Bibel 2000 (B2000)
16

Fariseerna begär tecken

161

16:1–4
Mark 8:11–13
Luk 12:54–56
16:1
Matt 12:38+
Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. 216:2 Han svarade dem Återstoden av v. 2 och hela v. 3 saknas i en läsart.Han svarade dem: »På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, 316:3 Tecken.och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna. 4
16:4
Matt 17:17+
16:4 Jona-tecknet Se 12:39 f. med not.Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.« Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

Brödet och surdegen

5

16:5–12
Mark 8:14–21
När lärjungarna for över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. 6
16:6
Luk 12:1
Jesus sade till dem: »Akta er noga för fariseernas och saddukeernas surdeg.« 7Men de sade till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd. 8Jesus märkte det och sade: »Ni trossvaga, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? 9
16:9
Matt 14:13–21+
Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick över? 10
16:10
Matt 15:32–38
Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick över? 11Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg.« 12Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariseernas och saddukeernas lära.

Petrus kallar Jesus för Messias

13

16:13–20
Mark 8:27–30
Luk 9:18–21
16:13 Caesarea Filippi Vid berget Hermons fot, ca 4 mil norr om Galileiska sjön. Namnet, »Filippos kejsarstad«, gavs åt platsen av Herodes den stores son Filippos till den romerske kejsarens ära. Dess gamla namn Paneas lever kvar i det nutida namnet Baniyas.16:13 f. Människosonen. Elia.När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« 14
16:14
Mark 6:14Luk 9:7
De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« – 15»Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« 16
16:16
Matt 14:33Joh 6:69
11:27
1~Joh 4:15
Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den levande Gudens son.« 17
16:17
Matt 11:27
Gal 1:15
16:17 Barjona Detta tillnamn betyder »Jonas son«.Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. 18
16:18
Joh 1:42Ef 2:20Job 38:17
Jes 5:14
38:10
Vish 6:13
16:18 Petrus, Klippan Kefas.16:18 Port.Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 19
16:19
Jes 22:22
Matt 18:18
Joh 20:23
Upp 3:7+
16:19 binder … löser Att förklara något för förbjudet eller tillåtet kallas i rabbinsk tradition att binda eller lösa. I Joh 20:23 används liknande uttryck om att vägra eller ge förlåtelse för synder. Så har också orden till Petrus uppfattats i kristen tradition.Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.« 20
16:20
Matt 17:9
Mark 9:9
Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Första förutsägelsen om Människosonens lidande

21

16:21–23
Mark 8:31–33
Luk 9:22
16:21
Matt 17:22+
16:21 Från den tiden började Jesus förklara Jfr 4:17 med not.Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: »Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.« 23
16:23
Matt 4:10
16:23 Håll dig på din plats, Satan Petrus rätta plats är bakom Jesus, i hans efterföljd (jfr v. 24). Med sina invändningar ställer han sig i stället i vägen för honom och spelar därmed samma roll som frestaren i öknen (4:1 ff.).Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.«

Lärjungeskapets krav

24

16:24–28
Mark 8:34–9:1
Luk 9:23–27
16:24
Matt 10:38
Luk 14:27
Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 25
16:25
Matt 10:39
Mark 8:35
Luk 9:24
17:33
Joh 12:25
16:25 liv Se not till 10:39.Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. 26
16:26
Matt 4:8
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? 27
16:27
Matt 25:31Ps 62:13
Ords 24:12
Rom 2:6
Upp 22:12
Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. 28
16:28
Matt 10:23
Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike.«