Bibel 2000 (B2000)
10

UTSÄNDNINGSTALET (kap. 10)

De tolv sänds ut

101

10:1–4
Mark 3:13–19
Luk 6:12–16+
10:1
Mark 6:7
Luk 9:1
Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. 2
10:2 f.
Joh 1:40–44
Apg 1:13
10:2 Apostel. Kefas.Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, vidare hans bror Andreas, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, 310:3 Taddaios Annan läsart »Lebbaios«. – I Luk 6:16 och Apg 1:13 står på motsvarande ställe »Jakobs son Judas«.Filippos och Bartolomaios, Tomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son, och Taddaios, 410:4 Kananaios Selot.10:4 Judas Iskariot Tillnamnets betydelse är osäker. Man har bl.a. sökt härleda det ur ett arameiskt ord för »den falske« och ur ett ortnamn: »en man från Keriot«, en stad i södra Judeen (jfr Jos 15:25). I Joh 6:71; 13:2, 26 knyts det i stället till Judas far, Simon.Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

5

10:5–15
Mark 6:6b–13
Luk 9:1–6
10:5 Ta inte vägen till hedningarna Matteus betonar att Jesus under sin livstid endast vände sig till judarna (jfr 15:24). Samtidigt antyds att den kristna förkunnelsen efter hans död skulle nå ut till alla folk (8:11; 28:19).Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: »Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. 6
10:6
Jer 50:6Matt 15:24
Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. 7
10:7
Matt 3:2Luk 10:9,11
Förkunna på er väg att himmelriket är nära. 8Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. 9
10:9
Luk 10:4
Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, 10
10:10
Luk 10:7
1~Kor 9:14
1~Tim 5:18
10:10 skjorta Kläder.ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. 11I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. 12
10:12 f.
Luk 10:5
10:12 fridshälsning En önskan om frid eller fred var den normala judiska hälsningen. När lärjungarna uttalar den betraktas den som en välsignelse, fylld av oförstörbar andlig kraft. Är mottagaren ovärdig, dvs. ovillig att ta emot lärjungarnas förkunnelse (v. 14), har han ingen nytta av den välsignande kraften. I stället kommer den lärjungarna själva till godo (v. 13).Stig in i huset med en fridshälsning, 13och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er. 14
10:14
Luk 10:11
Apg 13:51
10:14 skaka bort dess damm Symbolisk gest: man avsäger sig varje beröring med den andra parten. Jfr Luk 10:11.Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. 15
10:15
1~Mos 18:20–19:28
Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en sådan stad.

Som får bland vargar

16

10:16–25
Mark 13:9–13
Luk 21:12–19
10:16
Luk 10:3
Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. 17
10:17
Matt 23:34
Apg 5:40
Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. 18Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. 19
10:19 f.
Mark 13:11Luk 12:11
Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, 20
10:20
2~Mos 4:12
och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. 21
10:21
Mik 7:6
Matt 10:35
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. 22
10:22
Matt 24:9,13
Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 23
10:23
Matt 16:27
Om man förföljer er i den ena staden, så fly till nästa. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer.

24

10:24
Luk 6:40
Joh 13:16
15:20
Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. 25
10:25
Matt 9:34+
10:25 Beelsebul Se 12:24 med not.Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?

Var inte rädda

26

10:26–31
Luk 12:4–7
10:26
Jer 1:8Mark 4:22
Luk 8:17
Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. 27Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. 28
10:28
Jak 4:12
10:28 Helvetet.Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. 2910:29 vet om det Eller »vill det«; »medger det«. Grundtexten anger inte tydligt arten av Guds närvaro eller medverkan.Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. 30
10:30
1~Sam 14:45
Apg 27:34
Och på er är till och med hårstråna räknade. 31
10:31
Matt 6:26
12:12
Luk 12:24
Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

Bekännelse och förnekelse

32

10:32 f.
Luk 12:8
10:32
1 Joh 4:2 f., 15;
Upp 3:5
Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. 33
10:33
Mark 8:38
Luk 9:26
2~Tim 2:12
Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. 34
10:34–39
Luk 12:51–53
14:26
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35
10:35 f.
Mik 7:6
Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, 36och mannens husfolk skall bli hans fiender. 37
10:37
5~Mos 33:9
Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. 38
10:38 f.
Matt 16:24Mark 8:34
Luk 9:23
Apg 14:22
Matt 16:25+
Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. 39
10:39
Joh 12:25
10:39 liv Grundtextens ord kan betyda både själ (så i v. 28) och liv i biologisk mening (6:25; 20:28; Mark 3:4). Här är båda betydelserna aktuella: den som ger upp sitt jordiska liv vinner själens liv.Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Att ta emot Jesu lärjungar

40

10:40
Mark 9:37
Luk 10:16
Joh 13:20
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. 41
10:41
1~Kung 17:9–24
2~Kung 4:8–37
Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. 42
10:42
Matt 25:40
Mark 9:41
10:42 dessa små Här liksom i 18:6, 10, 14 (jfr 25:40, 45; Mark 9:42; Luk 17:2) står detta uttryck för Jesu lärjungar. Jfr tilltalsordet »barn« i Mark 10:24; Joh 21:5.Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge – sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.«