Bibel 2000 (B2000)
17

Jesus på härlighetens berg

171

17:1–13
Mark 9:2–13
Luk 9:28–36
17:1
2~Pet 1:16–18
17:1 ett högt berg En motsvarighet till Sinaiberget, där Mose mötte Gud (2 Mos 33:18–23; 34:4, 28 f.; jfr Matt 5:1 med not). Alla antaganden om vilket berg som avses (t.ex. Tabor i Galileen, Hermon vid Caesarea Filippi) är endast gissningar.Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. 2
17:2
2~Mos 34:29
Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 317:3 Mose och Elia Som Messias förelöpare står Elia vid sidan av Mose, GT:s viktigaste gestalt. Enligt judisk tro i nytestamentlig tid hade båda levande tagits upp till himlen. Båda var också knutna till Sinaiberget.Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. 417:4 hyddor Föreställningarna om den lyckliga tillvaron efter Messias ankomst hämtades bl.a. från lövhyddefesten. Högtider.Då sade Petrus till Jesus: »Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia.«

5

17:5
Ps 2:7
Matt 3:175~Mos 18:15
17:5 min älskade son, han är min utvalde Se not till 3:17.Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.« 6När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. 7Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: »Stig upp och var inte rädda.« 8De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.

9

17:9
Matt 16:20+
När de gick ner från berget sade Jesus åt dem: »Berätta inte för någon om det ni har sett förrän Människosonen har uppstått från de döda.« 10Lärjungarna frågade honom: »Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?« 11
17:11
Mal 4:5Syr 48:10
Han svarade: »Visst skall Elia komma och återställa allt. 12
17:12
Matt 11:1414:9
Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.« 13Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

En pojke med fallandesjuka botas

14

17:14–20
Mark 9:14–29
När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom 1517:15 fallandesjuk Jfr 4:24 med not.och sade: »Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. 16Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom.« 17
17:17
5~Mos 32:5,20
Matt 12:39
Jesus svarade: »Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig.«

18Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad. 19När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Varför kunde inte vi driva ut demonen?« 20

17:20
Matt 21:21
Mark 11:23
Luk 17:6
1~Kor 13:2
17:20 senapskorn En gängse bild för det minsta tänkbara; jfr 13:31.Han svarade: »Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.«

Andra förutsägelsen om Människosonens lidande

22

17:22 f.
Mark 9:30–32
Luk 9:43b–45
17:22
Matt 16:21–23
20:17–19+
När de samlades igen i Galileen sade Jesus till dem: »Människosonen skall överlämnas i människors händer, 23och de kommer att döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.« Då blev de mycket bedrövade.

Om tempelskatten

24

17:24
2~Mos 30:13
38:26
17:24 tempelskatten Den summa som varje vuxen israelit enligt 2 Mos 20:11–16 skulle betala och som efter hand blev ett viktigt uttryck för judarnas solidaritet med sitt folk och sin tro. Den kallas i grundtexten »dubbeldrachman«, eftersom den i dåtida mynt utgjorde två drachmer. Mynt och vikt.När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: »Betalar inte er mästare någon tempelskatt?« – 25»Jo«, svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: »Vad tror du, Simon, av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt, av sina söner eller av andra?« 26Då Petrus svarade: »Av andra«, sade Jesus: »Sönerna går alltså fria. 2717:27 silvermynt Grundtexten nämner ett mynt, »stater«, vars värde motsvarade ett års tempelskatt för två personer.Men för att ingen skall stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig.«