Bibel 2000 (B2000)
19

Äktenskap och skilsmässa

191

19:1–12
Mark 10:1–12
19:1 När Jesus hade avslutat detta tal Se not till 7:28.När Jesus hade avslutat detta tal bröt han upp från Galileen och kom in i Judeen på andra sidan Jordan. 2Stora folkskaror följde honom dit, och där botade han dem. 3
19:3
Matt 16:1+
Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?« 4
19:4
1~Mos 1:27
5:2
Han svarade: »Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna5
19:5
Mark 10:71~Kor 6:16
Ef 5:31
Och han fortsatte: »Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6
19:6
1~Kor 7:10
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« 7
19:7
Matt 5:31+
De frågade: »Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?« 8Han svarade: »Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. 9
19:9
Matt 5:32+
19:9 otukt Se not till 5:32.Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.«

10Lärjungarna sade: »Om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta sig.« 11Han svarade: »Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. 1219:12 könlösa Grundtextens uttryck betyder bokstavligen »kastrerade« men används här bildligt om dem som frivilligt valt att leva i celibat.Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta.«

Jesus och barnen

13

19:13–15
Mark 10:13–16
Luk 18:15–17
19:13 lägga händerna på dem Välsigna.Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem, 14
19:14
Matt 18:3+
men Jesus sade: »Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.« 15Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.

En ung man som ägde mycket

16

19:16–30
Mark 10:17–31
Luk 18:18–30
Då kom en man fram till honom och frågade: »Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?« 17
19:17
3~Mos 18:5
Luk 10:28
Jesus sade: »Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.« – 18
19:18 f.
2~Mos 20:12–16
5~Mos 5:16–20
»Vilka?« frågade han, och Jesus svarade: »Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19
19:19
3~Mos 19:18
Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.« 20Då sade den unge mannen: »Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?« 21
19:21
Matt 6:19Mark 10:21
Luk 12:33
Jesus svarade: »Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« 22När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.

23

19:23
Syr 31:8
Men Jesus sade till sina lärjungar: »Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. 24Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« 25När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sade: »Vem kan då bli räddad?« 26
19:26
1~Mos 18:14
Job 42:2
Luk 1:37
Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.« 27Då sade Petrus: »Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?« 28
19:28
Dan 7:9Matt 25:31Luk 22:30
1~Kor 6:2+
19:28 härlighetens tron En bild för Guds makt; jfr t.ex. Upp 5:1. När Människosonen sägs inta denna plats jämställs han alltså med Gud (jfr Joh 5:26 f.).Jesus svarade: »Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. 29Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. 30
19:30
Matt 20:16
Mark 10:31
Luk 13:30
Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.