Bibel 2000 (B2000)
6

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

61

6:1–5
Matt 12:1–8
Mark 2:23–28
6:1
5~Mos 23:25
6:1 ryckte av ax Se not till Matt 12:1.En sabbatsdag tog han vägen genom några sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt. 2
6:2
2~Mos 20:8–10
Några av fariseerna sade: »Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?« 3
6:3 f.
1~Sam 21:2–7
Då svarade Jesus dem: »Men har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? 4
6:4
3~Mos 24:5–9
6:4 Guds hus, skådebröden Se noter till Matt 12:4.Han gick in i Guds hus och tog skådebröden, som ingen utom prästerna får äta, och åt av dem och gav åt sina män.« 56:5 Och Jesus sade till dem I en handskrift följer hela v. 5 efter v. 10. Här står i stället ett tillägg: »Samma dag fick han se en man som arbetade på sabbaten och sade till honom: Om du vet vad du gör är du salig, men om du inte vet det är du förbannad och bryter mot lagen.« Liknande tillägg är vanliga i Apg. Text.Och Jesus sade till dem: »Människosonen är herre över sabbaten.«

Mannen med en förtvinad hand

6

6:6–11
Matt 12:9–14
Mark 3:1–6
En annan sabbatsdag gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad högerhand. 7
6:7
Luk 14:1–6
6:7 bota någon på sabbaten Se not till Matt 12:10.De skriftlärda och fariseerna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. 8
6:8
Luk 5:22+
Men han visste vad de hade för tankar och sade till mannen med den förtvinade handen: »Stig upp och kom hit.« Då reste han sig och gick fram, 9
6:9
Luk 14:3+
och Jesus sade till dem: »Säg mig, vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att utsläcka liv?« 10Han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: »Håll fram handen.« Det gjorde han, och strax var handen bra igen. 11
6:11
Matt 12:14+
Men de blev utom sig och började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus.

De tolv utses

12

6:12–16
Matt 10:1–4
Mark 3:13–19
6:12 berget Se not till Mark 3:13.Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. 136:13 f. Apostel. Kefas.När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: 14
6:14–16
Joh 1:40–44
Apg 1:13
Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, 15Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, 166:16 Jakobs son Judas Samma namn förekommer i Apg 1:13; jfr Joh 14:22. I Matt 10:3 och Mark 3:18 står däremot »Taddaios«, enligt en annan läsart »Lebbaios«.6:16 Judas Iskariot Se not till Matt 10:4.Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

Jesus förkunnar och botar

17

6:17–19
Matt 4:23–25
Mark 3:7–12
6:17 Sidon.Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon 18hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, 19
6:19
Matt 14:36+
och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.

Saligprisningar och verop

20

6:20–26
Matt 5:1–12
6:20
Jes 61:1
Jak 2:5
6:20 fattiga Jfr Matt 5:3 med not. Salig.Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:

»Saliga ni som är fattiga,

er tillhör Guds rike.

21

6:21
Jer 31:25Ps 126:5Jes 61:3
Upp 7:16
Saliga ni som hungrar nu,

ni skall få äta er mätta.

Saliga ni som gråter nu,

ni skall få skratta.

22

6:22
Jes 66:5
Joh 15:191~Pet 4:14
6:22 gör ert namn avskytt Meningen är antingen att man förstör lärjungarnas rykte med förtal eller att man brännmärker det kristna namnet genom att stöta ut dem ur den religiösa gemenskapen; jfr Jak 2:7. Namn.Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. 23
6:23
Matt 5:12+
Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.

24

6:24
Jes 5:8Luk 16:25
Jak 5:1
Men ve er som är rika,

ni har fått ut er glädje.

25

6:25
Jes 65:13
Ve er som är mätta nu,

ni skall få hungra.

Ve er som skrattar nu,

ni skall få sörja och gråta.

26

6:26
Jak 4:4
Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

Älska era fiender

27

6:27–36
Matt 5:38–48
6:27
Matt 5:44+
Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. 28
6:28
Rom 12:14,17+
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. 29
6:29
Matt 5:39
Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. 30Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. 31
6:31
Matt 7:12+
Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. 32Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. 34
6:34
3~Mos 25:33
Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. 35
6:35
Matt 5:9+
6:35 Son.Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. 36
6:36
2~Mos 34:6
Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

Döm inte

37

6:37–42
Matt 7:1–5
6:37
Rom 2:1Matt 6:14
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. 38
6:38
Mark 4:24
Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«

39

6:39
Matt 15:14+
Han gav dem också en liknelse: »Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? 40
6:40
Matt 10:24
Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. 41Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 42Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Varje träd känns igen på sin frukt

43

6:43–45
Matt 7:16–20
12:33–35
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. 44
6:44
Matt 7:15+
Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. 45En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.

Huset på berggrunden och huset på marken

46

6:46–49
Matt 7:24–27
6:46
Mal 1:6
Matt 7:21Jak 1:22
Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? 47Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. 48Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt. 49Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.«