Bibel 2000 (B2000)
12

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

121

12:1–8
Mark 2:23–28
Luk 6:1–5
12:1
5~Mos 23:24
12:1 rycka av ax och äta I reglerna för sabbaten betraktades detta som ett arbete, jämförligt med skörd och tröskning. Att ta enstaka ax på andras åkrar var i och för sig tillåtet (5 Mos 23:25).Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. 2
12:2
2~Mos 20:8–10
Fariseerna såg det och sade till honom: »Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten.« 3
12:3 f.
1~Sam 21:1–6
Han svarade: »Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? 4
12:4
3~Mos 24:5–9
12:4 Guds hus Uttrycket syftar här inte på Jerusalems tempel utan på en helgedom i Nov strax utanför Jerusalem; se 1 Sam 21:1–6.12:4 skådebröden Se 3 Mos 24:5–9. Meningen med exemplet är att visa hur mänskliga behov i GT bedöms som viktigare än rituella regler.Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden, som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna. 5
12:5
4~Mos 28:9
12:5 prästerna … bryter mot sabbaten Genom arbetet med offren; se t.ex. 4 Mos 28:9 f.Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? 612:6 det som är större än templet Antingen menas att en människas liv är ännu heligare än den tempeltjänst som bryter sabbatshelgden (jfr Joh 7:22 med not) eller att Jesus, Guds son, råder över allt som anses heligt (jfr v. 8).Men jag säger er: här finns det som är större än templet. 7
12:7
(Matt 9:13)

Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. 8Ty Människosonen är herre över sabbaten.«

Mannen med en förtvinad hand

9

12:9–14
Mark 3:1–6
Luk 6:6–11
Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. 10
12:10 f.
Luk 14:3,5
12:10 bota på sabbaten Enligt vanlig judisk uppfattning var detta tillåtet, men bara för att avvärja akut livsfara.Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus: »Är det tillåtet att bota på sabbaten?« De ville ha något att anklaga honom för. 1112:11 Om … ett får … faller ner i en grop Att ingripa i ett sådant fall var tillåtet enligt en gren av den rabbinska traditionen. Enligt en strängare riktning var det förbjudet.Han svarade: »Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? 12
12:12
Matt 6:26Luk 13:16
Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.« 13Sedan sade han till mannen: »Håll fram din hand.« Han höll fram den, och den blev lika frisk som den andra. 14
12:14
Matt 22:15
Mark 11:18
Luk 19:47
Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen.

Guds utvalde tjänare

15

12:15 f.
Mark 3:7–12
Luk 6:17–19
Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom, och han botade alla 16
12:16
Matt 8:4+
och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, 17för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: 18
12:18–21
Jes 42:1–4
12:18
Matt 3:17+
12:18 min tjänare som jag har utvalt Jfr 3:17 med not.Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. 19Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna. 20Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. 21Och hans namn skall ge folken hopp.

Demoner drivs ut med Guds ande

22

12:22–30
Mark 3:20–30
Luk 11:14–23
12:22 f.
Matt 9:321:1
Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom, så att den stumme kunde tala och se. 23Och allt folket slogs av häpnad och sade: »Är han kanske Davids son?« 24
12:24
Matt 9:34+
12:24 Beelsebul Ett gammalt gudsnamn har överförts på en demon, som här likställs med djävulen. Jfr 2 Kung 1:2 med not.När fariseerna hörde det sade de: »Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna.« 25Men han visste vad de tänkte och sade till dem: »Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. 2612:26 Satan.Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå? 27
12:27
Apg 19:13–20
12:27 bli er dom Dvs. de vederlägger era beskyllningar. Jesus och fariseernas anhängare måste bedömas på samma sätt: driver han ut demoner med djävulens hjälp gör de det också; om de gör det med Guds hjälp måste detta gälla även om honom.Om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. 28Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. 29Hur skall någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. 30
12:30
Mark 9:40
Luk 9:50
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Om hädelse mot Anden

31

12:31–37
Luk 12:106:43–45+
12:31
Heb 6:4–6+
12:31 hädelse mot Anden Sammanhanget visar på en vägran att erkänna ens de påtagligaste uttryck för Guds vilja att rädda och befria. Denna inställning yttrar sig här i att Jesu verk uppfattas som djävulens, fast det är Andens (v. 24, 28).Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. 32Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande. 33
12:33
Matt 7:16–20
Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet. 34
12:34
Matt 3:715:18
Mark 7:21
Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. 35En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. 36
12:36 f.
Jak 3:2–18
Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. 37Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.«

Jona-tecknet

38

12:38–42
Mark 8:11Luk 11:29–32
12:38
Matt 16:1–4
Luk 11:16
Joh 2:181~Kor 1:22
Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: »Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.« 3912:39 Släkte.12:39 Jona-tecknet Jesu död och uppståndelse jämförs med Jonas havsfärd (Jon 2). Samtidigt antyds att Jesu förkunnelse liknar Jonas botpredikan i Nineve (Jon 3): bara genom att ta emot den räddas man från undergång. I Luk 11:29 f. tolkas uttrycket främst på det senare sättet.Han svarade: »Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. 40
12:40 f.
Jon 2:1
3:5
Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. 41Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona. 42
12:42
1~Kung 10:1–10
12:42 Söderns drottning Dvs. »drottningen av Saba« (1 Kung 10:1–13). Liksom folket i Nineve företräder hon de icke-judar som visar religiös mottaglighet; jfr noter till 8:11; 10:5.Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo.

Den orena andens återkomst

43

12:43–45
Luk 11:24–26
När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på men hittar ingen. 44Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, 45
12:45
2~Pet 2:20
går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så skall det också gå för detta onda släkte.«

Jesu familj

46

12:46–50
Mark 3:31–35
Luk 8:19–21
12:46
Matt 13:55
Mark 6:3
Joh 2:12
6:42
7:5
Apg 1:14
Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, 4712:47 Hela versen saknas i en läsart.och någon sade till honom: »Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.« 48Han svarade honom: »Vem är min mor, och vilka är mina bröder?« 49Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: »Det här är min mor och mina bröder. 50Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.«