Bibel 2000 (B2000)
3

31

3:1
Matt 11:10Luk 1:76
7:27
3:1 min budbärare På hebreiska malakí; Profetböcker. Det är oklart om orden avser en jordisk gestalt (profeten Elia i 4:5) eller en himmelsk; Ängel. I NT tillämpas de på Johannes döparen; se Matt 11:10 med par.3:1 förbundets budbärare Det kan vara samme budbärare som i början av versen, en ängel eller Herren själv. Troligen beror oklarheten delvis på att stycket v. 1b-4, som är i tredje person, infogats mellan v. 1a och v. 5 ff., som är i jag-form.Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.

2

3:2 f.
Sak 13:9a+
3:2 Dag.Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut, 3han sätter sig ner likt den som smälter och renar silver. Han skall rena leviterna och luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. 4Då skall Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, i gången tid.

5Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare till svars och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa och som förfördelar invandrare – alla dem som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. 63:6 är som ni alltid har varit Grundtextens innebörd osäker.Jag, Herren, har inte förändrats, och ni, Jakobs barn, är som ni alltid har varit: 7

3:7
Sak 1:3
ända sedan era fäders tid har ni avvikit från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka till er, säger Herren Sebaot. Då säger ni: »Hur då vända tillbaka?« 83:8 Tionde.Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger ni: »Hur har vi rövat från dig?« Tionden och offergåvor har ni rövat! 9Ni drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från mig, alla och envar. 10
3:10 ff.
Ords 3:9
Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. 11Jag skall skrämma bort gräshopporna så att de inte förstör markens gröda för er och så att era vinodlingar inte blir utan frukt, säger Herren Sebaot. 12Då skall alla folk prisa er lyckliga, och ni skall få ett härligt land, säger Herren Sebaot.

13Ni har använt starka ord om mig, säger Herren. Då säger ni: »Hur har vi talat om dig?« 14

3:14 f.
Mal 2:17+
Ni har sagt: »Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad har vi för nytta av att rätta oss efter vad han har befallt och gå i säck och aska inför Herren Sebaot? 153:15 Prov.Nej, nu är det de fräcka vi skall prisa lyckliga: de handlar orätt men frodas ändå, de klarar sig fast de sätter Gud på prov!«

16

3:16
2~Mos 32:32
3:16 Med Septuaginta och Peshitta; MT har »Då« (dvs. framåtsyftande).3:16 en förteckning Föreställningen om himmelska böcker förekommer på flera ställen i GT; se 2 Mos 32:32 f.; Ps 56:9; 69:29.Så har de som fruktar Herren talat sinsemellan. Men Herren har lyssnat uppmärksamt och låtit göra en förteckning, för att ingen som fruktar Herren och aktar hans namn skall glömmas. 17Den dag jag griper in, säger Herren Sebaot, skall de vara min dyrbara egendom. Jag skall måna om dem som en far månar om den son som tjänar honom. 18Då skall ni återigen se skillnad på rättfärdiga och gudlösa, på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.