Bibel 2000 (B2000)
11

11111:1 När Jesus hade avslutat befallningarna Se not till 7:28.När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna där omkring.

Johannes döparens frågor och Jesu svar

2

11:2–19
Luk 7:18–35
11:2
Matt 14:3
Joh 3:24
11:2 i sitt fängelse Se 14:3 med not.Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar 3
11:3
Dan 7:13
Mal 3:1
Matt 3:11
Joh 1:15,27
Apg 19:4
Heb 10:37
Upp 1:4,8
11:3 den som skall komma Dvs. Messias.för att fråga honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?« 4Jesus svarade dem: »Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5
11:5
Jes 29:1835:542:1826:19
61:1
Matt 15:30
Luk 4:18
att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. 6Salig är den som inte kommer på fall för min skull.«

7När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 9

11:9
Matt 14:5
21:26,46
Luk 1:76
7:26
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. 10
11:10
2~Mos 23:20
Mal 3:1
Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. 11Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. 12
11:12
Luk 16:16
11:12 tränger himmelriket fram Guds slutliga ingripande i världens förlopp närmar sig med oemotståndlig kraft (jfr Luk 16:16). – Enligt en annan tolkning, »utövar man våld mot himmelriket«, är orden en kritisk anspelning på frihetskämpar som ville upprätta ett messianskt rike med våld; jfr versens avslutning («somliga«). Selot.Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. 13Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. 14
11:14
Mal 4:5
Matt 17:10–13
Mark 9:11–13
Luk 1:17
Joh 1:21
11:14 Elia.Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. 15
11:15
Matt 13:9,43
Mark 4:9,23
Luk 8:8
14:35
Upp 2:7+
Hör, du som har öron.

16Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: 17’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ 18

11:18 f.
Matt 9:14
Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ 19
11:19
Matt 9:10–13
Luk 15:2Ords 8:32–36
Syr 24:1–22
11:19 Vishetens gärningar har gett Visheten rätt Jesu förkunnelse likställs med Vishetens maning; se Ords 1:20 ff.; 8:1 ff. och jfr Joh 1:1 med not. Hans underverk bekräftar att han har rätt, trots människornas otro (v. 5 f.; jfr den något avvikande innebörden i Luk 7:35).Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.«

Verop över galileiska städer

20

11:20–24
Luk 10:13–16
Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig: 21
11:21 f.
Jes 23
Hes 26–28
Joel 3:4–8
Am 1:9Sak 9:2–4
11:21 Korasin, Betsaida Båda dessa städer låg i närheten av Kafarnaum, vid Galileiska sjöns nordligaste del.11:21 Tyros. Sidon.11:21 Säck.»Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. 22Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er. 23
11:23
Jes 14:13–151~Mos 19:24–29
Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag. 24
11:24
Matt 10:15
Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig.«

Jesus prisar Fadern, himlens och jordens herre

25

11:25–30
Luk 10:21
11:25
Jes 29:14
1~Kor 1:19,26–29
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. 26Ja, fader, så har du bestämt. 27
11:27
Matt 28:18
Joh 3:3510:14
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Den lätta bördan

28

11:28
Jer 31:25
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. 29
11:29
Jer 6:16
11:29 mitt ok Att »ta på sig himmelrikets ok« är i judisk tradition en känd bild för den dagliga bekännelsen till judisk tro och sed.Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. 30
11:30
1~Joh 5:3
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.«