Bibel 2000 (B2000)
2

De österländska stjärntydarna

21

2:1
Luk 2:4–7
2:1 kung Herodes tid Hänvisningen innebär att Jesus föddes senast år 4 f.Kr., alltså före den tidpunkt som vår nuvarande tideräkning utgår från. Denna tillkom på 500-talet och bygger på otillförlitliga beräkningar av Jesu födelseår. Tabell 1, Kronologisk översikt.2:1 stjärntydare Grundtextens ord syftar här sannolikt på ett slags babyloniska hovfunktionärer, som med hjälp av drömtolkning och stjärntydning gav råd åt högt uppsatta personer; jfr Dan 2:2.När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem 2
2:2
4~Mos 24:17
2:2 hans stjärna Antik stjärntydning utgick från att himlakropparnas inbördes läge bestämde människors och länders öden. Med den judiske kungens »stjärna« menas kanske ett möte mellan planeter (en s.k. konstellation), som tillmättes symbolisk betydelse, möjligen en komet eller en hastigt uppflammande stjärna, »nova«. Jfr 4 Mos 24:17.2:2 gå upp Eller »i Österlandet«. Grundtextens uttryck kan användas både om himlakroppars framträdande och om det väderstreck där de går upp. Samma sak gäller i v. 9.och frågade: »Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.« 3När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 42:4 Överstepräst.Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 5
2:5
Joh 7:42
De svarade: »I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 6
2:6
Mik 5:22~Sam 5:2
Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.«

7Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. 8Sedan skickade han dem till Betlehem. »Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet«, sade han, »och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.« 9Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. 10När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 11

2:11
Ps 72:10Jes 60:6
2:11 rökelse och myrra Dessa aromatiska växtämnen förbinds i olika texter med kulten (2 Mos 30:23, 34) och med kungliga bröllop (Ps 45:9; Höga v 3:6–11). Därför kan de här symbolisera Jesu värdighet som Messias. Jfr Joh 19:39.De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 12I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

Flykten till Egypten

13

2:13
1~Kung 11:40
Jer 26:21–23
När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.« 14Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, 15
2:15
Hos 11:1
2:15 Från Egypten har jag kallat min son Orden är från Hos 11:1, där de syftar på Israels folk och uttåget ur Egypten. Skrifttolkning. Son.och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

16När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. 17Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: 18

2:18
Jer 31:15
2:18 Rop hörs i Rama I Jer 31:15 gäller klagoropen dem som deporterades till Assyrien vid Nordrikets fall (722 f.Kr.). Rama.2:18 Rakel Stammodern Rakel representerar folket, som sörjer över de bortförda. Enligt 1 Mos 35:19 begravdes hon vid Betlehem, vilket ger Matteus anledning att anknyta profetens ord till Jesu historia.Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.

Återkomsten till Israel

19När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten 20

2:20
2~Mos 4:19
och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.« 21Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. 222:22 Archelaos var kung i Judeen Tabell 1, Kronologisk översikt.Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, 23
2:23
Luk 1:26
2:39,51Dom 13:5–7
Jes 11:1
53:2
2:23 Han skall kallas nasaré En ordlek, antingen med hebreiskans néser, som i Jes 11:1 betecknar »skottet« från Jishajs rot (Nasaret), eller med ordet nasir. I Dom 13:5 sägs om Simson att han skulle vara nasir och inleda Israels befrielse.och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.