock tydligt att det var morgon (Mark 16:2; Luk 24:1; Joh 20:1).28:1 Maria från Magdala Se not till 27:56.Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. 2Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. 3Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. 4Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. 5Men ängeln sade till kvinnorna: »Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6
28:6
Matt 12:40
16:21+
Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. 7
28:7
Matt 26:32
Mark 14:28Joh 21:1–23
Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.« 8De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. 9Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. 10
28:10
Matt 28:16
Men Jesus sade till dem: »Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.«

11Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: 13»Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. 14Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.« 15Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

Jesus sänder ut sina lärjungar

16

28:16–20
Mark 16:14–18
Luk 24:36–49
Joh 20:19–23
Apg 1:6–8
28:16
Matt 26:32
De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 18
28:18
Dan 7:14
Matt 11:27Ef 1:20–22
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20
28:20
Matt 18:20
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«